Autotuojat ja -teollisuus selventää: "Saksa ei kiellä dieselautoja!"


28.2.2018 14.55

Autotuojat ja -teollisuus ry. on toimittanut medialle selvistyksen dieselautoilusta ja Saksan väitetystä dieselkiellosta.

Saksan liittovaltio ei ole kieltämässä dieselautoja, vaan sen hallinto-oikeus on ratkaissut, voivatko kaupunkiseudut itsenäisesti asettaa nykyistä tiukempia päästörajoituksia, vai edellyttävätkö rajoitukset EU- tai liittovaltiotasoista lainsäädäntöä, todetaan tiedotteessa.

Monissa Saksan kaupungeissa on ollut jo vuosia käytössä ajorajoituksia suuripäästöisille autoille.

– Suurten kaupunkien keskustoihin pääsee vain, mikäli autossa on niin sanottu ympäristötunnus (Umwelt Plakette). Tunnuksen saavat autot, jotka täyttävät vähintään Euro 4 -päästövaatimukset, toteaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Autoalan mukaan nyt käyty keskustelu koskee ensisijaisesti typenoksidipäästöjä. Saksan kaupungeissa tapahtuu joskus typpidioksidipitoisuuden ohjearvon ylityksiä.

– Yhtenä ilman laatua parantavana toimena on muun muassa Stuttgartissa ja Düsseldorfissa nostettu esille rajoitukset, joilla kiellettäisiin ajaminen kaupunkien ydinalueilla ilman uutta niin sanottua Blaue Plakette -tunnusta. Sen saavat vain autot, joiden typenoksidipäästöt ovat hyvin matalat, Kallio muistuttaa.

Kielto koskisi yli 12 miljoonaa autoa

Leipzigissa 22. ja 27.2.2018 kokoontuneen liittovaltion hallinto-oikeuden tehtävänä oli pohtia, voiko aluehallinto määritellä alueellisia autojen päästöistä riippuvia ajokieltoja, tiedotteessa todetaan. 

Tuomioistuin pohti päätöstään muun muassa EU-oikeudellisten ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien näkökulmista.

Saksassa on noin 15 miljoonaa dieselhenkilöautoa, joista yli 80 prosenttia kuuluu vanhempaan kuin Euro 6-päästöluokkaan.

– Mikäli päästörajoista tulisi merkittävästi aiempaa tiukemmat, joutuvat miljoonat näillä kaupunkiseuduilla liikkuvat kotitaloudet jälkiasennuttamaan autoihinsa hiukkassuodattimen tai SCR-järjestelmän – tai usein molemmat, toteaa Kallio.

Autoalan mukaan ajokiellot olisivat kaupunkiseuduille raskaita, sillä ne heikentäisivät merkittävästi liikkumismahdollisuuksia ja aiheuttaisivat lisäkustannuksia kansalaisille.

Hallinto-oikeus päätti 27.2.2018, että kaupungit voivat itse päättää dieselautojen (ja vanhempien bensiiniautojen) ajorajoituksista alueellaan. Oikeus kuitenkin edellytti, ettei Euro 6 päästövaatimukset täyttävien autojen ajoa voida rajoittaa.

Lisäksi se määräsi siirtymäajasta, jonka aikana kaupungit eivät saa rajoittaa Euro 5-dieselautojen käyttöä alueellaan.

– Vasta 1.9.2019 voidaan alueoikeuksien (kaupungit) omilla päätöksillä asettaa rajoituksia tietyille tieosuuksille Euro 5-dieselautoille, Kallio toteaa.

Vielä ei siis ole tehty päätöksiä uusista rajoituksista yhdessäkään kaupungissa. Hallinto-oikeus antoi vain luvan kaupungeille asettaa nykyistä tiukempia rajoituksia tietyin ehdoin.

– Ennen uusien päästörajoitusten asettamista kaupunkien on neuvoteltava asiasta muun muassa ammattiliittojen kanssa ja näin varmistaa, ettei mahdollisilla rajoituksilla vaikeuteta ihmisten työhönpääsyä kohtuuttomasti, Kallio

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here