Autotoday 10 vuotta sitten: ”Tiehallinto seuraa itäliikenteen kehitystä tulevina viikkoina tehostetusti”

Kuva: CvB.

Vielä kymmenen vuotta sitten oli tuoreessa muistissa massiiviset autokuljetukset Hangosta Venäjälle. Lokakuussa kuljetukset vähenivät talouskriisin takia, mutta tiehallinto varautui kuitenkin liikenneongelmiin.

Tiehallinto seuraa itäliikenteen kehitystä tulevina viikkoina tehostetusti

Loppuvuodesta kasvavaan rajaliikenteeseen ja hankaloituviin keliolosuhteisiin varaudutaan ohjauksilla ja rajoituksilla.

Suomen ja Venäjän välinen transitoliikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tämä on nostanut Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen ja niille johtavien teiden käyttöastetta merkittävästi. Lähes räjähdysmäisesti lisääntyneet autonkuljetusautot ovat nousseet kauttakulkuliikenteen suurimmaksi ryhmäksi.

Venäjän tekemä asetusmuutos, jonka mukaan autonkuljetusrekat eivät enää voi käyttää Vaalimaan-Torfjanovkan rajanylityspaikkaa, on johtanut itäliikenteen painopisteen muuttumiseen. Kesäkuusta 2008 lähtien raskas liikenne on siirtynyt enenevästi Etelä-Karjalaan.

Katso tästä muut Autotoday 10 vuotta sitten -juttuja.

Tällä hetkellä itäliikennetilanne on rauhallinen. Maailmanlaajuisen finanssikriisin heijastevaikutukset ovat tuntuneet myös transitossa: vilkkaan alkusyksyn jälkeen rajaliikenne kääntyi lokakuun puolivälissä laskuun. Autonkuljetusten määrä on tippunut useita kymmeniä prosentteja.

Tiehallinnossa varaudutaan kuitenkin loppuvuodesta tyypillisesti kiihtyvään raskaaseen liikenteeseen ja siihen mahdollisesti yhdistyviin vaikeutuneisiin ajo-olosuhteisiin.

Valmistautuminen kaiken perustana

Hallitus linjasi syksyllä uusia itäliikenteen hallintaperiaatteita, joiden mukaisesti Tiehallinnolla on käytössään joukko erilaisia, reittisääntelyyn keskittyviä keinoja liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Talvikaudeksi voimaan astuneita lievempiä toimenpiteitä on jo toteutettu. Maahan saapuville, kumipyörillä kulkeville transitoliikennöitsijöille on loka-marraskuun taitteesta lähtien jaettu reittisuosituskarttoja, jotka opastavat kuljettajia käyttämään valtatie 26:n ja maantie 387:n sijaan vaihtoehtoisia väyliä.

Reittisuositusten noudattamista tuetaan myös tieopastein. Viitoitustoimia, joihin sisältyy sekä kokonaan uusien opasteiden asennus että vanhojen opasteiden muutokset, suoritetaan Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla. Niiden vaikutus ulottuu myös Varsinais-Suomesta itärajalle suuntautuvaan raskaaseen liikenteeseen.

Opasteita on asennettu maastoon Kotkan, Haminan ja Kouvolan seuduilla sekä Karjaalla ja Koskenkylässä. Tiehallinto toivoo käyttäjäkokemuksia ja kehottaakin tienkäyttäjiä antamaan palautetta.

Ohjaavilla toimenpiteillä on saavutettu suotuisia tuloksia, eikä rajoitustoimiin ryhtymistä ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi.

Yhtäaikainen itäliikenteen kiihtyminen ja keliolosuhteiden hankaloituminen voisi kuitenkin luoda tilanteen, jossa astetta kovempiin keinoihin siirtyminen on perusteltua.

Tällöin valtatiellä 26 välillä Hamina-Taavetti ja maantiellä 387 välillä Vaalimaa-Lappeenranta voidaan ottaa käyttöön tilapäiset, TIR-kuljetuksia koskevat ajokiellot.
Rajoitukset olisivat tällöin voimassa arkisin klo 12-22 ja lauantaisin klo 12-18. Poliisi aloittaisi niiden mukaisen valvonnan välittömästi.

Lähiajat odottavalla kannalla

Tiehallinto seuraa rajaliikenteen kehitystä tulevina päivinä erityisen tiiviisti. Viitteitä tulevasta saadaan jo kuluvan viikon lopussa, sillä viikot 49-51 ovat tavallisesti olleet vuoden kiireisimpiä aikoja transitoliikenteessä.

Itäliikenteen odotetaan aiempien vuosien tapaan hiljenevän venäläisten pyhäpäivien ajaksi: raskas liikenne lamaantuu todennäköisesti joulukuun 20. tai 21. päivänä ja käynnistyy täydellä teholla seuraavan kerran vasta tammikuun puolivälissä.

Juttu oli Autotodayssa 5.12.2008

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here