Tutkimus: Helsingin ja Uudenmaan alueella joka kolmas käyttää kitkarenkaita

8.2.2018 18.59

Talvirenkaiden hankintaan liittyy monenlaisia valintoja, sillä talvirenkailla on erilaisia ominaisuuksia esimerkiksi pitoon, hankintahintaan, ympäristövaikutuksiin, kulumisenkestävyyteen tai meluun liittyen.

Nyt julkaistussa kyselytutkimuksessa pyrittiin selvittämään henkilöautoilijoiden talvirenkaiden valintaan vaikuttavia tekijöitä ja arvioitiin tuloksia erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Nastarenkaiden käyttäjät priorisoivat jääpitoa, kitkojen käyttäjät katsoivat kokonaisuutta

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan kahden ominaisuuksiltaan erilaisen talvirenkaan välillä. Jääpito oli tärkein talvirenkaan valintakriteeri. Kun pyydettiin valitsemaan hyvän jääpidon ja hyvän märkäpidon välillä, 79 % vastaajista valitsi paremman jääpidon.

Nastarengaskäyttäjät priorisoivat jääpitoa kitkarengaskäyttäjiä useammin ja olivat ehdottomampia tämän yhden ominaisuuden suhteen. Kitkoja käyttävien vastaukset jakaantuivat enemmän, mutta heistäkin suurin osa laittoi jääpidon märkäpidon edelle.

Ympäristönäkökulmia ja hintaa verratessa 58 % valitsi edullisemman renkaan, vaikka se olisi ympäristölle huonompi. Kitkarenkaiden käyttäjät pitivät ympäristövaikutuksia jonkin verran tärkeämpinä verrattuna nastarenkaita käyttäviin.

– Yhteenvetona voisi todeta, että nastarenkaiden käyttäjät painottivat valintakriteerinä erityisesti jääpitoa, kun taas kitkarenkaiden käyttäjät pitivät tasaisemmin eri ominaisuuksia tärkeinä, kertoo Trafin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Kitkarenkaita käyttävien määrä näyttää nousseen aikaisemmasta

Tutkimuksen mukaan kitkarenkaiden käyttäjien osuus on kasvanut aikaisemmista kyselytutkimuksista, mutta tulos voi johtua myös aiemmista tutkimuksista poikkeavasta vastaajajoukon poiminnasta.

Tutkimukseen vastanneista 19 % ilmoitti käyttävänsä kitkarenkaita tänä talvena. Alueellisesti tarkasteltuna Helsingin ja Uudenmaan alueella kitkarenkaiden käyttäjien osuus oli suurin eli 33 %.

– Ympäristönäkökulmasta ajateltuna on erittäin positiivista, että kitkarenkaiden käyttö näyttäisi lisääntyneen osassa Suomea. Tiet ovat osan talvikaudesta sulina ja kitkarenkaisiin verrattuna nastarenkailla ajaminen kuluttaa tienpintaa enemmän, mikä lisää katupölyä. Lisäksi kitkarenkaat aiheuttavat nastarenkaisiin verrattuna vähemmän melua, mikä vähentää paitsi liikennemelua ulkona, mutta tekee myös autolla ajamisesta miellyttävämpää hiljaisemman sisämelutason vuoksi, toteaa Trafin johtava asiantuntija Outi Ampuja.

Talvirenkaiden valintakriteerit -tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin julkaisut-sivuilla ja se kuuluu Turvallinen liikenne 2025 –tutkimushankekokonaisuuteen. Tutkimuksen on tehnyt V

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän