Nykyään liikenteen onnettomuustilastoista saadaan eroteltua myös vakavasti loukkaantuneet

18.2.2018 12.20

          

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrät kuuluvat onnettomuustilastoihin vanhastaan, mutta viimeisen kolmen vuoden ajan tilastoista on saanut eroteltua tietoa myös vakavasti loukkaantuneista, todetaan Trafin tiedotteessa.

Vuosittainen vaihtelu loukkaantumisten jakaantumisessa eri tienkäyttäjäryhmien välillä on pientä, mutta esimerkiksi autoilijoiden vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet, kun taas suojaamattomien tienkäyttäjien eivät.

Vakavia loukkaantumisia tapahtui 892 vuonna 2016 ja vuotta aikaisemmin 876. Näistä noin puolet tuli poliisin tietoon ja sitä kautta viralliseen onnettomuusrekisteriin.

Virallisten tilastojen ulkopuolelle jäävät ne liikenneonnettomuudet, joissa poliisi ei ole käynyt paikalla. Näistä onnettomuuksista suurin osa on pyöräilyonnettomuuksia ja usein mukana ei ole toista osapuolta.

Tiedot näistä on saatu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä. Vakavat vammautumiset saadaan eroteltua muista onnettomuuksista vuoden viiveellä, koska rekisteristä ei saada tietoja aiemmin käyttöön.

Ennakkotietojen mukaan poliisin tietoon tulleita loukkaantumisia tapahtui tieliikenteessä viime vuonna kaikkiaan 5570 ja vuotta aiemmin 5911. Vuonna 2015 loukkaantuneita oli 6408.

Suojaamattomien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden sekä moottoripyöräilijöiden vakavien loukkaantumisten määrä on pysynyt kolme vuotta suunnilleen ennallaan, vaikka samaan aikaan kaikkia loukkaantumisia tarkasteltaessa suojaamattomien tienkäyttäjien onnettomuudet ovat vähentyneet.

Eniten vakavia loukkaantumisia suhteessa väestöön tapahtui vuonna 2016 Lapissa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

– Vakavia loukkaantumisia analysoimalla pääsemme kiinni liikenneturvallisuuden vaikuttamiskeinoihin entistä paremmin ja liikenneturvallisuustyötä on mahdollista kohdistaa täsmällisemmin, esimerkiksi nyt on tärkeää yhteistyössä toimia suojaamattomien tienkäyttäjien vakavien loukkaantumisien vähentämiseksi, painottaa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Tarkempaa tietoa vakavista loukkaantuneista tarvitaan

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa. Kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähentyessä painopistettä liikenneonnettomuuksien tutkinnassa on siirretty kohti vakavia loukkaantumisia.

OTI on käynnistänyt projektin, jossa kehitetään ja tehostetaan vakavien loukkaantumisten tutkintaa. Tutkinnalla kerättyä tietoa voidaan käyttää onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen.

– Vakavista loukkaantumisista saattaa aiheutua pitkäaikaisiakin seurauksia, joita on mahdollisuus vähentää, muistuttaa OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kall

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here