Autotoday 10 vuotta sitten: ”Autojen välinen Carlink -tietoverkkohanke sai tunnustusta”

Kuva: Carlink.

Tässä taas yksi eurooppalainen projekti, josta ei paljonkaan ole kuulunut projektin jälkeen. Nyt puhutaan kyllä siitä, että autot tulevaisuudessa keskustelevat keskenään ja vaihtavat tietoa, muun muassa teiden liukkaudesta. Kymmenen vuotta sitten suunnitelmissa oli pystyttää erillisiä tukiasemia teiden varsille.

Autojen välinen Carlink -tietoverkkohanke sai tunnustusta

Carlink-hanke on palkittu pronssisella Celtic Excellence Awardsilla. Ilmatieteen laitos on ollut mukana Carlink-hankkeessa, jonka kehittämä ratkaisu mahdollistaa autojen välisen langattoman tiedonvaihdon.

Carlink-hankkeessa luodun järjestelmän avulla teiden varteen pystytettävät tukiasemat välittävät keskusyksiköltä saatua tietoa ja välittävät sen edelleen ajoneuvoille. Ohi kulkevat autot voivat vastaanottaa tukiasemien kautta esimerkiksi reaaliaikaista säätietoa järjestelmän keskusyksiköltä.

Katso tästä muut Autotoday 10 vuotta sitten -jutut.

Samalla autojen keräämä havaintomateriaali välitetään keskusyksikölle käytettäväksi säätiedon päivityksessä ja liikennevaroitusten tuottamisessa. Autot voivat myös kommunikoida keskenään esimerkiksi varoittamalla vaaratilanteista.

Hankkeen pilottijärjestelmää testattiin viime syksynä valtatie 1:llä lähellä Kaarinaa, ja valitut esimerkkipalvelut osoitettiin toimiviksi. Järjestelmän jatkokehitysmahdollisuuksia selvitellään, ja tällä hetkellä on konkreettisimpana toimenpiteenä jatkohankkeen valmistelu.

Palkinnon myöntäneen Celtic -ohjelman (Cooperation for a European sustained Leadership in Telecommunications) tavoitteena on kehittää loppukäyttäjille ratkaisuja tulevaisuuden tietoliikenneverkkojen hyödyntämiseen.

Tämä tapahtuu Celticin koordinoimien itsenäisten hankkeiden toimesta, joiden joukossa Carlink-hanke on todettu ansiokkaasti toteutetuksi ja Celticin tavoitteita hyvin edistäväksi.

Ilmatieteen laitos tuotti järjestelmään tietoa paikallisista sääolosuhteista tiesäämallinsa pohjalta. Palvelua tarkennettiin keräämällä mittaustietoja myös liikenteessä olevilta ajoneuvoilta.

Näin uutta tekniikkaa hyväksikäyttäen auton kuljettaja saa mahdollisimman nopeasti tietoa ja varoituksia paikallisista haitallisista sääoloista ja onnettomuuksista. Hankkeessa on luotu uusi palvelualusta ja esimerkkipalveluita, joissa uutta tekniikkaa hyödynnetään liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa.

Carlink oli Eureka/Celtic -ohjelman alainen projekti, jossa oli mukana partnereita Suomesta, Espanjasta ja Luxembourgista. Ilmatieteen laitos koordinoi suomalaiskonsortiota.

Suomesta olivat mukana Ilmatieteen laitoksen lisäksi VTT, Mobisoft ja Sunit sekä alihankkijana toiminut Infotripla.

Hankkeelle ollaan valmistelemassa jatkohanketta hieman laajemmalla osallistujajoukolla. Kaikki Carlink-hankkeessa mukana olleet suomalaiskumppanit ovat mukana myös jatkohankkeessa.

Juttu oli Autotodayssa 16.3.2009.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here