Volvo Cars tarjoaa kaikille työntekijöilleen 24 viikon palkallisen vanhempainvapaan

Volvo Cars tarjoaa yli 40 000 työntekijälleen tasa-arvoisen palkallisen vanhempainvapaajärjestelyn 1. huhtikuuta, 2021 alkaen, todetaan Volvo Carsin tiedotteessa.

Suomessa käytäntö koskee Volvo Car Finlandin työntekijöiden lisäksi yhtiön tytäryhtiöiden Bilian ja First Rent a Car Finlandin työntekijöitä.

Volvo Carsin tarjoama palkallinen vanhempainvapaa lasketaan sisältyväksi Suomen perhevapaajärjestelmään, eli käytännöllä ei voi jatkaa äitiys- isyys- tai vanhempainvapaata. Yritysten henkilöstöihin kuuluu tällä hetkellä 417 henkilöä.

Family Bond -nimellä tunnettava ratkaisu tarjoaa kaikille työntekijöille, joilla on vähintään yhden vuoden työhistoria Volvolla, yhteensä 24 viikon vanhempainvapaan 80-prosenttisella palkalla. Käytäntö koskee kumpaakin vanhempaa, ja sen voi käyttää milloin tahansa kolmen ensimmäisen vanhemmuusvuoden aikana.

Maailmanlaajuinen käytäntö

Maailmanlaajuinen käytäntö on kattavampi ja tarjoaa parempaa tukea kuin monien eri maiden omat järjestelyt. Se koskee kaikkia laillisesti rekisteröityjä vanhempia, mukaan lukien adoptio- ja sijaisvanhempia sekä samaa sukupuolta olevia pareja.

Jotkin maat eivät tarjoa lainkaan palkallista vapaata uusille vanhemmille tai jättävät tiettyjä ryhmiä järjestelyn ulkopuolelle. Tällaiset rajoitukset ovat yleensä koskeneet isiä.

Volvon kansainvälinen käytäntö on saanut innoituksensa Ruotsin kotimarkkinoilta. Ruotsi on tunnettu pitkistä vanhempainvapaistaan, jotka ovat viime vuosikymmeninä tuottaneet tuntuvia hyötyjä niin vanhemmille kuin lapsille. Volvon käytäntö on seurausta yhtiön kehittämästä vanhempainvapaan pilottiohjelmasta, joka otettiin käyttöön EMEA-alueella vuonna 2019. Peräti 46 prosenttia ohjelman kaikista hakijoista oli isiä.

Tutkiessaan vanhempainvapaan pilottiohjelman tuloksia autonvalmistaja havaitsi, että työntekijät arvostivat ohjelman sukupuolineutraaliutta, kattavuutta ja mukautuvuutta. Tutkimukset tarjosivat myös tärkeitä tietoja siitä, kuinka yhä useampia työntekijöitä voidaan rohkaista ottamaan vanhempainvapaata ja kuinka kummankin vanhemman vanhempainvapaasta voidaan tehdä uusi normaali.

Joitakin vanhempainvapaan hyödyntämisen esteitä ovat olleet vanhempien huolet mahdollisista seurauksista työtiimille, uramahdollisuuksiin liittyvät pelot sekä kulttuuriset ajatusmallit isiin kohdistuvista odotuksista työpaikalla ja kotona.

Volvo rohkaisee vanhempainvapaan käyttöön viestimällä siitä tehokkaammin. Uusi 24 viikon vanhempainvapaa esitellään valmiiksi valittuna oletusvaihtoehtona, koska ihmiset päätyvät todennäköisemmin tarttumaan valmiisiin vaihtoehtoihin. Epämääräisiä ilmauksia, kuten ”enintään 24 viikkoa”, vältetään, sillä epävarmuus voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia.

Tällaisia keinoja käyttämällä Volvo pyrkii poistamaan epäselvyyksiä ja kulttuurisia esteitä ja luomaan luottamusta yhtiön ja vanhempien välillä.

Volvo jakaa tuloksia ohjelmasta ajan kuluessa osoittaakseen sitoutumisensa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja antaakseen muille yrityksille mahdollisuuden ottaa oppia hankkeessa saavutetuista hyödyistä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here