Autotoday 10 vuotta sitten: ”Kohta autot kulkevat kannoilla”

Jo kymmenen vuotta sitten puhuttiin uusiutuvista polttoaineista ja biodieselistä. Stora Enson ja Neste Oilin projekti päättyi kuitenkin 2012 jäätyään ilman EU-tukea.

Kohta autot kulkevat kannoilla

Noin neljäsosa Suomessa käytettävästä energiasta on uusiutuvaa energiaa, jonka osuutta ollaan muiden EU-maiden tavoin nostamassa. Suomen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä tuottaa 38 prosenttia koko energiantuotannosta uusiutuvilla, biopohjaisilla energialähteillä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

Valtaosa bioenergiasta tulee jatkossakin metsästä, sillä pellot tarvitaan ruokakasvien viljelyyn.

Tuotekehittely metsäenergian hyödyntämiseksi on huimaa.

Puusta ja muusta metsäraaka-aineesta tehtyä biodieseliä on mahdollista saada kuluttajienkin käyttöön muutaman vuoden kuluttua, mikäli tällä hetkellä käynnissä olevista isoista hankkeista saadaan positiivisia tuloksia. Stora Enson ja Neste Oilin yhteishankkeessa testataan uusiutuvan dieselin valmistusta kaasuttamalla Varkaudessa sijaitsevassa pilottilaitoksessa.

– Hankkeen tavoitteena on kytkeä dieselin valmistus metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin suunnilleen vuosien 2012-2015 välillä. Teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaisella uusiutuvalla dieselillä pystyisi tankkaamaan kaikkia olemassa olevia dieselmoottorisia autoja, kertoo johtaja Timo Heikka Stora Enson biojalostamo- ja energiatoiminnosta.

– Pilottihankkeessa raaka-aineena käytetään metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteita. Metsäbiomassapohjaisen dieselin kehityksen suurimmat haasteet ovat synteesikaasun puhdistus ja riittävän suurten raaka-aikamäärien kerääminen, Heikka arvelee.

Juttu oli Autotodayssa 9.2.2009.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!