Renault Trucks säilytti markkina-asemansa 2020: Tilauksia 12 % enemmän vuoteen 2019 verrattuna

Laajamittaisen pandemiakriisin leimaamana vuonna, Renault Trucksin ensisijaisena tavoitteena oli auttaa asiakkaita ylläpitämään toimintaansa. Yli 90 prosenttia Renault Trucksin kaikista myynti- ja huoltopisteistä otti jatkuvasti vastaan asiakkaita ja huolsi heidän kuorma-autojaan myös pandemian huippukautena.

Ennennäkemättömässä tilanteessa ja myyntivolyymin laskusta huolimatta Renault Trucks säilytti markkinaosuutensa viime vuonna: Renault Trucks ajoneuvoja myytiin yhteensä 41 117 kpl. Renault Trucksin tilausten määrä nousi 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Renault Trucks päätti sulkea Ranskassa neljä tehdasta 18.3.2020 työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tuotanto käynnistettiin asteittain uudelleen 23.4.2020 alkaen.

Toimitukset laskevat, mutta tilaukset ovat nousussa

Pandemia ja siitä seurannut talouskriisi vaikuttivat voimakkaasti raskaiden hyötyajoneuvojen markkinoihin vuonna 2020. Renault Trucksin vuoden 2020 myyntivolyymi noudatti markkinoiden kehityssuuntaa ja laski 24 prosenttia 41 117 ajoneuvoon.

Myynti jakautui seuraavasti:

Myynnin erittely alueittain

  • Eurooppa (pois lukien Ranska): 19 019 myytyä ajoneuvoa
  • Ranska: 17 937 myytyä ajoneuvoa
  • Muu maailma: 4 161 myytyä ajoneuvoa

Myynnin erittely painoluokan mukaan

  • Raskaat ja keskiraskaat ajoneuvot: 26 246 myytyä ajoneuvoa
  • Kevyet hyötyajoneuvot: 14 871 myytyä ajoneuvoa

Vuonna 2020 Renault Trucksin tilausmäärä kasvoi 12 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Markkinaosuus pysyi Euroopassa, kiistaton markkinajohtaja Ranskassa

Renault Trucks on säilyttänyt markkinaosuutensa Euroopan haasteellisessa markkinatilanteessa perustamiensa uusien brändiorganisaatioiden ja asiakkaiden tarpeisiin kriisitilanteissa räätälöityjen palveluiden ansiosta.

Renault Trucks rekisteröi vuonna 2020 Euroopassa vakaan 8,5 prosentin markkinaosuuden yli 6 tonnin ajoneuvojen myynnissä. Yli 16 tonnin ajoneuvosegmentin markkinaosuus pysyi 8,8 prosentissa ja keskiraskaiden (6–16 tonnin) ajoneuvojen myynti nousi 0,3 prosenttiyksikköä 6,6 prosenttiin.

Kotimaan markkinoilla Ranskassa Renault Trucks on edelleen kiistaton markkinajohtaja yli 6 tonnin painoluokassa 28,3 prosentin markkinaosuudella, jossa kasvua on 0,6 prosenttia.

Myönteisenä voidaan pitää sitä, että vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Renault Trucksin tilausmäärä kasvoi 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (Q4 2020 vs. Q4 2019).

Kansainvälinen myynti kasvoi 16 prosenttia

Kansainvälisesti Renault Trucks kasvatti myyntiään 16 prosenttia.

Vuotta 2020 leimasi erityisesti vahva elpyminen Renault Trucksin perinteisesti vahvalla markkina-alueella Algeriassa, jossa myytiin 1 100 kuorma-autoa, mikä on 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Meftahin kokoonpanotehtaan ansiosta Renault Trucks on vakiinnuttanut Algeriassa johtavan aseman eurooppalaisten ajoneuvovalmistajien joukossa 47,8 prosentin markkinaosuudella yli 16 tonnin painoluokasta.

Turkin vilkkailla markkinoilla Renault Trucksin myynti kasvoi voimakkaasti, vuoden 2019 myydystä 640 ajoneuvosta 1061 ajoneuvoon vuonna 2020.

Merkille pantavaa on myös hyvä tulos Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa Renault Trucks tarjoaa erityisvalikoiman käytettyjä ajoneuvoja (Renault Trucks T X-Port ja T X-64, joiden muutostyöt on tehty käytettyjen kuorma-autojen tehtaalla). Kyseisellä markkina-alueella Renault Trucks myy myös erityisen turvalliseksi varusteltua versiota K-sarjasta, Renault Trucks K Safety Editionia.

