Muutoksia tulossa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimuksiin

Hallitus esittää, että ajokorttilakia ja liikennepalvelulaissa säädettyjä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia päivitetään vastaamaan EU-sääntelyä.

Samalla esitetään muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset.

Osa muutoksista pantaisiin täytäntöön muuttamalla valtioneuvoston asetusta kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä.

Katso tästä muita juttuja ammattipätevyydestä.

Ammattipätevyysdirektiivin muutos koskee muun muassa ammattipätevyyskoulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöä koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten.

Lisäksi direktiivin muutokset täsmentävät tilanteita, joissa ammattipätevyyttä ei vaadita.

Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin.

Myös direktiivistä riippumattomia muutoksia

Lisäksi hallitus esittää, että samalla tehtäisiin muutamia direktiivistä riippumattomia muutoksia.

Näistä keskeisiä ovat liikennepalvelulain muutos, joka koskee kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämistä sekä lisäys ajokorttilakiin, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin.

Ajokorttilain muutoksilla myös tarkennetaan autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla pääosin voimaan 23.5.2020.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!