Selvitys: Pahimmissa liittymissä yli sata autoa vuorokaudessa päin punaisia

8.2.2018 19.15

Tampereella on syksyn 2017 aikana tutkittu liikennevaloliittymissä valojen noudattamista. Lisäksi on käyty läpi poliisin onnettomuustilastoja. Molemmista nousee esille punaista päin ajamisen yleisyys ja siihen liittyvät riskit, todetaan ELY-keskuksen ja poliisin tiedotteessa.

Liikennevalokojeista on nykyään mahdollista kerätä reaaliaikaista ajoneuvotietoa. Tietoja yhdistelemällä voidaan arvioida punaisia päin ajaneiden määrää.

Alustavien tulosten mukaan Tampereella on liittymiä, joissa pahimmillaan yli 100 ajoneuvoa yhden vuorokauden aikana ei noudata liikennevaloja.

Ilmiö on yleisintä liittymissä, joissa työmatkaliikennettä on paljon. Ajankohtana nousevat esiin iltapäivän ruuhkatunnit. 

Tyypillistä valojen noudattamatta jättäminen vaikuttaisi olevan myös vilkasliikenteisissä laajoissa ja monikaistaisissa liittymissä.

Muina tyypillisinä piirteinä ilmiötä arvioitaessa nousivat esiin sivusuunnalta saapuvat ja pääsuunnalta pois kääntyvät ajoneuvot.

Liikennevalojen noudattaminen liittymän eri haaroilla voi vaihdella merkittävästi ja punaista päin ajaminen voi keskittyä vain yhteen suuntaan.

Kolmannes onnettomuuksista johtuu punaista päin kulkemisesta

Liikennevalojen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta selkeyttämällä eri osapuolten toimintaa. Kolmannes (33 %) Tampereella valo-ohjatuissa liittymissä tapahtuneista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista johtui kuitenkin siitä, että osallinen ajoi tai käveli päin punaista.

Reilu kolmannes loukkaantuneista oli jalankulkija tai pyöräilijä. Tiedot käyvät ilmi Tampereella vuosina 2012 – 2016 tapahtuneista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa nousi esille kääntyvien ajoneuvojen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhtäaikainen vihreä valo.

Nämä onnettomuudet johtavat yleensä jalankulkijan tai pyöräilijän loukkaantumiseen.

Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy myös ajoneuvojen välisissä onnettomuuksissa. Lempääläntien ja Lahdenperänkadun liittymässä viimeisen viiden vuoden aikana 88 % kaikista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista oli seurausta punaisia päin ajamisesta.

Onnettomuusriski kasvaa, kun liikennesääntöihin ja toisen huomioimiseen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Riskinotto, kiire ja piittaamattomuus ovat merkittäviä ongelmia liikenteessä.

Kaikilla liikkujilla on mahdollisuus antaa palautetta liikennevalojen noudattamisesta osoitteessa https://query.eharava.fi/2328.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here