OTI-vuosiraportti: Turvavyön, pyöräilykypärän ja heijastimen käytössä puutteita

Vuoden 2020 OTI-vuosiraportin mukaan kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa turvavyötä käytti 66 % henkilö- ja pakettiautoissa olleista.

Onnettomuuksissa kuolleista henkilöistä vyötä käytti 51 % ja vammautuneista 70 %.

Lautakuntien arvioiden mukaan turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 26 onnettomuudessa menehtynyttä.

Kaikista kuolemaan johtaneista jalankulkuonnettomuuksista yli puolet tapahtui pimeällä. Kyseisissä onnettomuuksissa kuolleista jalankulkijoista alle puolet käytti heijastinta.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleista polkupyöräilijöistä 61 % eli 11 henkilöä ei käyttänyt kypärää. Lautakuntien arvioiden mukaan kypärän käyttö olisi mahdollisesti voinut pelastaa heistä kuusi.

Taustatietoja vuosiraportista

Vuonna 2020 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 219 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Näistä 31 oli sellaisia, joissa onnettomuuden uhri kuoli tapaturmaisten vammojen sijasta sairauskohtaukseen. Sairauskohtausonnettomuuksista 23 oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja 8 pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia. OTI-vuosiraportissa on keskitytty pääasiassa niihin 188 onnettomuuteen, joissa osallisena olleet henkilöt kuolivat törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Sairauskohtausonnettomuuksien eriyttäminen muusta tutkinta-aineistosta muuttui vuonna 2020 aiempien vuosien käytännöistä, ja noudattaa nyt paremmin virallisen tieliikenneonnettomuustilaston linjaa. Vuoden 2020 vuosiraportissa myös kaikkien siinä esiintyvien aiempien vuosien onnettomuudet on rajattu kuten vuoden 2020 aineisto, eli aikasarjoissa esiintyvät vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia. Sen sijaan vuoden 2020 OTI-vuosiraportissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempina vuosina tehtyjen OTI-vuosiraporttien lukuihin, sillä niissä sairauskohtausonnettomuuksia ei ole eritelty muista onnettomuuksista.

Lue OTI-vuosiraportti 2020 (pdf)

Vuosiraportit OTIn verkkosivuilla

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here