Autotoday 10 vuotta sitten: ”Kunnallista pysäköinninvalvontaa voi hoitaa vain kunnan viranhaltija”

Arkistokuva: Kuva: CvB.

Tasan kymmenen vuotta sitten keskustelu kävi kuumana yksityisten parkkifirmojen sakoista. Laki ja sen tulkinta oli hyvin epäselvää. Tässä jutussa oli kyse hieman toisenlaisesta asiasta.

Kunnallista pysäköinninvalvontaa voi hoitaa vain kunnan viranhaltija

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvojan menettelyä, kun tämä oli määrännyt muita kuin kunnallisia valvonta-apulaisia suorittamaan pysäköinninvalvontaa. Helsingin Satamassa määräykset oli annettu liikennevalvojille, HUS:n alueilla turvallisuusvalvojille ja Koskelan sairaalan alueella yksityisen vartiointiyhtiön työntekijöille.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että valvonta-apulaisen tehtäviä voidaan määrätä vain pysäköinninvalvontaoikeuden saaneelle kunnan viranhaltijalle, joka kuuluu kunnalliseen valvontahenkilökuntaan. Tehtäviä ei voi antaa kunnallisen valvontahenkilöstön ulkopuoliselle taholle.

Lain mukaan kunnan tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja ja tarpeellinen määrä pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisia. Vain he voivat hoitaa kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kunnallisen pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä. Perustuslain mukaan tällainen tehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

Kuntalain mukaan tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Siksi pysäköinninvalvontaa hoitaville on perustettava virat, jotta he ovat virkasuhteessa kuntaan.

Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvojan menettelyn lainvastaisuus oli tullut todetuksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksillä vuoden 2007 syksyllä.

Katso tästä muut Autotoday 10 vuotta sitten.

Apulaisoikeusasiamies otti omana aloitteena tutkittavakseen pysäköinninvalvojan menettelyn ja mihin toimenpiteisiin pysäköinninvalvoja oli hallinto-oikeuden päätösten johdosta ryhtynyt. Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan pysäköinninvalvoja oli hallinto-oikeuden päätösten johdosta luopunut pysäköinninvalvontatehtävien määräämisestä kunnallisen valvontahenkilökunnan ulkopuolelle.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kysymys siitä, olisiko tarpeen ja voitaisiinko pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa säätää kunnallisen pysäköinninvalvontatehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle, kuuluu yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon piiriin. Hän ei siksi laillisuusvalvojana katso aiheelliseksi tehdä tästä esitystä. Hän lähetti kuitenkin ratkaisunsa tiedoksi oikeusministeriölle.

Juttu oli Autotodayssa 13.3.2009.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here