Bosch tuo useita ilmastoystävällisiä ratkaisuja kuljetusajoneuvoille

Kuljetusliikenteen hiilidioksidipäästöt vaihtelevat valtavasti riippuen esimerkiksi kuljetettavan hyötykuorman määrästä ja ajomatkan pituudesta. EU vaatii, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään merkittävästi sekä kevyessä että raskaassa liikenteessä vuoteen 2030 mennessä.

Tätä silmällä pitäen Bosch kehittää tehokkaita voimansiirtoratkaisuja sähkö- ja polttomoottoreista polttokennoihin, perinteistä dieseliä unohtamatta, topdetaan Boschin tiedotteessa.

Boschin ratkaisut kuljetusliikenteen voimansiirtoon

eCity Truck – sähköinen voimansiirto kevyisiin kuljetusajoneuvoihin

Kaupunkien jakeluliikenteeseen Boschin eCityTruck-voimansiirtoratkaisut tarjoavat lähes äänetöntä ajoa ilman paikallispäästöjä. Ne ovat kompakteja moduuleja, jotka koostuvat sähkömoottorin, tehoelektroniikan sekä vaihteiston yhteen kytkevästä sähköakselista sekä sähköisestä voimansiirtomoduulista.

Tehokkaat ja taloudelliset eCityTruck-ratkaisut on helppo integroida ajoneuvoihin ja ne voidaan skaalata kevyistä aina 7,5 tonnin painoisiin kuljetusajoneuvoihin asti. Akuista riippuen ne mahdollistavat jopa 200 kilometrin ajokantaman, eli useimmat alle 80 kilometrin jakelureitit on mahdollista hoitaa yhdellä latauksella. eCityTruck-ratkaisun ansiosta Bosch on saamassa myös sähköiset pakettiautot valmiiksi massamarkkinoita varten.

eRegioTruck – taloudellista sähköistämistä maanteille 7,5–26 tonnin kuljetusajoneuvoihin

Kun max. 250 km säteellä tapahtuvista kuljetuksista halutaan niin taloudellisia ja tehokkaita kuin mahdollisia, voimansiirrolla on keskeinen rooli. Boschin sähköiset eRegioTruck-voimansiirtoratkaisut on tarkoitettu keskiraskaille ja raskaille kuljetusajoneuvoille sekä linja-autoille niin kaupunkien sisäiseen kuin niiden väliseenkin liikenteeseen. eRegioTruck-voimansiirtoratkaisut ovat äänettömiä eikä niistä tule lähipäästöjä.

Tämä järjestelmäratkaisu muodostuu sähkömoottorista, invertteristä ja ajoneuvon hallintayksiköstä. Kompakti sähkömoottori voi tulla joko erillisenä, vaihteistoon yhdistettävänä tai aktiivisena, kiinteään akseliin integroituna komponenttina.

eDistanceTruck – tehokkaampaa pitkän matkan ajoa

Miten jopa 40 tonnia painavat rekka-autot pystyvät kulkemaan yli tuhat kilometriä sähköllä? Ratkaisu tähän on Boschin eDistance Truck -voimansiirtoratkaisut. Ne sisältävät hybridivoimansiirron lisäksi polttokennoja. Tämä yhdistelmä mahdollistaa pitkän ajomatkan ja lyhyet tankkausajat. Jos vety on peräisin uusiutuvista lähteistä, polttokennon käyttö on ilmastoneutraalia. Ratkaisu on hiljainen eikä se tuota lähipäästöjä.

Ratkaisuja kaasulle, polttokennoille – ja dieselille

Kaasu on hyvä vaihtoehto pitkille matkoille

Boschilla on kattava ja testattu valikoima maakaasuteknologiaa monille erilaisille ajoneuvotyypeille. Alueilla, joissa on hyvin kehittynyt infrastruktuuri kaasun jakeluun, Boschin maakaasukäyttöinen voimansiirtojärjestelmä tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon perinteisille käyttövoimille pitkillä kuljetusmatkoilla.

Verrattuna nestemäisiin polttoaineisiin maakaasun hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat matalammat ja se tarjoaa monissa maissa kustannusetua, paikallisista polttoainehinnoista riippuen.

Polttokennojärjestelmä tulossa markkinoille 2023

Boschilla on lukuisia ratkaisuja liikenteen polttokennojärjestelmille. Ne liittyvät niin kennopinoihin kuin kennojen ytimeenkin, alamoduulien yksittäisiin komponentteihin sekä kuljetusajoneuvojen järjestelmäkokonaisuuksiin. Kompaktiuden ansiosta ratkaisut on helppo integroida olemassa oleviin ajoneuvoihin.

Bosch työskentelee parhaillaan Powercell-nimisen startup-yrityksen kanssa kehittääkseen kennopinoa markkinavalmiiksi. Suunnitelmissa on aloittaa laajamittainen polttokennopinojen valmistus vuonna 2022 ja lanseerata täydellinen polttokennojärjestelmä vuonna 2023.

Entistä tehokkaampaa dieselteknologiaa

Bosch on yhteistyössä kiinalaisen moottorivalistajan Weichai Powerin kanssa onnistunut ensimmäisenä parantamaan hyötyajoneuvojen dieselmoottoreiden hyötysuhdetta jopa 50 prosenttiin. Tätä voi pitää todellisena saavutuksena, koska kuorma-autoilla luku on ollut maksimissaan 46 %.

Boschin näkemyksen mukaan dieselmoottori on ja tulee toistaiseksi olemaan kuljetuskalustossa yleisin voimansiirtotapa sen monikäyttöisyyden vuoksi. Sen etuihin kuuluu moottorin vahvan suorituskyvyn lisäksi korkea hyötysuhde ja sen mukanaan tuomat taloudelliset edut.

Yksi uuden moottorin ominaisuuksista on Boschin kuljetuskalustolle tarkoitettu modulaarinen yhteispaineruiskutusjärjestelmä, joka toimii 2500 barin injektiopaineella. Tehokkaan polttoaineen syötön ja injektion varmistava järjestelmä on skaalautuva ja se voidaan konfiguroida jopa kahdeksan sylinterin moottoreihin. Se voi palvella jopa 1,6 miljoonaa kilometriä tai 15 000 tuntia.

Boschin dieselportfoliossa on komponentteja polttoaineen ruiskutusjärjestelmistä moottorin ja ilman hallintaan sekä pakokaasun käsittelyyn. Nämä komponentit on hyväksytty myös synteettisten polttoaineiden käyttöön.

Voimansiirtojärjestelmän verkottuminen nopeuttaa kehitystyötä ja vianetsintää

Bosch verkottaa voimansiirtojärjestelmän ja tarjoaa pilvipohjaisia palveluita sen koko elinkaaren ajaksi. Hyvä esimerkki tämän tyyppisestä IoT-sovelluksesta on laajamittainen verkkopohjainen validointi kehitystyössä. Tämä prosessi siirtää verkottuneiden ajoneuvojen voimansiirtolinjojen tuottamaa dataa analysoitavaksi.

Katso tästä muita juttuja Boschista.

Etäanalysoinnin ansiosta on mahdollista valvoa ja arvioida eri sovelluksia yhtäaikaisesti, jolloin voimansiirtojärjestelmän viat voidaan havaita aikaisessa vaiheessa. Tämä lyhentää tuotekehitysaikaa ja parantaa järjestelmän luotettavuutta tuotantoajoneuvoissa. Muut IoT-sovellukset tuotantoajoneuvoissa voivat eliminoida yksittäisten komponenttien selvät viat käyttäen erityisesti kehitettyjä algoritmeja.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!