Ratikka ilmaiseksi! HKL antaa käytöstä poistettuja ratikoita hyvään tarkoitukseen!

Daniel Federley

Kunnostettu vaunu 12 on yksi luovutettavaista raitiovaunuista. 


14.6.2018 11.50

HKL luopuu liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. 

Vaunuille ei ole museointitarvetta, minkä vuoksi HKL etsii vaunuille uusia omistajia ja uutta kaupunkikulttuuria tukevaa käyttöä sen sijaan, että vaunut romutettaisiin.

Hakijoiden tulee esittää vaunulle käyttötarkoitus, jonka yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä HKL arvioi.

Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa, kuinka mahdollisesti luovutettavasta vaunusta huolehditaan, jotta se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa kunnossa ja pidemmälläkin aikajänteellä toimii raitioliikennettä ja raitioliikenteen historiaa kunnioittavasti.

Vaunuja ei esimerkiksi luovuteta ns. ”kesämökkivaunuiksi” tai varastotilaksi, mutta muuten vaunujen käyttötarkoitus on avoin ehdotuksille.

Vaunu voidaan sijoittaa myös muualle kuin Helsinkiin, mutta vaunun tulee pysyä Suomessa.

Uusi omistaja vastaa vaunun kuljetuskustannuksista, mutta muuten vaunut luovutetaan valittavalle osapuolelle maksutta.

HKL voi tarvittaessa avustaa kuljetuksen järjestämisessä toteutuneita kuluja vastaan.

Hakemuksen toi tehdä yhdelle tai useammalle raitiovaunulle.

Omistaja sitoutuu raportoimaan vaunun käyttötarkoituksen toteutumisesta HKL:lle vuosittain.

Kalustoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman HKL:n suostumusta. Vaunun elinkaaren päätyttyä ostaja sitoutuu kustannuksellaan romuttamaan vaunun asianmukaisesti ympäristönäkökohdat huomioiden.

HKL luovuttaa vaunun nykyisessä kunnossaan eikä vastaa kaluston liikennöintikelpoisuudesta eikä kunnosta.

Ostajan tuleekin huomioida, että vanhoissa vaunuissa voi olla esimerkiksi homevaurioita.

HKL pidättää oikeuden olla hyväksymättä hakemuksia harkintansa mukaan.

Haettavana olevat raitiovaunut:

Hakemukset mahdollisine liitteineen osoitetaan 31.8.2018 mennessä HKL:lle: HKL – toimistopalvelut, PL 53250, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse postikeskus.hkl@hel.fi.

Lisätietoja eri vaunumalleista antaa va. kalustopäällikkö Teemu Niippa, p. 09 310 36916 tai sähköpostitse teemu.niippa@hel.fi (6.7.2018 asti).

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here