Saako sähköpotkulautaa kuljettaa päihtyneenä?

Sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Helsingissä tänä keväänä merkittävästi, kun niitä on tullut kaupunkipyörien tapaan helposti saataville. Sähköpotkulaudoilla ajavien on syytä selvittää muutama asia ennen liikkeelle lähtöä.

Helsingin poliisilaitos on kerännyt tärkeimmät asiat tähän pieneen lukupakettiin.

Millainen ajoneuvo sähköpotkulauta on viranomaisten luokittelussa?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrittelee yleisimpien sähköpotkulautojen ajoneuvoluokaksi kevyt sähköajoneuvo.

Kevyen sähköajoneuvon teho on enintään 1 kW ja rakenteellinen enimmäisnopeus 16–25 km/h. Helsingissä vuokrattavat sähköpotkulaudat ja yleisimmin myynnissä olevat sähköpotkulaudat ovat teholtaan ja nopeudeltaan kevyitä sähköajoneuvoja.

Kevyiden sähköajoneuvojen lisäksi Suomessa on myynnissä suurempi- ja alempitehoisia potkulautoja.

Sähköpotkulauta, jonka teho on yli 1 kW tai rakenteellinen huippunopeus yli 25 km/h, ei ole sallittu liikennekäytössä, vaan se on tarkoitettu käytettäväksi suljetulla rata-alueella tai vastaavassa paikassa.

Alempitehoinen sähköpotkulauta, jonka moottorin teho on enintään 1 kW ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 15 km/h, määritellään jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi liikkumisvälineeksi. Tällaisella sähköpotkulaudalla kävelynopeudella liikkuva henkilö katsotaan jalankulkijaksi.

Tarvitaanko sähköpotkulautojen kuljettamiseen ajokorttia? Entä täytyykö sähköpotkulaudat rekisteröidä tai vakuuttaa erikseen?

Jalankulkua avustavien tai korvaavien liikkumisvälineiden tai kevyiden sähköajoneuvojen kuljettamiselle ei ole asetettu ikä- tai muita vastaavia rajoitteita, eikä kuljettaminen edellytä ajokorttia. Tällaisia sähköpotkulautoja ei myöskään tarvitse rekisteröidä tai vakuuttaa erikseen.

Mitä varusteita sähköpotkulaudassa ja kuljettajalla tulee olla?

Kevyeksi sähköajoneuvoksi luokitellussa sähköpotkulaudassa pitää olla äänimerkinantolaite, sekä pimeässä tai hämärässä liikuttaessa heijastin ja valaisin.

Heijastin ja valaisin voivat olla myös henkilöön kiinnitettyinä, esimerkiksi riippuva heijastin ja otsalamppu.

Kevyen sähköajoneuvon kuljettajan tulee yleensä käyttää asianmukaista kypärää. Kypärän käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan kyseessä on vahva suositus.

Mitä lakeja sähköpotkulautojen kuljettamiseen sovelletaan? Mitä liikennesääntöjä sähköpotkulaudan kuljettajan tulee noudattaa?

Pääsääntöisesti sähköpotkulautojen (kevyt sähköajoneuvo) kuljettajaan sovelletaan polkupyöräilyä koskevia liikennesääntöjä.

Lisäksi sähköpotkulautojen kuljettajia koskevat yleiset tieliikennelain mukaiset vaatimukset eli esimerkiksi päihtymys tai väsymys eivät saa haitata potkulaudan turvallista kuljettamista.

Alempitehoisiin sähköpotkulautoihin sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännöksiä, kun liikutaan kävelyvauhtia. Kävelyvauhti tarkoittaa sitä, että liikkuminen muiden jalankulkijoiden joukossa tapahtuu häiriöttä.

Millä kaistalla sähköpotkulaudalla saa ajella?

Sähköpotkulaudalla liikutaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Mikäli erillistä väylää tai kaistaa ei ole, sähköpotkulaudalla liikutaan tien oikeassa reunassa. Käännyttäessä ajoradalla tulee näyttää suuntamerkkiä esimerkiksi kädellä.

Mikäli liikutaan moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitetulla kaistalla, noudatetaan yleisiä väistämissääntöjä, joissa oikealta tulevaa väistetään. Kun väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein, kuten kärkikolmiolla, väistämisvelvollisuus koskee myös ajoradalla liikkuvaa sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulaudalla saa ylittää tien ajamalla pyörätien jatketta pitkin, jolloin tulee väistää sekä vasemmalta että oikealta tulevia, suoraan ajavia ajoneuvoja. Jos taas kyseessä on risteysalue, kääntyvän ajoneuvon kuljettajan tulee väistää risteävää tietä ylittävää sähköpotkulautailijaa.

Saako sähköpotkulautaa kuljettaa päihtyneenä?

Jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen kuljettaja ei voi syyllistyä rattijuopumukseen liikkuessaan kävelyvauhtia, mutta sitä suuremmissa nopeuksissa kyse voi olla liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla.

Kevyisiin sähköajoneuvoihin, jotka ovat yleisin sähköpotkuautojen luokka, sovelletaan liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla eli niin sanottua tankojuopumusta.

Tankojuopumuksen tunnusmerkistö edellyttää vaaran aiheuttamista toisen turvallisuudelle. Tankojuopumus sähköpotkulaudalla toteutuu esimerkiksi tilanteessa, jossa päihtynyt kuljettaja törmää sähköpotkulaudalla toiseen tienkäyttäjään. Samaa rikoslain kohtaa sovelletaan polkupyöräilijöihin.

Mihin sähköpotkulaudan saa pysäköidä?

Sähköpotkulautoihin sovelletaan yleisiä ajoneuvojen pysäköintisäännöksiä sekä polkupyörien pysäköintiä koskevia erityissäännöksiä.

Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä myös jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomasti haittaa muulle kulkemiselle, eli sitä ei saa jättää esimerkiksi ajoradalle tai paikkaan, jossa se aiheuttaa törmäys- tai kaatumisvaaran.

Sähköpotkulaudan saa pysäköidä pihakadulle merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti pihakadulla liikkumista. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!