Ennätykselliset volyymit käytettyjä kuorma-autoja, kasvua 9 prosenttia

Käytetyt kuorma-autot ovat strategisesti tärkeä sektori Renault Trucksille. Valmistajan toimenpiteet uusien kuorma-autojen teknisten eritelmien suhteen (huomioiden niiden myöhemmän osuuden käytettyjen kuorma-autojen markkinoilla) sekä pandemian aikana esitellyt uudet joustavat rahoitusmallit, sopimusten keskeyttämisen yksinkertaistaminen jne., edesauttoivat vuoden 2020 myyntiä.

Renault Trucks kirjasi ennätyksellisen myyntivolyymin, 10 308 käytettyä ajoneuvoa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Renault Trucks on myös parantanut tulostaan merkittävästi käytettyjen kuorma-autojen huoltopalveluiden osalta: niiden osuus nousi 4 prosenttiyksikköä 28 prosenttiin vuoden 2019 tasoon verrattuna. Selection-takuulla varustettujen käytettyjen kuorma-autojen myyntimäärä nousi myös 25 prosenttia vuonna 2020.

Katso tästä muita juttuja Renault Trucksista.

Renault Trucks on omaksunut innovatiivisen lähestymistavan käytettyjen ajoneuvojen markkinoilla. Ainutlaatuinen strategia perustuu uusiokäyttöön ja kierrätykseen.

Hyvä esimerkki on Bourg-en-Bressen tuotantolaitosten yhteyteen integroitu käytettyjen kuorma-autojen muutostöihin erikoistunut käytettyjen autojen tehdas.
Muutostöiden yhteydessä tehdään erityisiä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä tutkimuksia. Muutostyöt täyttävät teollisen valmistusprosessin ja laadunvalvonnan osalta samat korkeat vaatimukset, joita sovelletaan uusien ajoneuvojen valmistukseen.

Käytettyjen kuorma-autojen tehtaalta valmistui 500 ajoneuvoa vuonna 2020, ja tänä vuonna lanseerattiin uusia malleja, kuten Afrikan ja Lähi-idän markkinoille tarkoitettu ajoneuvo Renault Trucks T X-64.

Renault Trucks jatkaa myös omien raskaiden hyötyajoneuvojensa osien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä yhteistyössä Indra Automobile Recyclingin kanssa. Projekti on saanut Ranskan ympäristön ja energianhallinnan viraston ADEMEn hyväksynnän.

Renault Trucks investoi voimakkaasti sähköiseen liikkuvuuteen

Renault Trucks on asettanut sähköajoneuvojen myyntivolyymille kunnianhimoiset tavoitteet. Valmistaja on ilmoittanut, että vuoteen 2025 mennessä sähköajoneuvojen osuus ajoneuvojen kokonaismyynnistä tulee olemaan 10 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä 35 prosenttia. Lopullinen tavoite on, että vuoteen 2040 mennessä kaikissa myytävissä Renault Trucks ‑ajoneuvoissa käytetään ainoastaan fossiilittomia polttoaineita.

Renault Trucks tekee mittavia investointeja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Maaliskuussa 2020 Renault Trucks aloitti toisen sukupolven sähköautojen sarjatuotannon Blainville-sur-Ornen tehtaalla, ja sähköajoneuvovalikoima on nyt markkinoiden suurin.

Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. ja Master Z.E. muodostavat yhdessä malliston, joka kattaa painoluokat 3,1 tonnista 26 tonniin. Mallistosta löytyvät vaihtoehdot kaikkiin toimitus-, jakelu- ja jätteenkuljetustarpeisiin.

Renault Trucks haluaa auttaa asiakkaitaan nopeuttamaan energiasiirtymäänsä perustamalla uuden myyntiorganisaation, joka keskittyy sähköiseen liikkuvuuteen.

Samalla Renault Trucks jatkaa eri käyttötarkoituksiin valmistettavan ajoneuvomallistonsa sähköistämiseen tähtääviä investointeja. Vuodesta 2023 alkaen sähköinen mallisto on saatavana kaikissa jakelu-, maansiirto- ja kaukokuljetuskäyttösegmenteissä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here