Liikenneturvan kysely: Piittaamattomuutta pidetään tieliikenteen isoimpana riskinä

Kuva: Matti Sulanto.

Liikenneturvallisuustyötä Suomessa ohjaa nollavisio, tavoite, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Silti Suomesta puuttuu tavoitteellista liikenneturvallisuustyötä tulevaisuuteen luotsaava tieliikenteen turvallisuussuunnitelma.

Käynnistyvällä kampanjallaan Liikenneturva kannustaa jokaista tiellä liikkujaa auttamaan nollavision tavoittamisessa omalla toiminnallaan.

Tulevia päättäjiä Liikenneturva muistuttaa liikenneturvallisuussuunnitelman tekemisen tärkeydestä, eikö olisi jo aika paikata puute?

Suomessa tieliikenne on kehittynyt turvalliseen suuntaan pitkällä aikavälillä, mutta kehityksessä on havaittavissa tiettyä paikallaan poljentaa.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 tieliikenteessä menehtyi 225 ihmistä. Taso on säilynyt pitkälti samanlaisena kuin vuonna 2017.

Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski muistuttaa, että turvallisuustason parantaminen vaatii yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä.

Piittaamattomuutta pidetään tieliikenteen isoimpana riskinä

Liikenneturvan aiemmista kyselyistä on ilmennyt, että suomalaiset pitävät turvallisuutta tärkeänä arvona liikenteessä.

Suurin osa myös pyrkii toimimaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti. Ihmiset tekevät kuitenkin virheitä ja virhearviointeja, mutta niistä ei pitäisi kenenkään joutua maksamaan hengellään, vaan liikennejärjestelmä olisi rakennettava niin, että se kompensoi ihmisen tekemiä virheitä.

Liikenneturva pyysi kyselyssä* vastaajia nimeämään kolme tekijää, joita he pitivät liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisimpina.

Kärjessä komeilevat piittaamattomuus liikenteessä, kuljettajien huonot asenteet ja liikennesääntöjen noudattamattomuus.

Käynnistyvällä kampanjallaan Liikenneturva haastaakin jokaista näkemään eri tienkäyttäjäryhmissä ihmisen, joka on liikkeellä eri tavoin ja joka on meidän muiden tavoin erehtyväinen.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten käsityksiä liikenteessä kesällä 2018. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1198 suomalaista, joista autoilevia oli 82 prosenttia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here