Liikenneopettajat: Ajokorttilaki saatava kuntoon — opetuspainotteinen malli takaisin ja laiton kaupallinen opetuslupaopetus kitkettävä

Julkisuudessa käydään kovaa keskustelua ajokorttilain epäonnistumisesta. Liikenneopettajien mukaan tulisi palata opetuspainotteiseen malliin, sillä tutkintopainotteinen malli ei toimi.Myös Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen tiedotteen mukaan suurimpia ajokorttilain...

Autoliitto: Opetusluvalla tulee valmiimpia kuljettajia

Uusi ajokorttilaki astui voimaan heinäkuussa 2018. Laki vähensi byrokratiaa ja kustannuksia muun muassa poistamalla opetuslupaopettajan teoriakokeen.Ajokorttikoulutukssta tehtiin lisäksi yksivaiheinen eli läpäistyjen teoria- ja ajotutkintojen...

Liikenneopettajat pitävät Helsingin suurta suojatieuudistusta erittäin hyvänä

Helsingin Sanomat (HS 25.11.2019) uutisoi suojatieuudistuksesta, jonka myötä Helsingissä tullaan lisäämään hidasteiden käyttöä suojateillä.Helsingissä kuolemaan johtaneita jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksia tapahtui vuosien 2008-2017 välillä yhteensä 36,...

Autoliitto: Nopeusvalvontakamerat valjastettava edistämään liikenneturvallisuutta

Autoliiton liittovaltuusto otti tänään pidetyssä kokouksessaan kantaa nopeusvalvontakameroiden sijoitteluun ja merkitsemiseen. Valtuutetut olivat yhtä mieltä siitä, että kameroiden sijoittelussa pitäisi painottaa liikenneturvallisuutta.Liikenteen nopeusvalvontakameroiden nykyisessä...

Kiinteistöliitto ei kannata sähköautojen latauspisteisiin tiukempaa sääntelyä kuin EU-direktiivi edellyttää

Kiinteistöliitto ei kannata hallituksen suunnitelmia velvoittaa kiinteistönomistajat esitetyssä laajuudessa rakentamaan sähköautojen latauspisteitä.Kiinteistöliiton mielestä EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjatut velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä, eikä kansallisesta lainsäädännöstä...

Kauppakamarit: Hallituksen esitys sähköautojen latauspisteistä on ylimitoitettu 

Kauppakamareiden mielestä Suomen hallituksen esitys sähköautojen latauspisteiden määrästä on ylimitoitettu ja pahimmillaan niihin käytettävät taloudelliset investoinnit vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä.Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen...

Toimihenkilöliitot: Näin taksilaki tulisi korjata

Lähes jokainen taksivälityskeskusten liikenteenhoitajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Liikenteenhoitajat esittävät ongelmiin konkreettisia korjauksia.91 prosenttia välityskeskusten liikenteenhoitajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Uudistuksen ongelmat voi ammattilaisten mukaan jakaa kolmeen...

Suomen Autokoululiitto: Vastuuta ikäpoikkeuslupiin!

Suomen Autokoululiitto ry on erittäin huolissaan nuorten liikenneturvallisuuden negatiivisesta kehityksestä. Erityisesti reilu vuosi sitten voimaan astuneen uuden ajokorttilain mukaiset ikäpoikkeusluvat lisäävät merkittävästi nuorten liikenneonnettomuusriskiä.Tällä...

Keskuskauppakamari: Kansallinen keskustelu liikenteen päästövähennyksistä nähtävä osana laajempaa kokonaisuutta

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood muistuttaa, että liikenteen päästöjen leikkaaminen tulee vaikuttamaan liikkumisen kustannuksiin. Suomen tulee vaikuttaa tulevaan EU-lainsäädäntöön ajoissa, jotta...

Liikenneopettajat: Opetusta lisättävä pikimmiten

Liikenneopettajat haluavat ajokorttilakiin muutoksia. Ajokorttilaki muutettiin kesällä 2018 siten, että opetuksen määrästä leikattiin yli puolet pois.Uuden lain seuraukset näkyvät nyt rajusti. Uusimpien tilastojen mukaan...

Hyvä kysymys!

Uutiset