Autotoday 10 vuotta sitten: Autoala: Jos auto vikaantuu E10-bensasta, autoala vastaa korjaamisesta

Kymmenen vuotta sitten keskusteltiin vielä paljon E10-bensiinin haitallisuudesta. Nyt ei enää mietitä näitä asioita.

Autoala: Jos auto vikaantuu E10-bensasta, autoala vastaa korjaamisesta

Julkisuudessa on esitetty väitteitä E10-bensiinistä ja sen haitallisuudesta autoille. Kuluttajat voivat kuitenkin edelleen luottaa autojen maahantuojilta saatuihin tietoihin E10-bensiinin soveltuvuudesta. Öljyala puolestaan vastaa siitä, että E10 täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.

Suomessa on noin 1,5 miljoona henkilöautoa, joihin E10 soveltuu. Autojen maahantuojat vastaavat kukin osaltaan siitä, että tiedot E10-bensiinin soveltuvuudesta ovat oikeita ja ajan tasalla. Kuluttajalla on oikeus luottaa maahantuojalta saamiinsa tietoihin.

Tiedot E10-bensiinin soveltuvuudesta löytyvät www.10bensiini.fi -sivustolta. Jos soveltuvuudesta tulee uutta tietoa tai tiedot muuttuvat, siitä informoidaan sekä e10bensiini.fi -sivustolla että mediatiedotteilla.

Kuluttajaviranomaisille on tullut E10-bensiinistä joitakin yhteydenottoja. Mahdollisissa vikatilanteissa on ensin selvitettävä, onko syynä E10-bensiini vai jokin muu. Kuluttajan on silloin syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan, kuten valtuutettuun merkkikorjaamoon.

Jos vian osoitetaan johtuvan E10-bensiinin käytöstä ajoneuvossa, johon sen on ilmoitettu soveltuvan, autoala vastaa vian korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että kuluttaja on noudattanut auton käyttöohjetta. Jos korvattavista kustannuksista ei päästä sopuun neuvottelemalla, kuluttaja voi kääntyä kuluttajaneuvojan puoleen.

Keskusteluissa on nostettu esiin myös se, että E10-bensiini lisää auton polttoaineenkulutusta.

Polttoaineen energiasisällön perusteella polttoaineen kulutus E10-bensiiniä käytettäessä on noin 1,5 – 2 % suurempi kuin käytettäessä entisen kaltaista moottoribensiiniä. Tätä huomattavasti suuremmat kulutuserot eivät ole teknisesti mahdollisia. Käytännössä autojen bensiinin kulutus riippuu merkittävässä määrin olosuhteista, ajotavasta sekä ajomatkojen pituudesta.

Katso tästä muut Autotoday 10 vuotta sitten -jutut.

E10-bensiini on ollut Suomen markkinoilla kuluvan vuoden alusta lähtien. E10-bensiiniin siirtymisen taustalla on öljyriippuvuuden vähentäminen ja se, että Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä 15 % vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi on nähty biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä.

Laatuvaatimuksiin liittyvät biopolttoaineiden kestävyyskriteerit on sovittu Euroopan yhteisön tasolla.

Moottoribensiinin olennaiset laatuvaatimukset on säädetty polttoainedirektiiviin perustuvassa laatuasetuksessa. Lisäksi E10- bensiini on Suomessa standardoitu kansallisella standardilla SFS-5979. Standardi on autonvalmistajien vaatimusten mukainen.

Uutta polttoainetta koskevaa viestintää on hoidettu yhteistyössä viranomaisten, auto- ja öljyalan, teknisen kaupan järjestöjen sekä Motiva Oy:n kesken.

Juttu oli Autotodayssa 18.3.2011.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!