Museovirasto jakoi 400 000 euroa 36:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin

Avustusta saaneet kohteet ovat historiallisesti arvokkaita kulkuneuvoja, joiden säilyminen halutaan turvata. Moni hankkeista myös työllistää alan ammattilaisia ja siten edistää vanhojen työtapojen säilymistä.

Tyypillisin avustettava entisöintihanke vuonna 2020 oli kulkuvälineen rungon tai korin kunnostustyöt.

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin.

Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin.

Myönnettyjen avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos käyttökuntoisia, kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä.

Avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui 84 kappaletta. Avustusta päätettiin jakaa 36 hankkeelle yhteensä 400 000 euroa.

Avustuksia myönnettiin sekä yksityishenkilöiden että yhteisöjen omistamien kulkuvälineiden entisöintiin. Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 40 000 euroa, pienin 700 euroa.

Myönteiset esitykset jakautuvat liikennemuodoittain seuraavasti:

  • ilma-alukset, seitsemän hanketta: matkustajalentokone, moottoripurjekone, ilmavoimien koulukone, ilmavoimien suihkuharjoituslentokone, ilmavoimien hävittäjälentokone ja kaksi purjelentokoneiden hinauskonetta
  • raideliikenne, neljä hanketta: höyryveturi, kaksi matkustajavaunua ja junaradan infrahanke
  • maantieliikenne, 18 hanketta: mopedi, kaivinkone, traktori, hevosvetoinen reki ja ruumisvaunut, kaksi linja-autoa, viisi kuorma-autoa ja kuusi henkilöautoa
  • vesiliikenne, seitsemän hanketta: matkustajahöyrylaiva, höyryhinaaja, purjelaiva, kaksi moottorivenettä ja kaksi purjevenettä.

Hankkeet työllistävät ammattilaisia ja säilyttävät käsityötaitoja

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitettiin huomioita kulkuvälineen historialliseen arvoon, entisöintihankkeen vaikuttavuuteen kulkuvälineen säilymiselle, hankkeen laatuun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Monen myönnetyn avustuksen perusteluissa mainitaan, että hanke työllistää alan osaajia. Siten restaurointihankkeet edistävät vanhojen työtapojen säilyttämistä ja elvyttämistä.

Hakemuksissa esitettyihin hankkeisiin haettiin avustuksina yhteensä 1 030 000 euroa.
Haettavan avustuksen suuruus saa olla 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Katso tästä Päivän museoautoja.

Jokainen avustuksensaaja laittaa siten entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa. Poikkeuksia ovat liikenteen infrahankkeet, joissa avustuksen osuus voi olla 75 prosenttia. Tällaisia oli vuoden 2020 avustuksen saajissa yksi.

Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta.

Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Maantieliikenteen projektit

Volvo / Wiima M-59 linja-auto, 1961

Esitetään avustusta kantavien rakenteiden, jousituksen, voimalinjan, lämmitysjärjestelmän, sähköjärjestelmien ja jarrujärjestelmän kunnostukseen 19 650 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 39 300 euroa.

Maakunnallisesti ja alueellisesti tärkeä, malliltaan perisuomalainen oman aikakautensa linja-auto. Säilynyt hienosti kaikkine käytön jälkineen.

Hyvin suunniteltu ja budjetoitu hanke, joka varmistaa käyttökunnon säilymisen. Hanke työllistää ja säilyttää erikoisosaamista sekä työmenetelmiä. Hankkeen valmistumisen jälkeen linja-auto osallistuu näyttelyihin ja tapahtumiin.

Vanaja A-69R, 1966

Esitetään avustusta alustan kunnostukseen, ohjaamon maalaukseen, asennukseen ja verhoiluun sekä nosturin ja betonikuupan asennuksen 4500 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 9000 euroa.

Autolla on valtakunnallista merkitystä työhistoriansa takia, myös kotimaisen valmistajansa lopputaipaleen mallina.

Hyvin dokumentoitu historia. Selkeä suunnitelma töiden loppuunsaattamiseksi. Hanke työllistää, mukana on vapaaehtoisia, vaalii perinteisiä työtapoja. Ajoneuvo on esitelty yleisölle Lahden Classic Motor Show´ssa ja useissa lehdissä, osallistuu valmistuttuaan alan tapahtumiin.

Perho-Pudnik henkilöauto, 1957

Esitetään ajoneuvon korin ja tekniikan restaurointiin 4 250 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 8 500 euroa. Omavalmiste aikakaudelta, jolloin henkilöautojen maahantuonti Suomeen oli säännösteltyä. Valtakunnallista merkitystä Tekniikan Maailman järjestämän autonsuunnittelu ja -rakennuskilpailun ansiosta. Hakemuksen kohteena oleva auto sai kilpailussa 2. sijan omavalmistesarjassa. Kohde on kilpailun ansiosta tunnettu, ja sen historia on hyvin tiedossa.

Esimerkillisesti suunniteltu ja budjetoitu hanke, joka pysäyttää lisävaurioitumisen ja palauttaa käyttökunnon. Ajoneuvon omistajalla on näyttöä vastaavista hankkeista. Hanke työllistää ja säilyttää perinteisiä työmenetelmiä. Hankkeen valmistumisen jälkeen ajoneuvo osallistuu näyttelyihin ja tapahtumiin.

Ideal traktori, 1936 – 1948

Esitetään moottorin ja apulaitteiden kunnostukseen 1900 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 3800 euroa. Valtakunnallista merkitystä sekä suuren lamakauden että toisen maailmansodan aiheuttaman pulan tuottamien suomalaisten omavalmisteiden historiassa.

Edustaa Suomessa ja laajemminkin Euroopassa vallalla ollutta tapaa muuntaa autoista traktoreita aikoina, jolloin oikeiden traktoreiden saanti oli vaikea tai mahdotonta. Ilmiö on valtakunnallinen, mutta Idealilla on erityisen merkittävä paikallinen arvo Paraisilla ja ympäristössä. Ideal oli aikoinaan maamme suurin käsityöteollinen autotraktoreiden valmistaja.

Hanke pelastaa kohteen lopulliselta tuhoutumiselta, varmistaa sen säilymisen ja palauttaa käyttökunnon.

Hankesuunnitelma on keskeisiltä osiltaan hyväksyttävissä, mutta tukea on osin haettu materiaaleihin ja kustannuksiin, joihin avustusta ei voida myöntää. Hanke osallistaa vapaaehtoisia, työllistää alan osaajia ja ylläpitää perinteisiä korjausmenetelmiä. Valmistuttuaan kohdetta esitellään näytöksissä ja tapahtumissa.

King mopedi, 1958

Esitetään mopedin restaurointiin 900 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 1800 euroa. Suomessa valmistettu oman aikansa tyypillinen kulkuväline. Hakemuksen kohteena oleva yksilö on harvinainen prototyyppisarjan tuontirungolle Hopeasauma – mopon tekniikalla tehdyn King-merkin edustaja, joita on tiettävästi säilynyt vain kaksi kappaletta. Kohteen dokumentaatioarvo on hyvä, aukoton omistus- ja käyttöhistoria, edustaa hyvin kotimaisen mopedinvalmistuksen historian alkutaipaleita.

Asiallisesti suunniteltu hanke, jolla palautetaan käyttökunto ja alkuperäistä vastaava ulkoasu. Hanke työllistää, mukana myös vapaaehtoistyötä. Mopedia esitellään hankkeen valmistumisen jälkeen paikallisissa ja maakunnallisissa ajotapahtumissa sekä näyttelyissä.

Kappireki, 1700-luvun loppupuoli

Esitetään reen alkuperäiseen asuun ja käyttökuntoon palauttamiseen 700 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 1400 euroa.

Reen historia kohtuullisen hyvin tiedossa, aidot käyttöaikaiset materiaalit ja pinnat tallella. Asiallisesti suunniteltu ja budjetoitu hanke, joka työllistää alan erikoisosaajan ja säilyttää sekä elvyttää periteisiä työtapoja. Rekeen pääsee tutustumaan hevosvetoisten kulkuneuvojen tapahtumissa. Kohteen iän takia avustuksen myöntämisen ehdoksi asetetaan valikoitujen työmenetelmien yksityiskohtainen dokumentointi.

Volvo / Wiima B-70503/4700 M-59 linja-auto, 1960

Esitetään avustusta linja-auton ulkopellityksen kunnostukseen ja maalaukseen 9100 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 18 350 euroa.

Omana aikanaan tyypillinen ja yleinen linja-auto, jolla on maakunnallista ja paikallista merkitystä. Ajoneuvon historia on hyvin tiedossa, vähintään tyydyttävä lähde- ja dokumentaatioarvo.

Hanke, jolla lisätään kohteen käyttöarvoa, on hyväksyttävissä keskeisiltä osiltaan. Hanke työllistää ja säilyttää perinteisiä menetelmiä. Valmistuttuaan ajoneuvoa esitellään maakunnallisissa ja paikallisissa tapahtumissa.

Kontio Sisu K-137 SVT-4X4/4300, 1967

Esitetään ajoneuvon rungon, akselistojen ja ohjaamon kunnostukseen ja maalaukseen 6000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 12 000 euroa.

Kohde edustaa hyvin suomalaista aikansa tyypillistä kuorma-autotuotantoa, nelivetoisena versiona suhteellisen harvinainen yksilö. Lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä ja käyttö- sekä omistajahistoria tunnettu. Asiallisesti suunniteltu ja budjetoitu hanke, joka lisää kohteen käyttökuntoa. Hanke työllistää alan yrityksiä ja ajoneuvo on yleisön nähtävillä.

Likvagn, 1920-talet

850 € för restaurering av likvagnar. Godkända totalkostnader 1700 €. Under sin tid typiska likvagnar, som har regional och lokal betydelse. Representerar den typiska fordonspraxis i det svensktalande kustområdet i Finland. Vagnarna är välbevarade, har dokumentationsvärde och är kända för sin lokala historia.

Projektet kommer att återställa vagnar till driftsmässigt skick, plan och budget är upprättad med tillräcklig noggrannhet. Projektet är kopplat till bysamhällets aktiviteter. Efter renoveringen presenteras vagnarna vid lokala och regionala evenemang.

Teräsmies 2, 1954
Esitetään moottorin ja puomin kunnostukseen sekä koneen maalaamiseen 4600 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 9200 euroa.

Valtakunnallista merkitystä suomalaisen raskaan koneteollisuuden tuotteena. Lukumääräisesti Lokomon valmistamat kaivukoneet olivat työalan merkittävimpiä teknistaloudellisia innovaatioita, jollaisia Suomi jälleenrakennuskauden aikana välttämättä tarvitsi. Suuri merkitys koneellisen maarakennuksen yleistymiselle Suomessa.

Hankesuunnitelma on hyväksyttävissä, mutta valvojan on syytä keskustella ennen hankkeen aloittamista mm. puomin ja pintakäsittelyn yksityiskohdista. Hanke palauttaa kohteen käyttökunnon, parantaa koneen säilyvyyttä ja lisää käyttöarvoa. Valmistuttuaan käytetään maarakennustapahtumissa ja erilaisissa työalan näytöksissä.

Volkswagen Typ 10/11 Export Limousine, 1952

Esitetään avustusta auton alustan ja korin peltitöihin 9 250 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 18 500 euroa. Suomen autoistumisen historian kannalta keskeinen automalli. Yksilönä lähde- ja dokumentaatioarvo kiitettävä sekä hyvin tunnetun historian että säilyneisyyden ansiosta.

Esimerkillisesti suunniteltu hanke, jolla pysäytetään kohteen rappeutuminen ja palautetaan kohde liikkuvaksi ajoneuvoksi. Hanke työllistää ja säilyttää työalan erikoisosaamista. Ajoneuvoa esitellään hankkeen valmistuttua kansallisissa tapahtumissa.

Ford Model T, 1913

Esitetään auton alustan, ohjauslaitteiden, jarrujen ja maalipinnan kunnostukseen 2100 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 4200 euroa.

Suomen autoistumisen historian kannalta keskeisen mallin varhainen yksilö. Ikänsä ja historiansa perusteella valtakunnallisesti merkittävä auto, jonka historiallinen arvo ja edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo ovat kiitettäviä. Säilynyt poikkeuksellisen hyvin pääosin 1960-luvun entisöidyssä asussa. Oletettavasti kotikaupunkinsa Pietarsaaren tunnetuin auto.

Hyvin suunniteltu ja budjetoitu hanke. Toimenpiteet varmistavat ajoneuvon säilymisen kulkukuntoisena. Hanke työllistää, mukana myös vapaehtoisia. Auto osallistuu maakunnallisiin tapahtumin ja näyttelyihin.

Mercedes-Benz 170 VA 4d sedan, 1951

Esitetään korin ja rungon peltitöihin ja maalaukseen, verhoiluun sekä sähkötöihin 11 950 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 23 900 euroa.

Ajoneuvolla on maakunnallista ja paikallista tunnettuutta. Auto edustaa sekä merkiltään että malliltaan yleistä ja arvostettua ajoneuvoa. Kohtuullinen dokumentaatioarvo, historia hyvin tiedossa. Poikkeuksellinen paikallinen merkitys naisten autoilun ja kansanterveystoiminnan kannalta.

