Taksiliikenteen valvontaisku paljasti: Kuopiossa puutteia melkein joka toisessa taksissa!

Itä-Suomen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ISAVIn yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa Kuopiossa havaittiin useita pieniä puutteita.

Perjantaina 10.6. Kuopiossa ja Siilinjärvellä toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 33 taksia, joista 16:sta oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin 5, lisäksi annettiin huomautuksia.

Eniten puutteita taksin tietojen esittämisessä

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

  • Ajoneuvovero maksamatta                                 1
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä   10
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 7
  • Hintatietoja esittämisessä puutteita                      7
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 1
  • Ajoneuvo liikennekäytöstä poistettu                        1

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat viranomaiset tekevät yhteisvalvontaiskuja, joissa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Kuopion taksit liikenneturvallisia

Perjantai illan ratsiassa tarkastettujen taksien asiat olivat pääasiassa kunnossa, eikä mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa havaittu.

Tarkastetuilla taksinkuljettajilla oli voimassa oleva ajo-oikeus, eikä valvonnassa löydetty yhtään rattijuoppoa. Valvonnassa tavattiin yksi etsintäkuulutettu. Ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista.

Taksinkuljettajat suhtautuivat valvontaan positiivisesti ja pyydettyjen asiakirjojen esittämisessä ei ollut ongelmia. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta, ja jokaisesta tarkastetusta taksista löytyi myös taksivalaisin.

Katso tästä muita juttuja taksivalvonnoista.

Valvonnan aikana poliisi kirjoitti liikennevirhemaksuja puutteista, joissa kuljettajan nimi ei ollut nähtävissä.

− Valvonnan perusteella voidaan sanoa, että Kuopiossa uskaltaa nousta hyvillä mielin virallisen taksin kyytiin toteaa komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista.

Tietojen esittämisessä puutteita

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Samat puutteet ovat nousseet esiin myös muualla suoritetuissa valvonnoissa. Kyseisillä puutteilla on vaikutusta matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

− Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen ovat helposti korjattavissa olevia asioita. Hintatietojen yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on helpottaa asiakasta hintojen vertailussa. Valvonnassa havaituista puutteista tulee seuraamuksia sekä taksinkuljettajalle että taksiyrittäjälle, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Tämänkertainen valvonta osoitti, että hintojen esittämisessä taksimatkustajalle on yhä parannettavaa. Traficom on antanut määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee taksimatkustajalle esittää.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Asiakirjan voi esittää paperilla tai sähköisesti.

Taksiyritykset verottajan seurannassa

Valvontatapahtumien ansiosta osalle taksiyrityksistä on tulossa lisää veroja maksettavaksi.

− Olemme löytäneet sekä yrityksiä että yksittäisiä kuljettajia, jotka ovat yrittäneet piilotella tuloja. Seuraavaksi otamme tässäkin valvonnassa nousseet tapaukset tarkempaan analyysiin ja määräämme heille tarvittaessa veroja maksuun, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä – vero.fi.

Työnantajan toiminta ISAVIn valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ISAVI) valvoi valvontatapahtumassa ulkomaisen työvoiman käyttöä ja pyrki selvittämään kuljettajia haastattelemassa työnantajien työsuhdevelvoitteiden noudattamista. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Valvontatapahtumassa ei tavattu ulkomaista työvoimaa. Kuljettajien haastatteluissa ilmeni, että sunnuntai- ja ylityökorvaukset ovat taksialalla lähes tuntematon käsite.

Jonkin verran havaittiin työnantajien laiminlyövän velvollisuutta antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista yli kuukauden työsuhteessa. Näitä tietoja työsuojeluviranomainen voi hyödyntää valvontatoiminnassaan taksialan työsuhteen vähimmäisehtojen valvonnassa.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Viranomaisyhteistyö oli merkittävässä asemassa valvontatapahtuman toteuttamisessa.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here