Poliisi: Viime vuonna kovat ylinopeudet kasvoivat 40 prosenttia

Viime vuosi oli erittäin poikkeuksellinen myös liikenteessä, koska liikennemäärät vähenivät dramaattisesti koronapandemian takia.

– Tämä aiheutti haasteita poliisille, koska teillä oli enemmän tilaa. Osa kuljettajista, erityisesti nuorten miesten osa, käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja kovat ylinopeudet lisääntyivät noin 40 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, toteaa poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksen tiedotteessa.

Hänen mukaansa toinen merkille pantava seikka viime vuodelta oli poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten lisääntyminen noin kymmenellä prosentilla siitäkin huolimatta, että poliisi luopui isoista puhallusratsioista koronan vuoksi.

Poliisin haaviin jäi viime vuonna 20 335 päihteiden vaikutuksen alaista kuljettajaa, kun vastaavasti vuonna 2019 yhteensä kiinni jäi 18 499 päihtynyttä kuljettajaa.

Eniten kasvua oli niin sanotuissa huumerattijuopumuksissa, joissa kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli kolmannes (noin 33 prosenttia).

Liikennerikosten määrä kasvoi 20 prosenttia

Liikennerikosten määrä kasvoi viime vuonna viidenneksellä (noin 20 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna kokonaismäärän ollessa 131 247 liikennerikosta.

Maaliskuu oli ainoa kuukausi, jolloin rikoksia kirjattiin kuukausitasolla edellisvuotta vähemmän.

Huhtikuun jälkeen rikoksia ilmeni keskimäärin reilu neljännes (noin 26 prosenttia) enemmän jokseenkin tasaisesti eri kuukausina vuoden loppuun asti.

Uusi tieliikennelaki vähensi tieliikennerikkomusten määrää

Liikennerikkomusten määrät sen sijaan laskivat voimakkaasti viime vuonna. Tämä johtui siitä, että tieliikennelain uudistuttua 1.6.2020 poliisin liikennerikkomuksia koskevat menettelyt ja tilastointi muuttuivat.

– Aiemmin kokonaisrikollisuuteen ja liikennerikkomusten kokonaismäärään tilastoituneet, lievimmistä ylinopeuksista kirjoitetut rikesakot muuttuivat hallinnollisiksi liikennevirhemaksuiksi. Poliisin järjestelmät eivät ole toistaiseksi tuottaneet kattavia tilastoja liikennevirhemaksujen määrästä, Hannu Kautto selventää.

Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä menehtyi liikenteessä entistä enemmän

Liikennemäärien väheneminen ei valitettavasti ollut yhteydessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrään. Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 220 henkeä, mikä on 12 enemmän kuin vuonna 2019.

Tienkäyttäjäryhmiä vertailtaessa menehtyneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät kasvoivat eniten edelliseen vuoteen verrattuna.

Poliisin tietoon tulleita loukkaantuneita oli 630 vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä ei ole poikkeuksellista, koska loukkaantuneiden määrä on vähentynyt tasaisesti vuosi vuodelta. Tieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneita oli viime vuonna yhteensä 4 344.

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui vuonna 2020 yhteensä 553 henkilöä (kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna) ja päihdeonnettomuuksissa (jonkun osallisen kuljettajan tai jalankulkijan on todettu tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä muun päihteen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena) yhteensä 160 henkilöä (kasvoi neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna).

Poliisin liikennevalvonta lisääntyi

Poliisiylitarkastaja Hannu Kauton mukaan liikennevalvonnan osuus poliisin valvontaan käyttämästä työajasta on noin 40 prosenttia.

– Poliisi käytti kaikkeen liikenteenvalvontaan viime vuonna 483,5 henkilötyötuntia, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Erityisesti raskaan liikenteen valvontaan panostettiin ja siihen käytettiin viime vuonna noin 15 prosenttia enemmän työaikaa kuin vuonna 2019, Kautto kertoo.

Poliisiylitarkastaja Hannu Kauton mukaan liikenteenvalvonnan lisäämisen mahdollisti se, että koronapandemian takia isot yleisötilaisuudet peruttiin, eivätkä ne sitoneet poliiseja.

– Lisäksi terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi tehdyt toimet pienensivät sairaspoistumaa, jolloin väkeä oli hyvin käytössä valvontaan, hän sanoo.

Vuoden 2021 painopisteet liikennevalvonnassa

Liikennevalvonnan painopistealueet ovat törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset.

Hannu Katon mukaan lisäksi valvontaa kohdennetaan erityisesti turvalaitteiden ja tarkkaavaisuutta häiritsevien tekijöiden valvontaan. Raskaan liikenteen valvontaa tehostetaan poliisilaitosrajat ylittävällä yhteistyöllä.

Teknologia vapauttaa voimavaroja muuhun valvontaan

Poliisin strategian mukaan poliisi panostaa teknologiseen kehitykseen liikennevalvonnassa.

– Pyrimme saamaan kuluvan vuoden aikana hankituksi uusia tarkkuusalkometrejä, jotka voidaan sijoittaa poliisiautoihin ja -veneisiin. Tämä vapauttaisi merkittävästi poliisin työaikaa, kun epäiltyä ei tarvitse kuljettaa poliisiasemalle puhaltamaan. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla tämän odotetaan vaikuttavan toimintavalmiusaikoihinkin suotuisasti, Hannu Kautto sanoo.

Hän myös korostaa, että automaattinen liikenteenvalvonta mahdollistaa osaltaan poliisin voimavarojen tehokkaan kohdentamisen muihin painopisteisiin samalla, kun muun muassa ajonopeuksia valvotaan tehokkaasti automaattisella kalustolla.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here