Autotoday 10 vuotta sitten: Maxi-taksit pois liikenteestä lakimuutoksen avulla

Kuva: CvB.

Kymmenen vuotta sitten ei tiedetty vielä mitään tulevasta taksialan vapautumisesta. Silloin närää aiheutti niin sanotus Maxi-taksit, jotka olivat kuorma-autoiksi rekisteröityjä taksikäyttöön tarkoitettuja pakettiautoja.

Maxi-taksit pois liikenteestä lakimuutoksen avulla

Taksiliikennelakia esitetään muutettavaksi niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kiellettäisiin eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Hallitus esittää paketti- ja kuorma-autolla harjoitettavan ammattimaisen henkilöliikenteen kieltämistä

Esityksen tavoitteena on täsmentää voimassa oleva lain muutamia kohtia niin, että taksiasiakkaiden turvallisuus ja kuluttajansuoja paranisi ja että myös jatkossa taksipalvelut ovat laadukkaita ja luotettavia.

Hallitus päätti taksiliikennelain muutosesityksen sisällöstä 30.3.2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Hallitus painottaa, että kielto käyttää kuorma- tai pakettiautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä parantaisi matkustajien kuluttajansuojaa ja turvallisuutta. Matkustajat eivät enää voisi tietämättään käyttää palveluja, joissa esimerkiksi kuljettajan ammattitaidosta, rikostaustasta tai yrittäjän hyvämaineisuudesta ei olisi varmuutta.

Taksiliikenteen harjoittaminen vaatisi edelleenkin liikenneluvan ja kuljettajalla tulisi yhä olla taksinkuljettajan ajolupa. Taksina voitaisiin pitää vain henkilöautoa. Henkilöauto voi olla rekisteröity kuljettajan lisäksi korkeintaan 8 henkilölle.

Taksiliikennelaki tuli voimaan vuonna 2007. Nyt kyse olisi siten vain lain täsmentämisestä.

Taustalla on se, että kuorma-autoilla on keväästä 2009 lähtien harjoitettu taksiliikennettä muistuttavaa liiketoimintaa. Nämä ajoneuvot ovat käyttäneet hyväkseen taksiasemia ja taksin tunnuksia, kuten taksivalaisimia muistuttavia laitteita, auton katolla.

Toimintaa on markkinoitu kuluttajille harhaanjohtavasti normaalina taksiliikenteenä. Näille yrittäjille muutos merkitsisi sitä, että toiminta pitäisi rangaistuksen uhalla lopettaa.

Katso tästä muut Autotoday 10 vuotta sitten -jutut.

Tavaraliikennettä yleisesti harjoittaville yrittäjille kielto ei aiheuttaisi taloudellisia vaikutuksia, koska kielto koskisi vain henkilöiden kuljettamista ammattimaisesti kuorma-autolla. Lisäksi lakimuutokseen sisältyisi tavaran ja sen ostajan kotiinkuljetuspalvelua koskeva, tarkkaan määritelty poikkeus.

Muutos helpottaisi valvovien viranomaisten, kuten poliisin ja kuluttajaviranomaisten, toimintaa. Alueellisesti vaikutukset olisivat suurempia pääkaupunkiseudulla, jossa kuorma-autolla harjoitettua taksinomaista toimintaa on lähinnä esiintynyt.

Juttu oli Autotodayssa 30.3.2010.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here