Harva palauttaa parkkilupansa käyttöoikeuden päätyttyä

Yli 60 prosenttia kiinteistöistä ei yleensä varmista, että autoilija palauttaa pysäköintilupansa käyttöoikeuden päättyessä, kertoo ParkkiPaten tuore valtakunnallinen kysely. Kyselyyn vastasi helmikuussa lähes 400 henkilöä, joista enemmistö päättää kiinteistönsä pysäköintiluvista.

Monen taloyhtiön ja liikekiinteistön talous on koetuksella energiakriisin ja nousevien korkojen takia. Yhä useampi kiinteistö etsiikin uusia tuloja muuttamalla pysäköintialueensa maksulliseksi. ParkkiPaten tuoreen kyselyn tulokset osoittavat, että vuokrattuja parkkipaikkoja kuitenkin usein käytetään toisin kuin oli tarkoitus.

Työsuhteen päättyessä tai asukkaan vaihtuessa on normaalia, että lähtevä henkilö palauttaa hänen hallussaan olevat kiinteistön kulkuluvat ja avaimet. Pysäköintiluvan palauttaminen ei ole yhtä tavallista.

– Vallitsevassa taloustilanteessa on yllättävää, kuinka leväperäisesti valtaosassa Suomen kiinteistöjä suhtaudutaan pysäköintilupiin. Merkittävä osa paperisista tai muovisista pysäköintiluvista todennäköisesti jää sellaisten autoilijoiden haltuun, jotka eivät enää ole oikeutettuja maksuttomaan pysäköintiin. Kyselymme mukaan vain reilu kolmasosa eli 36 prosenttia kiinteistöistä varmistaa ennalta sovitun prosessin mukaan, että autoilijataina palauttavat luvat lähtiessään, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo.

Seitsemän kymmenestä kiinteistöstä ei uusi parkkilupia säännöllisesti

Maksullinen pysäköinti tuo tuloja kiinteistöjen omistajille, eikä pysäköinninvalvonta maksa kiinteistönomistajalle mitään. Kiinteistönomistajat käyttävät maksullisista ja vuokratuista pysäköintipaikoista saamiaan tuloja tyypillisesti esimerkiksi alueen kunnossapitoon.

Kysely osoittaa, että merkittävä enemmistö, 69 prosenttia kiinteistöistä, ei kuitenkaan uusi pysäköintilupia juuri koskaan. Reilu kymmenesosa kiinteistöistä (14 %) uusii pysäköintilupansa vuosittain.

Hieman pienemmällä osalla (12 %) on tapana uusia luvat 2–5 vuoden välein. Vain murto osa, viisi prosenttia kiinteistöistä, uusi lupansa puolen vuoden välein.

Useimmista luvista voimassaolo ei näy

Osa kiinteistöistä varmistaa pysäköintilupien voimassaolon merkitsemällä lupaan voimassaolopäivämäärän, värikoodin tai hologrammin. Tällaiset ratkaisut ovat kyselyn mukaan kuitenkin vielä harvinaisia Suomessa.

Päivämääriä käyttää pysäköintiluvissa vajaa viidesosa (17 %) kiinteistöistä ja värikoodeja tai hologrammeja vain muutama prosentti. Useampi kuin kuusi kymmenestä kiinteistöstä (64 %) ei käytä muovisessa tai paperisessa pysäköintiluvassa mitään, mistä luvan voimassaolo on mahdollista tarkistaa.

Digisovellus vapauttaa autopaikat oikeille käyttäjille

Pysäköintilupien ajantasaisuus on retuperällä, sillä huomattava enemmistö kyselyyn vastanneista (72 %) käyttää kiinteistössään edelleen muovista tai paperista pysäköintilupaa. Vajaa kolmasosa vastaajista on luopunut fyysisistä pysäköintiluvista.

Fyysisen pysäköintiluvan sijaanlupien hallintaan on mahdollista käyttää digitaalista sovellusta, josta voi nähdä reaaliajassa paikkojen varaus- ja jonotustilanteen.

– Digitaalinen pysäköintilupa tuo säästöjä kiinteistöille: autopaikkoja vapautuu kiinteistön oikeille käyttäjille, kun paperisia lupalappuja ei jää jatkossa enää roikkumaan vanhoille käyttäjille tai muille ulkopuolisille, Metsäranta huomauttaa.

ParkkiPate kartoitti taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen pysäköintilupien tilannetta valtakunnallisella kyselyllä helmikuussa. Sähköiseen kyselyyn vastasi eri puolilta Suomea 393 henkilöä, joista 78 prosenttia päättää kiinteistön pysäköintiluvista. Vastaajista isännöitsijöitä oli 42 prosenttia, taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajia 18 prosenttia ja loput vastaajat olivat muun muassa huoltoyhtiöiden edustajia sekä kiinteistösihteereitä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän