Tieliikennelaki 2020: Pyörätien jatkeen merkinnät sekavat pari vuotta

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Kuva: Jussi Kaakkinen / Liikenneturva.

Uusi voimaan tullut tieliikennelaki tuo muutoksia pyörätien jatkeen merkintöihin.

Varsinaiset väistämissäännöt pysyvät kuitenkin ennallaan.

Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät ole ajan tasalla, todetaan Liikenneturvan tiedotteessa.

Liikenneturva korostaa, että tiemerkintöjen sijaan huomio kannattaa suunnata liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla tiemerkinnöin merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Uuden lain myötä pyörätien jatke merkitään tiemerkinnöillä vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Näitä merkkejä ovat: väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio) ja pakollinen pysäyttäminen (STOP-merkki) sekä täysin uusi merkki: väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava myös rakenteellisesti korotettu (kts. alla oleva kuva).

Kuva: Jussi Kaakinen / Liikenneturva.

Kuvassa rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke ja ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuutta osoittava väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkki.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edellä mainituilla liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Valppautta ajoradan ylityksissä siirtymäaikana ja sen jälkeen
Tienpitäjille on annettu kahden vuoden siirtymäaika siihen, että pyörätien jatkeen ajoratamerkinnät vastaavat väistämisvelvoitetta.

Tien päällä muutos ei siis näy heti eikä vielä kesänkään aikana. Ajoratamerkintöjen sijaan huomio kannattaakin kiinnittää liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.

– Kun pyöräilijä lähestyy ajoradan ylityspaikkaa, huomio kannattaa olla tilanteessa kokonaisuutena. Onko ajoradan liikenteelle osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkein? Onko samansuuntaiselta tieltä tulossa kääntyvä ajoneuvo ja onhan sen kuljettaja huomannut minut?, neuvoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Tällä hetkellä tien päällä voi tulla vastaan allaolevan kuvan mukaisia tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

Alla olevassa kuvassa vanhan lain mukaisia pyörätien jatkeita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

Kuva: Jussi Kaakinen, Liikenneturva.

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Alla olevassa kuvaparissa esimerkit.

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Kuva: Jussi Kaakkinen / Liikenneturva.

Kuvassa kaksi vaihtoehtoista tapaa korjata pyörätien jatke uuden lain mukaiseksi.
– Siirtymäajan jälkeen tiemerkinnät antavat vihjeen siitä, kuka tilanteessa on väistämisvelvollinen. Jos ajoradan yli kulkee pelkkä suojatieraidoitus, antaa se pyöräilijälle vihjeen siitä, että tämä on väistämisvelvollinen ajorataa ylittäessään, Piippa toteaa.

Katso tästä muita juttuja uudesta tieliikennelaista.

Pyöräilijä voi ylittää tien myös suojatietä pitkin ajaen. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here