Vihdoinkin — Lahdenväylän, Porvoonväylän ja Kehä I:n liittymää uudistetaan

Lahdenväylälle suunnitellaan uutta eritasoliittymää Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymien välille sekä lisäkaistoja Kehä I:n ja Kehä III:n välille.

Hankkeella parannetaan sekä Malmin lentokentän uuden alueen liikenneyhteyksiä että Lahdenväylän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hanke on Helsingin kaupungin ja valtion yhteinen.

Lahdenväylän yli suunnitellaan kahta uutta siltaa. Ilmasillaksi nimetty eteläisempi silta ja sen kautta kulkeva Ilmasillantie yhdistävät Kivikonlaidan ja Tattariharjuntien toisiinsa.

Ilmasillantieltä suunnitellaan uusia ramppeja ja kaistoja pitkin ajoyhteydet Lahdenväylälle etelän ja pohjoisen suuntaan sekä Porvoonväylälle.

Lahdenväylälle Kehä I:n ja Kehä III:n välille sekä Kehä I:lle Malmin ja Lahdenväylän liittymien välille suunnitellaan ramppeja ja lisäkaistoja.

Ilmasillan eritasoliittymään suunnitellaan pysäkkejä lähi- ja kaukoliikenteen busseille.
Tulevaisuudessa Malmin lentokentän alueelle on kaavailtu pikaraitiotietä Helsingin keskustasta sekä poikittaista Raide-Jokeri 2 -yhteyttä. Molempien reitit kulkisivat Ilmasillantietä pitkin.

Myös pyöräilylle ja kävelylle varataan tilaa Ilmasillantieltä. Pyöräkaistat on suunniteltu osaksi Helsingin baanaverkkoa.

Jalankulkua ja pyöräilyä varten suunnitellaan Ilmasillan pohjoispuolelle Lahdenväylän yli erillinen puistosilta, joka yhdistää Kivikon ja Malmin ulkoilureitit. Sillalle suunnitellaan kasvillisuusalueita ja tavoitteena on, että siltaa pitkin pääsee myös hiihtämään.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään 17. joulukuuta Malmitalolla

Tiesuunnitelman eritasoliittymästä ja Lahdenväylän parantamisesta Kehä I:n ja Kehä III:n välillä laativat Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus. Suunnitelma sisältää myös meluntorjunnan sekä muut tarvittavat tiejärjestelyt.

Kaupunki suunnittelee alueen katuja, puistosiltaa ja Ilmasiltaa samalla yksityiskohtaisemmin. Tie- ja katusuunnittelun aikana alueella tehdään tarvittavia mittauksia ja pohjatutkimuksia.

Suunnitelmat perustuvat vuoden 2019 tammikuussa voimaan tulleeseen Tattarisillan, eli nykyisen Ilmasillan, eritasoliittymän asemakaavaan ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan.

Asemakaavoituksen rinnalla laadittiin lisäksi tiesuunnittelua pohjustava aluevaraussuunnitelma.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuudessa Malmitalolla 17. joulukuuta klo 16−19 sekä kevään 2020 aikana.

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma ja katusuunnitelmat valmistuvat nähtäville ja kaupungin päätöksentekoon syksyllä 2020.

Päätöksenteko valtion osalta ajoittuu sen jälkeen. Hankkeen vaiheittainen toteutus alkaa arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2023 Ilmasillan ja eritasoliittymän rakentamisella.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sähköä ilmassa

Hyvä kysymys!