Vrchlabín tehtaasta Škodan ensimmäinen CO2-neutraali tehdas

Kuva: Skoda.

Tänä vuonna Vrchlabíssa sijaitsevasta komponenttitehtaasta tulee Škoda Auton ensimmäinen tehdas, jossa tuotanto tapahtuu CO2-neutraalilla tavalla, todetaan Škodan tiedotteessa.

Tethtaassa valmistetaan seitsemänvaihteista automaattista dsg-kaksoiskytkinvaihteistoa DQ200. Päivässä näitä dsg-vaihteistoja valmistuu 2 200 kappaletta.

Suurimmat hiilidioksidipäästöjen säästöt on saavutettu määrätietoisesti toteutetuilla toimenpiteillä, joilla huippumoderni tehdas on muunnettu hyödyntämään komponenttien tuotannossa uusiutuvia energialähteitä.

Tämän myötä CO2-päästöt ovat pienentyneet alkuperäisestä 45 000 tonnin vuosimäärästä nykyiseen 3 000 tonniin vuodessa. Seuraava vaihe on jäljelle jäävien päästöjen hyvittäminen muilla kompensaatiotoimenpiteillä ja CO2-päästöoikeuksia ostamalla.

Monipuoliset ja erityiset energiaa säästävät toimenpiteet ovat olleet avainasemassa etenkin komponenttitehtaan tuotannon CO2-neutraaliksi muuntamisessa.

Energiankulutus hallintaan

Yksinomaan tehtaan lämmitysjärjestelmän modernisoinnin myötä vuosittaista energiankulutusta pystyttiin pienentämään 6 700 megawattituntia (MWh) vuosina 2012 ja 2013. Se on tähän asti suurin yksittäinen saavutettu säästö.

Vuoden 2020 alussa Škoda Auto jatkoi edelleen panostustaan energiankulutuksen pienentämiseksi Vrchlabín tehtaalla. Tehtaalla toteutetaan kaksitoista projektia, joilla säästetään kaiken kaikkiaan yli 2 000 MWh lämpöenergiaa ja lähes 1 800 MWh sähköenergiaa.

Nämä hankkeet sisältävät toimenpiteitä, kuten käyttämättömien lämmityspiirien sulkeminen, sisälämpötilojen säätely energian säästämiseksi ja etenkin tuloilmavirran säätely.

Lisäksi lukuisten tehdasalueiden valaistus sovitetaan toiminta-aikojen mukaisesti. Muissa toimenpiteissä hyödynnetään myös lämpökameraa.

Se pystyy havaitsemaan rakennukseen ja lämmitysjärjestelmään liittyvät lämpöhäviöt. Lämpöhäviöiden tunnistamisen myötä vuodot voidaan korjata, mikä tarkoittaa puolestaan lämpöenergian ja sen myötä myös CO2-päästöjen säästöjä.

Škoda Auto hyödyntää myös määrätietoisesti vaihtoehtoisia energiamuotoja CO2-päästöjen pienentämiseksi Vrchlabín tehtaalla.

Tehtaalla tarvitaan vuosittain noin 47 000 MWh sähköä komponenttien valmistusta varten. Siitä 41 500 MWh eli yli 88 prosenttia tuotetaan nyt uusiutuvilla energialähteillä.

Maakaasu on ainoa käytössä edelleen oleva fossiilinen polttoaine, ja sekin korvataan asteittain biokaasulaitoksista saatavalla CO2-neutraalilla metaanilla vuodesta 2021 alkaen.

Jäljelle jäävät CO2-päästöt hyvitetään erityisiä kompensaatiotoimenpiteitä toteuttamalla ja CO2-päästöoikeuksia ostamalla. Päästöoikeuksia hankkimalla Škoda Auto edistää ilmastonsuojeluhankkeita, kuten uusiutuvan energian tuotantoa Intiassa ja sademetsien suojelua.

Kuva: Skoda.

Lähes 40 000 uutta puuta tehtaan lähiympäistöön

Lisäksi Škoda panostaa erilaisiin yrityksen sisäisiin ympäristönsuojelualoitteisiin. Esimerkiksi vuoden 2020 aikana Škoda istuttaa lähes 40 000 puuta Vrchlabín tehtaan lähiympäristöön.

Tämä projekti alkoi toukokuun puolivälissä 2020, kun 29 työntekijästä koostuva ryhmä – mukaan lukien tehtaan johtaja Ivan Slimák – istutti 2 000 puuntainta Špindlerův Mlýniin, Krkonošen kansallispuistoon.

Ympäristön kannalta kestäviä investointeja ilmastonsuojeluun tehdään myös muilla tuotantolaitoksilla:

Vuoden 2019 lopulla Punen tehtaalla otettiin käyttöön yksi Intian suurimmista aurinkokennokatoista.

Lisäksi Škoda Auton tytäryhtiö Ško-Energon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa Mladá Boleslavissa sähkön tuotantoon käytetään enenevissä määrin biomassaa.

Puupellettejä käytetään vuosittain peräti 95 000 tonnia, minkä myötä uusiutuvista raaka-aineista saatavan polttoaineen osuus on jo 30 prosenttia. Tulevaisuuden tavoitteena on käyttää ainoastaan CO2-neutraalia biomassaa.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here