Sähköautoilijat ry: Täyssähköautoilun edistäminen kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä

Sähköautoilijat ry kannustaa hallitusta tekemään rohkeita ja vaikuttavia toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Mikäli kunnianhimoiset liikenteen päästövähennystavoitteet halutaan saavuttaa kustannustehokkaasti, on politiikkatoimet suunnattava ainoan markkinoilla olevan nollapäästöisen vaihtoehdon, täyssähköautoilun lisäämiseen, todetaan Sähköautoilijat ry:n tiedotteessa.

Ilmastohyötyjen lisäksi siirtymä sähköiseen liikenteeseen vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja vaihtotasetta sekä vähentää ilmansaasteita.

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittänyt työryhmä on tehnyt laajan työn arvioidessaan nykyisen liikenteen verojärjestelmän vaikutuksia ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden kannalta.

Perusteellinen raportti sisältää arvokasta tietoa ja vaikutusarviointeja liikenteen verotuksesta. Toimeksiannon luonteen takia kattavan analyysi jää kuitenkin suppeaksi ja johtopäätökset kunnianhimottomiksi. Työryhmän työ rajoittui liikenteen verotukseen.

Työryhmän raportissa todetaan, että sähköautojen energiatehokkuus on polttomoottoriautoja parempi ja, että kaasuautoilla saavutettavat päästövähenemät polton ja jakelun päästöissä ovat muihin polttomoottoriautoihin nähden hyvin vähäiset.

Siksi työryhmän ehdotus liikenteessä käytettävän kaasun verotuen poistosta on looginen ja täysin liikenteen päästövähennystavoitteiden mukainen.

Sähköautoilijat ry tyrmää kuitenkin työryhmän ehdotuksen sähköautojen vero-ohjauksen siirtämisestä ajoneuvoveron perusverosta autoveroon. Työryhmän esittämä malli, jossa ajoneuvovero tiettyyn pisteeseen asti laskisi autojen päästöjen kasvaessa, on räikeässä ristiriidassa Suomen ja EU:n ilmastopoliittisen linjan kanssa.

Sähköautoilijoiden mukaan työryhmä ei raportissaan huomioi lataushybridien todellisia, jopa yli 2,5 kertaa ilmoitettuja suurempia päästöjä. Suomessa niitä myydään kuitenkin eniten koko EU:ssa suhteessa täyssähköautoihin.

Esimerkiksi huhtikuussa 2021 lataushybridejä myytiin 2 133 kpl ja täyssähköautoja vain 613. Ruotsissa huhtikuussa myytiin ensimmäistä kertaa enemmän täyssähköautoja (4 869 kpl) kuin lataushybridejä (4 563 kpl).

– Työryhmä on tehnyt jättimäisen työn, josta he ansaitsevat kiitoksen. Päästövähennystavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta pidämme kuitenkin haitallisina työryhmän ehdotuksia verotuksellisista toimenpiteistä, joilla luotaisiin kuluttajille lisäkannusteita lataushybridien hankintaan suhteessa nollapäästöisiin täyssähköautoihin. Erityisen huolestuttavina pidämme Liikenne- ja viestintäministeriön täydentävässä lausumassaan ehdottamia toimenpiteitä lataushybridien ja kaasuautojen lisäämiseksi. Suomessa näiden fossiilisten teknologioiden kysyntää tuetaan muita EU- ja Pohjoismaita merkittävästi enemmän, sanoo Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen.

– Lataushybridien ja biokaasun tukemisessa ei ainoastaan tehdä suoranaista hallaa ilmastotavoitteille, vaan lisäksi käytetään valtion varoja tehottomasti teknologioihin, joita ei 10 vuoden päästä liikenteessä juurikaan tulla näkemään.

– Lisäksi ilmeisenä riskinä on, että Suomesta tulee fossiilisten lataushybridien hautausmaa, kun niitä ei samassa laajuudessa enää kannata myydä muilla markkinoilla, Immonen sanoo.

Työryhmän raportissa todetaan tiedotteen mukaan tosiasia, että uusiutuvalla sähköllä ladattu täyssähköauto on nollapäästöinen ja Suomessa tuotetusta sähköstä jo 85 prosenttia on hiilineutraalia. Täyssähköauto on ylivoimaisesti vähäpäästöisin vaihtoehto ja sähköntuotannon nopeasti puhdistuessa, vähenevät myös täyssähköauton päästöt.

Demos Helsingin ja Tampereen Yliopiston tutkijoiden Sähköautoilijat ry:n tilauksesta huhtikuussa 2021 kirjoittaman Suomen täyssähköautokannan kasvu ja päästövähennykset – Politiikkaoppeja verrokkimaista -raportin maatarkastelut antavat selkeän kuvan siitä, että Suomessa olisi mahdollista saavuttaa jopa liikenteen perusennusteen nopean sähköistymisen skenaariota suuremmat päästövähennykset panostamalla enemmän täyssähköautoilun edistämiseen.

Tämä kehitys edellyttää kuitenkin selkeää ja pitkäjänteistä politiikkaa, joka tähtää täyssähköautojen – ei kaasuautojen tai lataushybridien – määrän kasvattamiseen.

– Nyt on hallituksen paikka osoittaa olevansa tosissaan liikenteen päästöjen vähentämisessä. Liikenteen sähköistyminen on isoin murros liikenteessä sitten auton keksimisen. Samalla kun kasvava määrä tutkimuskirjallisuutta osoittaa sekä polttomoottoriteknologian ja sen lataushybridi-serkkujen haitat niin ilmastolle kuin ihmisille, investoi kansainvälinen autoteollisuus kymmeniä miljardeja sähköistymiseen. Suomi on tästä huolimatta valinnut lähimmistä verrokkimaista eroavan, pienempien päästövähennysten lähestymistavan, kun nyt päinvastoin pitäisi tehdä selkeä päätös ja mennä samaan suuntaan kuin ystävämme Euroopassa ja Pohjoismaissa, toteaa Immonen.

Sähköautoilijat ry:n teettämä raportti osoittaa, että vaikuttavimpia toimia täyssähköautoilun edistämiseen ovat olleet toimenpiteet, jotka pienentävät polttomoottoriautojen ja täyssähköautojen hintaeroa.

Tärkeää on tiedotteen mukaan myös, että harjoitettu sähköautopolitiikka on johdonmukainen ja mahdollisimman ennustettava, jotta auton ostajat uskaltavat tehdä kotitaloudelle merkittävän investointipäätöksen. Pitkäaikainen tuki osoittaa, että täyssähköautokannan kasvattamiseen löytyy poliittinen tahtotila.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

1 KOMMENTTI

  1. Mitenkö nopeasti ajosähköstä saadaan kokonaispäästövaikutuksilta edes uusiutuvilla tuotetun mukaista?

    Sähkön lisäkysyntä ei muutu nollapäästöiseksi tai edes uusiutuvilla tuotetuksi ennen kuin kaikki muu sähkön kysyntä on ensin tyydytetty niillä, kuten polttarilla ajaessa aina käy ensin koska polttoaineen energialla ajo ei synnytä saman mittakaavan lisäsähkön kysyntää.

    Edelliseen päästövaikutukseen ei edes tarvitse huomioi akun valmistuksen ylimääräisiä hiilidioksia mitä pitäisi alkaa hyvittää akun valmistumishetkestä jotta jotain kokonaispäästöhyötyä ylipäätään olisi saavutettavissa.

    Liikennepäästöjen osa optimointi, jyvittämällä ajosähkön hiilidioksidipäästöt muuhun sähkön kulutukseen ei todellakaan vähennä kokonaispäästöjä. Ei sitten mitenkään päin jos huomioidan akkujen vaatimat lisäpäöstöt.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here