Audin projektissa testataan romuautojen kiertotalousmahdollisuuksia

MaterialLoop on yhteisprojekti, jonka myötä Audi ottaa seuraavan askeleen kohti autoteollisuuden suljettua materiaalikiertoa.

Premium-brändi toimii yhteistyössä 15 kumppanin kanssa, jotka edustavat tutkimusta, kierrätystä ja alihankkijoita. Heidän yhteisenä tavoitteenaan on käyttää uudelleen kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyjä materiaaleja.

Niitä saadaan käyttöikänsä päässä olevista asiakkaiden autoista sekä autoteollisuudesta, ja niitä käytetään uusien autojen tuotannossa. Projekti on osa Audin kiertotalousstrategiaa, ja se tarjoaa arvokasta tietoa kiertotalouden käytännön toteuttamisesta.

Tähän saakka vain pieni osa uusien autojen valmistuksessa käytetyistä materiaaleista on saatu vanhoista autoista. Esimerkiksi teräs päätyy yleensä rakennusteräkseksi romuautojen kierrätyksen kautta.

Tämän seikan Audi haluaa muuttaa käyttämällä uudelleen romuautoista saatuja toisiomateriaaleja uusien autojen tuotannossa. Tässä yhteydessä on pyrittävä välttämään kierrättämisestä johtuvaa arvon vähenemistä, mikä tarkoittaa materiaalien laadun heikkenemistä kierrätysprosessin aikana.

– MaterialLoop-projekti korostaa kunnianhimoista visiotamme toteuttaa tehokasta kiertotaloutta romuautojen osalta,” toteaa Audin toimitusjohtaja Markus Duesmann.

– Tavoitteemme on ottaa laadukkaasti talteen niin monia materiaaleja kuin mahdollista ja käyttää niitä uudelleen tuotannossa. Se auttaa säästämään arvokkaita ensiömateriaaleja ja pienentämään tuotteiden ekologista jalanjälkeä. Samalla toimitusvarmuus saattaa parantua, kun meillä on suora pääsy toisiomateriaaleihin. Raaka-aineita ei näin ollen tarvitsisi enää louhia.

100 autoa purettiin

Lokakuussa 2022 purettiin 100 autoa, mukaan lukien entisiä kehitysmalleja, osana yhteistä MaterialLoop-projektia. Yksittäisten komponenttien kohdennettu purkaminen mahdollisti laadukkaiden toisiomateriaalien, kuten suurten muoviosien, hankkimisen kierrätystä varten.

Purkamisen jälkeen jäljelle jääneet autojen rungot murskattiin ja lajiteltiin eri materiaaliryhmiin, kuten teräkseen, alumiiniin, muoviin ja lasiin, yhdessä yhteistyöyritysten kanssa.

Audin tavoitteena on testata tällaisten materiaalien uudelleenkäyttöä uusien autojen tuotannossa, joten se määritteli ja esitteli uuden kierrätysprosessin yhdessä kierrätysalalla toimivien projektikumppaneiden, Audin toimitusketjun ja akatemian kanssa.

Kuva: Audi.

– Painotamme projektissa oman teollisuudenalamme sisäistä kiertoa, minkä ansiosta voimme käyttää tuotteitamme ja niiden valmistuksessa käytettyjä materiaaleja mahdollisimman pitkään. Visiomme on nojautua tulevaisuudessa vähemmän muiden teollisuudenalojen toisiomateriaaleihin, kertoo Johanna Klewitz, joka vastaa Audilla kestävän kehityksen toimitusketjuista.

Painopisteenä on sekä Audin toimitusketjuun palautettavien materiaalien hankinnan tekninen toteuttaminen että tulevien Audi-sukupolvien kierrätettävyyden parantaminen.

Projekti on osa Audin kiertotalousstrategiaa, ja se tarjoaa arvokasta tietoa kiertotalouden käytännön toteuttamisesta.

Dennis Meinen toimii Audilla kiertotalousasiantuntijana: ”Kiertotaloudessa on pohjimmiltaan kyse resurssien vastuullisesta käsittelystä. Näin ollen keskipisteessä ovat pitkäikäisyys, korjattavuus sekä myös tuotteidemme kierrätettävyys.”

Kierrätetyn teräksen uusi elämä Audi A4:n tuotannossa

Pilottiprojekti loppui huhtikuun lopussa mutta tästä huolimatta Audi on jo nyt pystynyt hyödyntämään MaterialLoop-projektista saatuja arvokkaita tietoja käytännössä, sillä joitakin materiaaleja on voitu jo palauttaa takaisin autojen tuotantoon.

Projektin yksi tulos on, että suuri osa projektissa kierrätetystä romuteräksestä voidaan hyödyntää uusien mallien tuotannossa. Ensimmäisessä kokeilussa valmistettiin kuusi teräskelaa, joiden valmistuksessa käytettiin 12 prosenttia MaterialLoop-projektista saatua toisiomateriaalia.

Nämä vastasivat Audin tiukkoja laatuvaatimuksia, joten niitä voidaan käyttää vaativissa rakennekomponenteissa. Audin tarkoituksena on käyttää keloja Audi A4:n jopa 15 000 oven sisäosan valmistamiseen Ingolstadtin puristuslaitoksessa.

Projektin yhteydessä tehtyjen tutkimusten mukaan autoista saadun kierrätysteräksen osuutta keloissa voidaan tulevaisuudessa lisätä.

Premium-brändi saa yhdessä projektikumppaneidensa kanssa arvokasta tietoa tulevien mallien suunnittelua ja valmistusta varten. Lajittelutekniikan parantamisen lisäksi myös kierrätykseen tähtäävä suunnittelu on tärkeässä roolissa Audin pyrkimyksissä optimoida uusien autosukupolvien kierrätettävyys.

Tämä tarkoittaa, että materiaalivalinnan, kokoonpanon ja modulaarisuuden osalta autojen osat ja niiden komponentit pitää suunnitella siten, että ne voidaan lajitella materiaalityypin mukaan auton käyttöiän päätteeksi tapahtuvassa kierrätyksessä.

MaterialLoop-pilottiprojektin tuloksena Audi on myös yhdessä Volkswagen-konsernin kanssa kehittänyt alihankkijoitaan varten oppaan, jossa kerrotaan, millaisin edellytyksin muoviosat voidaan suunnitella siten, että niiden uusiokäyttöä voidaan entisestään lisätä autojen tuotannossa.

Kokemuksia lasin, muovin ja alumiinin kierrätyksestä

Audi haluaa jatkuvasti lisätä kierrätetyn materiaalin osuutta Audin mallistossa tulevien vuosien aikana. Audin hankintaosaston tavoitteena on luoda materiaalikiertoa autoteollisuuden käyttösovelluksiin kohteissa, joissa se on teknisesti mahdollista sekä taloudellisesti ja ekologisesti järkevää.

Kuva: Audi.

Tätä varten Audi on kerännyt tietoa autoissa käytettyjen lasien kierrätyksestä keväästä 2022 lähtien toisessa pilottiprojektissa. Korjattavaksi kelpaamattomat autojen ikkunat hajotetaan ensin pieniksi paloiksi, minkä jälkeen ne lajitellaan.

Tuloksena olevat lasirakeet sulatetaan, ja niistä valmistetaan uusi tasolasi autoteollisuuden tarpeisiin – tätä menetelmää käytetään itse asiassa jo Q4 e‑tronin valmistuksessa.

Kaiken tämän lisäksi Audi on ahkerasti mukana muovien kierrätyksessä. PlasticLoop-projektin, joka on yksi brändin kolmesta muovien kierrätysprojektista, ansiosta Audi ja muovivalmistaja LyondellBasell ovat kehittäneet prosessin, joka hyödyntää ensimmäistä kertaa kemiallista kierrätystä autojen erilaisten muovijätteiden uudelleenkäyttöä varten Audi Q8 e-tronin sarjatuotannossa.

Vuodesta 2017 lähtien myös alumiini on ohjattu kierrätykseen Audin Ingolstadtin, Neckarsulmin, Győrin sekä Volkswagenin Bratislavan tehtailla. Tuotannossa syntyvät alumiinin jäännöspalat palautetaan suoraan alihankkijalle.

Siellä ne kierrätetään ja niistä muokataan laadultaan samanlaisia alumiinilevyjä, joita Audi sitten käyttää uudelleen tuotannossa. Näin säästetään arvokkaita raaka-aineita ja varmistetaan, että autot siirtyvät käyttöön tarjoten parempaa tasapainoa ympäristölle.

Autoja kierrätetty tänä vuonna merkittävästi viime vuotta vähemmän

Autoteollisuuden pitää ryhtyä pikaisiin toimiin päästöjen vähentämiseksi

Autojen kierrätys väheni selvästi huippuvuoteen 2021 verrattuna

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän