LiikenneSuomi: Polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettava Ruotsin tapaan!

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto esittävät, että Suomessa tulevaan hallitusohjelmaan sisällytetään samanlainen jakeluvelvoitetta alentava tavoite, josta Ruotsin hallitusyhteistyöhön osallistuvat puolueet kertoivat sopineensa 7.5.2023: Jakeluvelvoite alennetaan Ruotsissa kuuteen prosenttiin vuoden 2024 alusta.

Dieselin jakeluvelvoite laskee Ruotsissa 30,5 prosentista kuuteen. Suomessa aiotaan samaan aikaan nostaa jakeluvelvoitetta lähes kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Jakeluvelvoitteen alentamisella olisi suora ja konkreettinen alentava vaikutus polttonesteiden hintoihin myös Suomessa.

Jakeluvelvoitteen kiristyminen jo säädetyn mukaisesti 28 prosenttiin on nostamassa dieselin hintaa 16–26 senttiä litralta vuoden 2024 alussa. Mikäli Suomessa jakeluvelvoite alennettaisiin kuuteen prosenttiin vuoden 2024 alussa, vältyttäisiin tältä korotukselta ja nykytilanteeseen verrattuna dieselin hinta laskisi 8–14 senttiä litralta.

Suomessa jakeluvelvoite on osa ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista. Se on kuitenkin vain yksi keino muiden joukossa, joilla Suomi voi ilmastonmuutosta torjua. Kuljetus- ja logistiikka-alan kannalta on löydettävä muita ja erityisesti kustannustehokkaampia politiikkakeinoja kuin maksurasituksen nostaminen liikenteessä.

Jakeluvelvoite ratkaiseva kustannustekijä ammattiliikenteessä

Tehokas ja toimiva maantieliikenne mahdollistaa niin teolliset kuin muutkin investoinnit Suomeen.

Maantieteellinen sijaintimme ja maamme suuri pinta-ala edellyttävät kuljetuskustannusten hillitsemistä. Tässä tarkoituksessa uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta tulee alentaa Ruotsin esimerkin mukaisesti.

Järjestöjen mielestä pitää uskaltaa myös kyseenalaistaa Suomen ylikireän jakeluvelvoitteen vaikutukset päästöihin maailmanlaajuisesti. Vaikka Suomi alentaisi jakeluvelvoitetta, niukka uusiutuvan polttoaineen tuotanto kulutettaisiin kuitenkin toisaalla maailmassa, eivätkä globaalit päästöt päätöksen myötä kasvaisi.

Jakeluvelvoite

Jakeluvelvoite määrittää sen, kuinka paljon jaeltavan polttoaineen sekaan pitää sekoittaa uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on ollut pitkään korkealla, mikä on nostanut dieselin hintaa korkean jakeluvelvoitteen Suomessa. Koska moottoribensiiniin bio-osuutta voi lisätä vain 10 prosenttiin asti, vaikuttaa velvoitteen kiristyminen erityisesti dieselin hintaan. Esimerkiksi vuonna 2023 voimassa olevan 13,5 prosentin jakeluvelvoite nostaa dieselin hintaa arviolta 18–24 senttiä litralta.

www.liikennesuomi.fi

SKAL: Uuden hallituksen on heti aloittaessaan peruttava vuoden 2024 alussa voimaan tuleva dieselin jakeluvelvoitteen korotus!

SKAL: Jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen on hallitukselta konkreettinen kuljetusalaa tukeva toimi

Varautumisen ministerityöryhmä päätti alentaa polttoaineen jakeluvelvoitetta

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän