Nyt alkaa olla jo kiire siirtää Venäjälle rekisteröidyt autot pois Suomesta!

Suomessa olevat, Venäjälle rekisteröidyt autot on vietävä pois Euroopan unionin alueelta viimeistään 15.3.2024.

Poikkeuksena ovat opiskelijoiden ja määräaikaisella, voimassaolevalla työsopimuksella työskentelevien omistamat autot, jotka voivat vielä jäädä Suomeen tietyin ehdoin. Poikkeus koskee myös EU:n pakoteasetuksen perusteella Suomessa olevia autoja.

Venäjän rekisterissä olevien autojen EU:sta poistumista koskeva kansallinen kuuden kuukauden siirtymäaika umpeutuu. Ulkoministeriö antoi 16.9.2023 EU:n pakotesääntelyyn perustuvan linjauksen, jonka mukaan Suomessa olevat, Venäjälle rekisteröidyt autot pitää viedä pois viimeistään 15.3.2024.

Tulli painottaa, että liikenteessä on myös siirtymäajan loppumisen jälkeen Venäjän rekisterissä olevia autoja, jotka voivat olla jatkossakin laillisesti Suomessa.

– Tulevasta lauantaista alkaen liikenteestä tavattavien, Venäjän rekisterissä olevien autojen kuljettajien on todistettava valvontaviranomaisille oikeutensa käyttää autoa Suomessa. Nämä dokumentit on hyvä pitää ajossa mukana, jotta oikeutensa käyttää venäläisissä rekisterikilvissä olevaa autoaan pystyy todistamaan heti kysyttäessä. Auton laillisen käytön oikeutta ei voikaan päätellä rekisterikilvestä, painottaa Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Mikäli liikenteessä tavataan Venäjälle rekisteröity auto, jolla ei ole oikeutta olla Suomessa, Tulli pidättää auton ja tekee asiassa mahdollisen veroharkinnan. Seuraamuksena voi olla mm. tullien ja arvonlisäveron maksuunpano ja auton poisvienti EU:n alueelta. Jos autosta pitää mahdollisesti maksaa myös autovero, Tulli siirtää asian sen osalta Verohallinnolle veroharkintaan.

Autojen Suomesta poistumisen osalta auton omistajien tulee huomioida, että Suomesta ei voi tällä hetkellä poistua itärajan ylitse rajanylityspaikkojen ollessa suljettuna 14.4.2024 asti. Viranomaiset eivät erikseen ohjeista poisviennin käytännön asioista, vaan auton omistaja vastaa ratkaisuista oman autonsa osalta.

Tullilla ei ole tietoa Suomessa tällä hetkellä olevien Venäjälle rekisteröityjen autojen määrästä.

Päätoimisten opiskelijoiden ja määräaikaisissa työtehtävissä toimivien kohdalla poikkeuksia

Siirtymäajan päätyttyä Venäjälle rekisteröidyn auton väliaikaisen käytön oikeus Suomessa voi jatkua EU-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalla päätoimisesti opiskelevalla tai määräaikaisella, voimassaolevalla työsopimuksella töissä olevalla, joiden omistamat autot on tuotu ennen maahantulokieltoa laillisesti Suomeen. Näitä väliaikaisen maahantuonnin poikkeuksia koskevat tietyt reunaehdot.

Poikkeuksena ovat myös ne autot, jotka EU:n pakoteasetuksen perusteella voivat edelleen tulla väliaikaisesti Suomeen ja siten olla laillisesti Suomessa venäläisillä rekisterikilvillä. Näitä ovat pysyvästi Venäjällä asuvan EU- tai Eta-kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä omistamat autot, diplomaattikilvin varustetut autot sekä humanitaarisella perusteella Suomeen saapuvien henkilöiden autot.

Siirtymäajan umpeutumisen jälkeen näidenkin poikkeusten piirissä olevien autojen kuljettajien pitää pyydettäessä todistaa valvontaviranomaisille riittävin selvityksin oikeutensa käyttää autoa Suomessa.

Venäjän rekisterissä olevien autojen tuontikiellon taustaa

Autojen tuonti Venäjältä kiellettiin EU:n Venäjään kohdistamissa tuontipakotteissa 7.10.2022.

Ulkoministeriön 16.9.2023 voimaan tulleen kansallisen linjauksen mukaan Venäjälle rekisteröidyt autot eivät enää voineet tulla Suomen rajan yli EU:n alueelle edes väliaikaisesti. Tuolloin jo maassa olleille autoille annettiin siirtymäaika poistua maasta kuuden kuukauden kuluessa. Siirtymäaika umpeutuu 15.3.2024.

Ulkoministeriön linjauksen pohjalla oli EU:n komission syyskuussa 2023 antama ohjeistus Venäjän rekisterissä olevien autojen tuontikiellosta EU-alueelle. Kieltoa tarkennettiin jälleen, kun se kirjattiin EU:n 12. Venäjä-pakotepakettiin, joka tuli voimaan 19.12.2023.

EU:n pakoteasetus mahdollistaa tietyt, Venäjälle rekisteröityjä autoja koskevat poikkeukset, joiden perusteella auto on mahdollista tulliselvittää, verottaa ja rekisteröidä Suomeen.

Lue myös

Nyt se varmistui: Venäjälle rekisteröityjen autojen pääsy Suomeen loppuu vuorokauden vaihtuessa

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän