Harrasteyhdistykset

Suomessa on runsaasti auto- ja moottoriurheiluharrastajien kerhoja ja yhdistyksiä. Ohessa pieni katsaus tarjolla olevista yhdistyksistä.

Otamme mielellään tietoa muista yhdistyksistä osoitteeseen toimitus@autotoday.fi

Historic Race Finland

Yhdistyksen tehtävänä on vaalia historiallisten kilpa-autojen harrastusta sekä järjestää historiallisten autojen asfalttiratakilpailuja. HRF:n toiminta käynnistyi 90-luvun alkuvuosina kerhokilpailujen merkeissä ja varsin nopeasti mukaan tulivat myös kansalliset kalenterikilpailut. Vuonna 1990 perustettu HRF näyttelee nykyisin merkittävää osaa suomalaisessa rata-autoilussa.

Historic Rally Club Finland

Historic Rally Club Finland ry perustettiin Historic Trophy 2001 Nokian osakilpailun yhteydessä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historic-rallin harrastusta sekä tehdä muutoinkin tunnetuksi historic-rallia sekä tukea lajin uusia harrastajia.

Finnish Hot Rod Association

FHRA eli Finnish Hot Rod Association ry on voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen kerho, jonka omistavat sen jäsenet. FHRA harjoittaa sekä kerho- että liiketoimintaa. Yksi FHRA:n merkittävimmistä tapahtumista on American Car Show.

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK

Liitto toimii vanhojen ajoneuvojen harrastajien keskusjärjestönä. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 29 jäsenjärjestöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 7500.

Autohistoriallinen Seura (AHS)

Seura on museoajoneuvoalan yhdistys, joka perustettiin Helsingissä 14.10.1964 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 27.1.1965. Toiminta on yleishyödyllistä eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Sports Car Club of Helsinki – SccH

Perinteistään tunnettu valtakunnallinen ja merkkiriippumaton kerho on perustettu Helsingissä vuonna 1975. Kerhon jäsenyyden edellytyksenä on urheilu- tai GT-auton omistaminen, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä myös muita urheiluautoilusta kiinnostuneita tai urheiluautoilussa muuten ansioituneita henkilöitä kerhon hallituksen päätöksellä.

SUA – Suomen Urheiluautoilijat

SUA kokoaa yhteen urheiluautoharrastajia, riippumatta siitä omistaako sellaista tai riippumatta urheiluauton iästä. Riittää, että on kiinnostunut sellaisista.

Nosturihistoriallinen seura

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n tar­koi­tuk­se­na on edistää ja vaalia vanhojen ajo­neu­vo­nos­tu­rei­den ja myös muiden nos­to­työ­ko­nei­den sekä työ­me­ne­tel­mien säi­ly­mis­tä jäl­ki­pol­vil­le. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toimia nos­tu­ria­lal­la työuransa tehneiden hen­ki­löi­den yhteisenä foorumina.