Ajokieltokoulutus tehokas lääke nuorille hurjastelijoille!

Kevään aikana on Suomessa ajettu erittäin paljon suuria ylinopeuksia. Usein kuljettaja on ollut nuori ja jopa aivan tuoreella ajokortilla.

Ajokorttilakia muutettiin heinäkuussa 2018 siten, että pakollista teoriaopetusta ennen ajokortin saantia leikattiin rajusti. Sen sijaan uuden kuljettajan, joka määrätään ajokieltoon ensimmäisen kahden vuoden aikana kortin saannista, tulee suorittaa riskikäyttäytymistä ehkäisevä lisäkoulutus, niin sanottu ajokieltokoulutus.

– Ajokieltokoulutus on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi. Mikäli koulutusta ei olisi, liikennekäyttäytyminen tuskin muuttuisi, arvioi Liikenneopetus ry:n puheenjohtaja Kristiina Anunti.

Liikenneturvan mukaan nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi.

Erityisesti nuorten mieskuljettajien riskialttiille ajotavalle ovat ominaista suuret ajonopeudet, lyhyet turvamarginaalit, liikennesäännöistä piittaamattomuus, ajaminen humalassa ja ajo turvavöittä.

Liikenneturvan mukaan nuorten miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa aiheuttaneella kuljettajalla on aikaisempia liikennerikkomuksia 64 prosenttia tapauksista.

– Nuorella vakavan liikenneonnettomuuden aiheuttajalla on siis yleensä takanaan jo vähintään yksi liikennerikkomus, eli voidaan puhua riskialttiista ajotyylistä, ei niinkään kertaluonteisesta ylilyönnistä. Juuri tästä syystä koulutus ajokieltoon määräämisen yhteydessä on hyvä asia, sanoo Anunti.

– Laskin juuri, että esimerkiksi meidän organisaatiossamme ajokieltokoulutuksen on nyt suorittanut noin 500 henkilöä, ja heistä vain 5 on tullut ajokieltokoulutukseen uudelleen kahden vuoden erityisseurannan aikana. Ainakin tämän otannan perusteella uusiutuminen olisi prosentin luokkaa ja pidän tätä hyvänä tuloksena, sanoo Anunti.

Liikenneopettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koulutusta tulisi lisätä jo ennen ajokortin saantia.

Katso tästä ylinopeusjuttuja.

Ajokieltokoulutus on hyvä, mutta mikäli opetusta lisättäisiin jo ennen kortin saantia, voisiko se ehkäistä jo sen ensimmäisenkin liikennerikkomuksen? Anunti kysyy.

Samaa mieltä on liikenneopettaja, psykologiaa Turun yliopistossa opiskeleva ajokieltokouluttaja Olli Lehtelä.

– Kurssilla ajokieltoon joutuneet joutuvat pohtimaan, että mitä muutoksia yhteiskunnassa tulisi tehdä, jotta liikennerikkomukset saataisiin laskuun, ja lähes poikkeuksetta oppilaat itse ehdottavat enemmän koulutusta jo ennen ajokortin saantia, sanoo Lehtelä. Jokainen kurssin käynyt tekee kurssin lopussa kirjallisen tehtävän, jossa he kertovat mikä oli kurssilla hyödyllisin opittu asia ja mitä he lupaavat omassa ajotyylissään konkreettisesti muuttaa, jotta riskikäyttäytyminen ei uusiutuisi. Kaikkien oppilaiden vastaukset tallentuvat järjestelmään, ja tämä lista olisi varmasti hyödyllistä luettavaa päättäjille, kun he seuraavan kerran pohtivat ajokorttilakiin muutoksia, jatkaa Lehtelä.

Kaiken kaikkiaan liikenneopettajat ovat olleet uudistuksen voimaan tulosta alkaen huolissaan pakollisen opetuksen vähäisyydestä. Opettajat ovat sitä mieltä, että koulutusta ei voi jättää vapaaehtoisuuden varaan.

Kaikilta oppilailta ei voida olettaa taitoa arvioida omaa koulutustarvettaan, vaan lainsäädännöllä tulisi turvata riittävä koulutusmäärä.

– Ajokorttikoulutus on liikennekasvatusta, ei pelkkää ajoneuvon käsittelytaitoa ja liikennemerkkien opettelua, sanoo Anunti.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!