Tieliikennelain pyöräilykypäräpykälä ei vähennä pyöräilyä

Arkistokuva. Kuva: Liikenneturva / Pekka Vartiainen.

16.6.2017 09.45

 

Keli on suomalaisten pyöräilyn määrään eniten vaikuttava tekijä. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista yli puolet pyöräilisi enemmän, jos säät olisivat pyöräilylle suotuisammat.

Lakiin kirjatulla pyöräilykypäräpykälällä ei ollut vaikutusta suomalaisten pyöräilyintoon.

Liikenneturva selvitti suomalaisten käsityksiä liikenteestä toukokuussa 2017 gallup-kyselyllä*.

Vastanneista suomalaisista yli puolet kertoi sään olevan merkittävin omaan pyöräilyyn vaikuttava tekijä. Lähes neljä kymmenestä arvottivat myös pyörätieverkoston laajuutta ja kunnossapitoa.

Käytössä olevan sähköavusteisen polkupyörän ja pyöräväylien talvikunnossapidon arveltiin lisäävän omaa pyöräilyä.

Lähes neljäsosa vastaajista kertoi vähentävänsä pyöräilyä, jos autoliikenteen määrä omilla pyöräreiteillä kasvaisi. Autoliikenteen nopeudet vaikuttaisivat kymmenesosan pyöräilymäärään.

Lähes yhdeksän kymmenestä koki, ettei pyöräilykypäräpykälällä ole vaikutusta omaan pyöräilyyn. Sakkoseuraamus kypärän käyttämättömyydestä sen sijaan olisi reilulle viidesosalle pyöräilyä vähentävä tekijä.

– Väittämä siitä, että kypärälaki vähentäisi pyöräilyn määrää ei näytä ainakaan Suomessa pitävän paikkansa. Pyöräilyllä on erinomaisia kansanterveydellisiä etuja, mutta olennaista on myös huolehtia siitä, että tapaturmilla ei menetetä saavutettuja terveyshyötyjä. Turvallista pyöräilyä onkin edistettävä monin eri tavoin ja kypärän käytön tukeminen on yksi osa kokonaisuutta, Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen korostaa.

Liikennerturva haluaa säilyttää ”kypäräpakon”

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa on myös pyöräilykypärän käyttöä koskeva säännös tullut tarkasteltavaksi. Ensimmäisessä lakiluonnoksessa kypäräpykälä on jätetty pois.

 

Liikenneturva pitää tärkeänä, että myös uuteen tieliikennelakiin tulee pyöräilykypärän käyttöä koskeva pykälä, joka määrittelee selkeästi, että pyöräilijän on käytettävä kypärää. Pykälän tehostamista sanktioin Liikenneturva ei pidä ajankohtaisena.

Liikenneturvan seurantatietojen mukaan vuonna 2016 pyöräilykypärää käytti 42 prosenttia pyöräilevistä.

*Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Kyselyyn vastasi toukokuun 2017 aikana yhteensä 1035 suomalaista, joista autoilevia 79 % ja pyöräileviä 82 %.

 

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here