Pirkanmaan maanteillä ennätyksellisen turvallista

Vuoden 2019 liikenneturvallisuustilanne oli Pirkanmaalla parempi kuin koskaan aikaisemmin, todetaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Koko maassa tieliikennekuolemia on ollut vuoden 2019 määrää vähemmän edellisen kerran 1930- ja 40-luvuilla, jolloin liikennesuorite oli vielä vähäinen.

Nollavisioon vielä matkaa

Suomen ja koko Euroopan unionin liikenneturvallisuustyön visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä ja vähentää loukkaantumisten määrää neljänneksellä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan tasolla tavoitteeseen ei olla pääsemässä, joten se on uusittu aikavälille 2020–2030.

Suomen tieliikenteessä kuoli vuonna 2019 ennakkotietojen mukaan 205 henkilöä, mikä on 35 % yli vuosikohtaisen tavoitetason.

Katso tästä muita juttuja liikenneturvallisuudesta.

Pirkanmaalla kehitys on ollut positiivista. Sekä maanteitä että koko maakuntaa tarkasteltaessa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä jäi ensimmäistä kertaa kunnianhimoisen vuoden 2020 tavoitetason alle.

Samanaikaisesti liikennesuorite on kasvanut maakunnan maanteillä 11,9 % (2010–2019).

Koko maankunnassa loukkaantuneiden määrä on viime vuosina ollut lähellä tavoitetasoa. Sen sijaan maantieverkolla loukkaantuneiden määrä on yli kaksinkertainen vuoden 2019 tavoitetasoon verrattuna.

Pirkanmaan tyypillisimmät onnettomuudet

Tyypillisiä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia taajamissa ovat polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuudet.

Niiden osuus vuonna 2019 oli yli puolet (100 kpl) taajamassa tapahtuneista poliisin tietoon tulleista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista.

Jalankulkija- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä ei ole merkittävästi muuttunut vuosien 2010–2019 aikana.

Valtion maanteillä polkupyöräonnettomuuksien määrä on laskenut, mutta vastaavasti jalankulkijaonnettomuuksien määrä on kasvanut.

Taajama-alueen ulkopuolella 45 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksista yli puolet oli kohtaamisonnettomuuksia.

Pitkällä aikavälillä (2010–2019) kohtaamis- ja yksittäisonnettomuudet ovat olleet lähes yhtä yleisiä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Onnettomuustyyppien vuosittaiset vaihtelut ovat vähäisistä määristä johtuen suuria.

Nuoriin kohdistuneet vakavat liikenneonnettomuudet

Tieliikenneonnettomuuksissa nuorten osuus kuolleista ja loukkaantuneista on ylikorostunut. 15–19 -vuotiaiden osuus Suomen väestöstä on noin 5 %, mutta heihin kohdistui Pirkanmaalla 17 % henkilövahingoista.

Onnettomuudet, joissa nuoret ovat osallisina, jakautuvat melko laajasti eri kulkumuotojen välille.

Liikenneturvan mukaan koko maassa tapahtuneissa nuorten vakavissa onnettomuuksissa tyypillisenä tekijänä on ollut huomattava ylinopeus, päihtyneenä ajaminen tai turvavöiden käyttämättä jättäminen.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa onnettomuuden aiheuttajalla on taustalla usein aikaisempia liikennerikkomuksia. Valtaosa nuorista kuitenkin pyrkii käyttäytymään liikenteessä vastuullisesti. Ajokokemuksen ja iän karttuessa nuorten kuljettajien onnettomuusriski pienenee.

Liikenne nyt ja tulevaisuudessa

Vuosi 2020 on alkanut viime vuotta synkemmissä merkeissä. Vähäluminen talvi on todennäköisesti vaikuttanut asiaan, sillä pitkän aikavälin tilastot osoittavat onnettomuuksien tapahtuvan pääasiassa hyvissä olosuhteissa.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa tien pinta on ollut useimmiten paljas ja sää on ollut pilvipoutainen tai kirkas.

Lue myös: Viime vuonna liikenteessä kuolleiden jalankulkijoiden määrä oli tutkintahistorian pienin

Vuoden 2019 liikenneturvallisuustilanne Pirkanmaalla osoittaa, että liikennekuolemien ja loukkaantuneiden määrään pystytään vaikuttamaan.

Liikennejärjestelmän ja ajoneuvotekniikan kehityksellä on roolinsa, mutta ratkaisevana tekijänä ovat asenteet, todetaan tiedotteessa.

 

/ TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE /

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!