Päästövähennys olisi merkittävä, jos navigaattori ehdottaisi vähäpäästöisintä reittiä!

Neste, HERE Technologies ja PTV Group selvittivät keväällä 2020 reittivalinnan vaikutusta tieliikenteen päästöihin, todetaan Nesteen tiedotteessa.

Pääkaupunkiseudulla toteutettu testi osoitti, että ajoreitin valinnalla on merkitystä ilmaston kannalta etenkin kaupunkialueilla lyhyitä matkoja ajettaessa.

Ilmastoystävällisempi reitti* vähensi hiilidioksidipäästöjä jopa 6 % verrattuna nopeimpaan reittiin, ajoajan pidentyessä vain joitakin minuutteja. Tutkimustulosten mukaan karttapalvelut eivät aina ehdota ilmastoystävällisintä reittiä.

– Tieliikenteen päästöt muodostavat merkittävän osan liikenteen päästöistä. Meidän on tarkasteltava kaikkia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Siksi yhdistimme voimamme HERE:n ja PTV:n kanssa. Tavoitteemme oli tutkia karttapalvelun ehdottaman reitin sekä kahden vaihtoehtoisen reitin välisiä eroja ja selvittää, voiko reittivalinnalla vaikuttaa liikenteen kokonaispäästöihin, Nesteen johtaja Mika Hyötyläinen kertoo.

Ilmastoystävällisellä reitillä voidaan saavuttaa Helsingin kokoisella alueella 80 600 kilon vuotuinen päästövähenemä

Testikuljettajat ajoivat kolme kertaa 13 eri matkaa, jotka olivat olosuhteiltaan samankaltaiset; ensiksi huomioiden karttapalvelun ehdottaman nopeimman reitin sekä kahta muuta vaihtoehtoista reittiä. Teknologian tutkimuskeskus VTT analysoi autoihin asennetuista mittauslaitteista saadun datan, jonka jälkeen saaduista tuloksista tehtiin päätelmät hyödyntäen HERE:n ja PTV:n algoritmeja.

– Tuloksista selvisi, että navigaattorin suosittelemista nopeimmista reiteistä kaksi kolmesta olivat myös polttoaineen kulutuksen ja näin ollen hiilidioksidipäästöjen kannalta parempia vaihtoehtoja. Kuitenkin joka kolmas reitti oli ilmaston kannalta huonompi vaihtoehto johtaen korkeampiin päästölukemiin. Laskimme, että noudattamalla aina ilmastoystävällisintä reittiä saavuttaisimme yli 6,36 prosentin hiilidioksidipäästöjen säästön verrattuna navigaattorin ensisijaisesti tarjoamiin reitteihin. Ajoaikaa tämä ei kuitenkaan lisää merkittävästi, toteaa johtava tutkija Juhani Laurikko VTT:ltä.

Nesteen, HEREn ja PTV:n kokeilu toteutettiin kuluneen kevään aikana pääkaupunkiseudulla. Jos matka valittaisiin aina ilmastoystävällisimmän ajoreitin perusteella, tämä tarkoittaisi Helsingin seudulla lähes 80 600 kiloa pienempiä vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Määrä vastaa lähes 20 000 helsinkiläisen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä tai 30 000 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi.

– Tarkka polttoaineen kulutus riippuu useasta tekijästä, ja sitä on hankala ennalta arvioida. Kokoamalla yhteen isot määrät dataa ja analysoimalla sitä koneoppimisen ja mallinnuksen menetelmillä pystyimme osoittamaan, että reittivalinnalla on vaikutusta hiilidioksidipäästöjen syntyyn. Toivottavasti tutkimuksemme johtaa siihen, että ilmastoystävällisemmän reitin valinnasta tulee tulevaisuuden uusi normaali. Tämänhetkisten tietojen perusteella voimme sanoa, että valitsemalla aina lyhimmän ajoreitin olettaen, että tiellä ei ole ruuhkaa, on mahdollista säästää viisi prosenttia polttoainekustannuksissa, PTV Groupin tuotepäällikkö Matthias Hormuth sanoo.

– Olemme viime vuosina kehittäneet Nesteen mobiilisovellusta, joka mahdollistaa mobiilitankkauksen ja tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden seurata omaa hiilijalanjälkeään. Innostuimme tämän tutkimuksen testituloksista niin paljon, että toivomme niiden johtavan muutokseen karttapalveluissa: ne voisivat jatkossa tarjota ilmastoystävällisimmän reitin ensisijaisena vaihtoehtona. Meidät on opetettu käyttämään nopeinta ajoreittiä, mikä ei ilmaston kannalta ole aina paras vaihtoehto. Yksittäisen kuluttajan olisi kuitenkin helppoa vähentää päästöjä valitsemalla reitin, joka maksaa vain muutaman minuutin lisäyksen ajoaikaan, Hyötyläinen sanoo.

Lue lisää: neste.fi/co2friendlyroute

*) Ilmastoystävällinen ajoreitti perustuu mahdollisimman pieneen polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta pienempiin hiilidioksidipäästöihin. Ilmastoystävällinen reitti voidaan laskea ottamalla huomioon esimerkiksi ajomatkan pituus, keskinopeus sekä oletettavat pysähdykset.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!