Taksien välityskeskusten toiminta Kela-kyytien välityksessä selvityksen alla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää ehdottoman tärkeänä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii perusteellisesti Kela-kyytien välittämiseen liittyvät ongelmat, joista on esitetty runsaasti aiheellista kritiikkiä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi 5. maaliskuuta 2019, että taksiliikenteen välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain vastaisesti Kela-kyytien välittämisessä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

– Jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Yhteiskunnan ja kansalaisen on voitava luottaa, etteivät taksikeskukset käytä markkina-asemaansa väärin. Kilpailun rajoittamisesta kärsii viime kädessä taksimatkustaja, joka ei pääse hyötymään monipuolisemmasta palvelutarjonnasta tai pahimmillaan ei saa lainkaan tarvitsemaansa taksia, ministeri Berner sanoo.

– Mikäli Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen tulos osoittaa taksivälityskeskusten toiminnan vaativan nykyistä tiukempaa erityissääntelyä, on liikenne- ja viestintäministeriön selvitettävä yhdessä Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voisiko välityskeskuksia koskevaa sääntelyä tiukentaa osana liikennepalvelulakia, ministeri Berner toteaa.

Liikennepalvelulaki avasi taksitoiminnan kilpailulle

Taksiliikennettä koskeva lainsäädäntö on osa liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotoissaan pitänyt perusteltuna taksimarkkinoiden avaamista kilpailulle.
Virasto on saanut kanteluita taksivälityskeskusten toiminnasta jo ennen liikennepalvelulain voimaan tuloa, mutta vanhan taksiliikennelain aikaan kilpailuongelmiin puuttuminen ei olisi lisännyt kilpailua markkinoilla.

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!