Pää pyörälle karusellissa?

Auton käytön ja siitä aiheutuneen liikenteen runsas kasvu 1950-luvulta alkaen pakotti etsimään ratkaisuja paheneviin ruuhkiin ja ajamisen sujumiseen.

Osa ongelmaa pystyttiin hallitsemaan valo-ohjatuilla risteyksillä.

Tämän päivän ihmiselle valot ovat itsestään selvyys. Lontoolaisille se ei sitä ollut.

Aiheen historia kertoo, että ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön Britannian parlamentin edessä jo vuonna 1868, siis hevosliikenteen ohjaukseen. Suurkaupungin liikkumisen sujuvuus vaati tällaisen järjestelyn.

Pulmien ratkaisemiseksi tulivat käyttöön myös ns. liikenneympyrät.

Idean käyttöönotossa oli suurta vaihtelua. Tämän alueen kärjessä oli Englanti vuodesta 1960, myöhemmin mukaan liittyi USA 1990.

Reippaanlaisesta liikennöinnistään kuuluksi tullut Ranska todella kunnostautui tällä alueella. Maassa on liittymiä 25 kertaa enemmän kuin USA:ssa.

Kuva: Liikenneturva.

Liikenneympyrä – psykologia sekä autonomia

Käyttäytyminen liikenteessä, jos mikään, liittyy psykologiaan, yksilön tarpeeseen päättää itse kulkemisestaan.

Päärooliin nousee kuljettajan oppimiset, kokemukset, tunteet sekä persoonallisuus. Siinä esiin tulee myös ihmisen aistihavainnot, niiden tulkinta sekä käyttäytyminen.

Ratkaisuksi tarjottiin eri tieväylille purkavaa ympyrän muotoa, ”liikenneympyrää”.

Tällainen saatettiin alkuun kokea turhauttavana ja matkaa viivästyttävänä. Samoin kuin esim. valo-ohjatussa risteyksessä, jossa päätöksen käyttäytymisestä tekee tekninen laite.

Sen koettiin syrjivän ihmisen omaa ajattelun autonomiaa, yksilön itsemääräämisoikeutta.

Autonomiahan on käyttäytymisen kannalta merkittävä asia. Käytännössä tämä tärkeä mahdollisuus merkitsee henkilön omaa tilannehallintaa ja omia päätöksiä.

Alkuvaiheessa ympyrässä ajaminen koettiin turhauttavana liikenteen ollessa vielä maltillista. Jo pelkkä ajatus tuntui yksilöä syrjivänä.

Liikenneympyrästä kiertoliittymä

Pitkään tämä vielä monille lähes tuntematon muoto testasi edellä mainittujen toimintojen toteutumista käytännössä.

Osallistuminen vaati sääntöjen noudattamista, toisen kunnioittamista, sekä tarkkaavaisuutta.

Aikaa myöten sanan liikenneympyrä tilalle kehitettiin toimintaa selkeästi kuvaava ja motivoiva termi, kiertoliittymä.

Tämä opaste on yllä olevan videon kiertoliittymän merkki.

Pää pyörälle

Kuvassa näkyvän, suorastaan shokeeraavan liikenneopasteen teksti The Magic Roundabout, eli maaginen kiertoliittymä Englannista osoittaa, minkälaisia ovat todelliset ongelmat. Videolla on sama liikenneympyrä.

Kuva esittää eri mahdollisuudet jatkaa matkaa eri suuntiin.

Ajatellaanpa tieltä A4289 tulevaa, joka on matkalla tielle M4 mm. Oxfordiin, hän joutuu maagisen ympyrän johdosta ajamaan läpi kolme ympyrää!

Olkaamme kärsivällisiä täällä kotomaassa, kun odottelemme pääsyä yhden kiertoliittymän kaistalle.

Näitä liikennesirkuksia ajatellen on pakko todeta, että tällaista määrää autoja ei enää pystyttäisi millään muulla keinolla hallitsemaan.

Pyöritä, lennätä pellavapäätä…

Meillä Suomessa liikenneympyrät olivat aluksi sekä kooltaan että halkaisijaltaan vaatimattomia ja niissä oli helppo liikkua. Varsinkin maaseudulle rakennetuissa oli helppo ajaa opasteiden mukaan.

Arkuudesta johtuneita ongelmia saattoi kuitenkin tulla.

Termi liikenneympyrä, oli psykologisesti kaikkea muuta kuin kannustava. Aivan kuin siinä vain pyörittäisiin ympyrää. Vasta myöhemmin termiksi vakiintui oikea ja kuvaava kiertoliittymä.

Tosiasia on, että kaikki muutokset saavat osakseen kirpeätäkin kritiikkiä, varsinkin kun kysymys on uuden omaksumisesta.

Ilman harjoittelua sekä totuttautumista se ei onnistu.

Yleensä ympyrän vauhtiin sovittautuvalta odotetaan malttia. Kiilaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Selvää myös on, että joidenkin käytös ei vastaa sen paremmin liikennesääntöjä kuin kohteliaisuuttakaan. Kanssa-autoilijoiden käytös sekä maltti ovat parhaita keinoja yhteispelin muodostumiseksi.

Aikaisempi kriittisyyskin on muuttunut asialliseksi, jossa liittymien edut, liittymää lähestyvän helpompi tilannearviointi, oma liittyminen kaistalle sekä pääsy sivutieltä mukaan tuodaan selkeästi esiin.

Ilmapiirin muuttuminen positiivisemmaksi käy ilmi monista asennetutkimuksista.

Jopa niin, että kiertoliittymän kannatus hipoo jo sataa prosenttia.

Eri tutkimuksissa käy selvästi ilmi autoilijoitten myönteinen suhtautuminen, vaikutus on tehokkaampi kuin liikennevaloilla – kiertoliittymiä halutaan lisää.

Tämä erikoinen kiertoliittymä oli aikoinaan Helsingin Arabiassa. Normaaliin risteykseen oli laitettu kiertoliittymän merkit ja pieni korottamaton ympyrä keskelle risteystä. Harva kuljettaja tajusi tulevansa kiertoliittymään. Kuva: CvB.

Liikenteen vauhdin hillitseminen miellyttävin ja motivoivin keinoin

Oleellista turvallisuuden lisäämisessä on ajoneuvojen vauhdin sopeuttaminen ympärillä pyörivään liikenteeseen.

Tärkeätä on myös liikennetilanteen hallittavuus, jossa ratkaisevassa osassa on kiertoliittymien rakentaminen.

Meillä Suomessahan vedotaan useasti tilan puutteeseen.

Toinen merkittävä keino on tilanneympäristön somistaminen. Katujen sekä teiden kriittisiin kohtiin on järkevää sijoittaa kauniita elementtejä, joiden on todettu rauhoittavan mieltä.

Nyt on alettu rakentaa myös erilaisia kivimuodostelmia kiertoliittymien sisälle.

Maailman suurin kiertoliittymä on muuten Pariisin Riemukaaren ympäri kulkeva ympyrä.

Teksti: Usko Sipilä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here