Sähkö- ja hybridiautojen paloihin liittyvät riskit on tärkeä huomioida latauspisteiden sijoittelussa

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Samalla ajoneuvojen latauspisteitä rakennetaan yhä enemmän.

Paloturvallisuus on tärkeä huomioida jo latauspisteiden suunnittelussa ja sijoittelussa, todetaan Suomen Palopäällystöliiton tiedotteessa.

Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunta suosittelee, että sähköautot ja latauspisteet sijoitetaan parkkihalleissa helppokulkuisille siirtoreiteille.

– Latauspaikkoja suunniteltaessa on tärkeä tehdä aktiivista yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, jotta paloturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset tulevat varmasti huomioiduksi, toimikunnan puheenjohtaja Juha Virolainen kiteyttää.

Jos palo on auton akustossa, on sähköauton sammuttaminen haastavaa. Korkeajänniteakut sijaitsevat suojassa auton rakenteissa, joten sammutusveden saaminen akustoon on haastavaa. Kertaalleen sammutettu akusto voi myös nopeasti ja ennalta-arvaamatta syttyä palamaan uudelleen pitkänkin ajan jälkeen.

Omat erityisvaatimuksensa pelastustoiminnalle asettavat myös korkeajänniteakuston tulipaloissa vapautuvat savukaasut. Niille altistumista tulee ehdottomasti välttää, sillä kaasut sisältävät muun muassa erittäin myrkyllistä fluorivetyä.

Helposti saatavilla olevat alkusammutusvälineet mahdollistavat yleisesti palon sammuttamisen jo alkuvaiheessa. Huomioithan kuitenkin, että käsisammuttimen sammutusteho ei riitä sähköauton akkupaloon.

Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan näkökulmasta latauspisteiden suunnittelussa on neljä huomioitavaa teemaa:

  1. Latauspisteet on tärkeä sijoittaa parkkihallissa paikkaan, josta auto on helppo ja nopea siirtää ulos.
  2. Latauspisteet tulee asentaa sähköturvallisesti, ja niistä on pystyttävä tarvittaessa katkaisemaan virta.
  3. Latauspisteitä sisältävän rakennuksen paloteknisten laitteiden riittävyys tulee varmistaa: automaattinen paloilmoitin hälyttää palosta, sprinklerit rajoittavat paloa ja toimiva savunpoisto mahdollistaa tehokkaan sammutustyön sekä lisää turvallisuutta.
  4. Latauspisteitä sisältävän rakennuksen turvallisuusjärjestelyjen toimivuus tulee varmistaa. Näin voidaan varmistaa henkilöturvallisuus palotilanteessa. Esimerkiksi kauppakeskuksessa tämä voi tarkoittaa toimintaa ohjaavia kuulutuksia, testattuja evakuointimenettelyjä sekä poistumisreittien toimivuudesta huolehtimista.

Itse sähköautojen latauspisteissä tai autoissa ei ole havaittu erityistä tulipaloriskiä. Ruotsalaisen tutkimusinstituutti RISE:n mukaan voidaan jopa olettaa, että sähköautojen syttymisherkkyys on pienempi kuin polttomoottorikäyttöisten autojen, mikä johtuu muun muassa palavien nesteiden vähäisyydestä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

1 KOMMENTTI

  1. Huom. Kuvan autopalo sen sijaan on täysin turvallinen, hallinnassa ja erittäin harvinainen tapahtuma.
    Kaasuautoja ei saa edes parkkeerata maanlaisiin pysäköintialueisiin, kaikki muistavat Hinderburgin 🙂

    On täysin selvää, että paloturvallisuus on huomioitava jatkossakin ja palolaitokset varmasti ammattitaisoisena sakkina huomioivat myös tulevaisuuden autoteknologiat. Kaasuautoja ei tarvitse edes sammuttaa, ne vain suihkii kaasunsa ulos kovalla paineella, 10m lieskalla tai räjähtävät vaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!