Esimerkillisesti suunniteltu ja budjetoitu hanke, jolla palautetaan ajoneuvon liikennekelpoisuus. Hanke työllistää alan osaajia, säilyttää vanhoja työtapoja ja tarjoaa vapaaehtoisille osallistumismahdollisuuksia. Ajoneuvo osallistuu valmistuttuaan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Mercedes-Benz L-312/4200 kuorma-auto, 1956

Esitetään auton maalauksen viimeistelyyn sekä moottorin, jarrujen ja valojen kunnostukseen 6700 euroa. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 13 400 euroa.

Kohteella on hyvää maakunnallista ja vahvaa paikallista merkitystä. Edustavuus tyypillisenä aikansa kuorma-autona on hyvä, kuvaa hyvin tavaraliikenteen yhtä kehitysvaiheitta. Kohteen lähde- ja dokumentaatio hyvä.

Esimerkillisesti suunniteltu, valmistelu ja budjetoitu hanke, joka palauttaa kohteen käyttökunnon. Hanke työllistää, kouluttaa ja tukee perinteisten työtapojen säilymistä. Hankkeen valmistumisen jälkeen autoon voi tutustua tapahtumissa ja näyttelyissä.

Chevrolet Stylemaster 4D Sedan/2921-48, 1948

Esitetään avustusta moottorin ja korin kunnostukseen ja maalaukseen 10 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 20 000 euroa.

Autolla on valtakunnallista merkitystä valtion 1940-luvulla tekemien autohankintojen takia. Yksilö kuuluu vajaan 200 kappaleen Ruotsin GM:n kokoamaan erään, jotka toimitettiin sodan jälkeen autopulasta kärsivään Suomeen. Kohteen käyttö- ja omistajahistoria on hyvin tiedossa, ensimmäinen omistaja oli Puolustusvoimat.

Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke, jossa toimenpiteet on kohdennettu kohteen tuhoutumisen estämiseen ja suunnitelmallisen säilymisen varmistamiseen. Hanke työllistää alan erikoisosaajia, valmistuttuaan autoa esitellään tapahtumissa ja näyttelyissä.

Dodge Brothers Sport Touring, 1926

Esitetään avustusta kangaskaton verhoiluun ja sen puukaarien kunnostukseen ja uusimiseen sekä sisäverhoiluun 3 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 6 000 euroa. Valtakunnallista merkittävyyttä yhtenä aikansa yleisimmistä automalleista Suomessa.

Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke. Hanke poistaa säilymiseen liittyviä uhkia ja ehkäisee ennalta vaurioitumista. Tuetaan jo hyvin suunniteltua määrätietoisesti edennyttä hanketta.

Hanke työllistää erikoisosaajia ja ylläpitää vanhoja työtapoja. Ajoneuvo osallistuu kansallisiin tapahtumiin.

Volvo-LV127 DT, 1940

Esitetään kuorma-auton hytin kunnostukseen 3900 euroa, hyväksytyt kokonaiskustannukset 7800 euroa. Erittäin merkittävä valtakunnallinen kohde.

Auto on merkiltään ja malliltaan varmasti aikansa arvostetuimpia kuorma- ja linja-autoja Suomessa. Tämän yksilön historialliseen merkitykseen liittyy sota ja Ruotsin hyvä ajatus tukea Suomen sotaponnistuksia lahjoittamalla Vaasaan kuorma-auto. Melko hyvin säilynyt sota-ajan autoksi, ja ilmeisesti myös hyvin pidetty auto. Poikkeuksellisen laaja dokumentaatio.

Suunnitelma on hyväksyttävissä pienistä puutteista huolimatta. Hanke varmistaa ajoneuvon historiallisen ulkoasun ja käyttöarvon säilymisen. Hanke työllistää alan erikoisosaajia, ajoneuvoon voi tutustua tapahtumissa ja Vaasan automuseossa.

Fuldamobil S4, 1956

Esitetään avustusta auton sisätilojen verhoiluun 1500 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 3 000 euroa. Harvinainen ajoneuvo, joka on jäänyt harvinaiseksi myös aikansa tieliikenteessä, joskin kääpiöautoilmiö on tunnettu myös Suomessa.

Kääpiöautot kuvaavat hyvin tarvetta haalia Suomeen kaikki saatavilla olevat moottoriajoneuvot. Tämä yksilö on erikoisuus, ja se on harvinainen myös valmistusmaassaan.

Hyvä dokumentaatio, tarina ja täydelliset elinkaaritiedot tallella.
Hanke jatkaa hyvin etenevää entisöintityötä, ajoneuvoa esitellään yleisölle valmistumisen jälkeen.

Katso tästä muut projektit: https://www.museovirasto.fi/uploads/Lehdistotiedote_avustuksista_2020_23_03_2020.pdf

 

/ TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE /

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!