Autopurkamoilla merkittävä rooli kiertotaloudessa

Kuva: Kuusakoski.

Ilmastonmuutos ja vähenevät luonnonvarat pakottavat etsimään tehokkaampia tapoja kierrättää ja uudelleen hyödyntää auton osia ja materiaaleja.

EU-maiden yhteisenä haasteena ovat tiensä päähän tulleet ajoneuvot, jotka aiheuttavat 8–9 miljoonaa tonnia jätettä joka vuosi, todetaan Suomen Autopurkamoliiton ja Varaosa-alan yhdistyksen tiedotteessa.

Tämä tarkoittaa jopa 25 000 täyttä rekkakuormallista. Ajoneuvojen käsittelyyn pyritään etsimään toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä EU-tasolla.

Tulevaisuudessa kiertotalouden periaatteet otetaan huomioon jo auton suunnitteluvaiheessa.

EU-maissa on merkittäviä eroja matkansa päähän tulleiden ajoneuvojen käsittelyssä.

Autoja käsitellään väärin, eikä tietoa ole läpinäkyvästi saatavilla. Haasteena ovat myös miljoonat romuajoneuvot, joiden kohtalosta ei tiedetä. Autopurkamoille päätyvät ajoneuvot voivat kuitenkin olla myös lähes uusia tai ajamattomia.

End-of-life vehicle -direktiivi EU:n tarkasteltavana

EU-komission arvioitavana on tällä hetkellä ELV eli End-of-life vehicle -direktiivi, jonka tavoitteena on tehdä ajoneuvojen purkamisesta, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

Tarkoituksena on myös lisätä autonvalmistajien vastuuta: Kierrätys ja uudelleen hyödyntäminen tulisi ottaa huomioon entistä paremmin jo auton suunnitteluvaiheessa. Valmistuksessa tulisi lisäksi huomioida esimerkiksi vaarallisten aineiden mahdollisimman vähäinen käyttö.

ELV-direktiivin toteutuminen hyödyttää sekä taloutta että ympäristöä. Ajoneuvoista saatavien osien kierrättäminen säästää luontoa ja edesauttaa kestävää kehitystä.

Purkuvaraosia voidaan hyödyntää tehokkaasti vaurio- ja korjaamotoiminnassa – alkuperäisen käytetyn varaosan hiilijalanjälki on nolla, ja koko prosessi voidaan hoitaa sataprosenttisesti kotimaassa.

Valinta on myös sosiaalisesti ja taloudellisesti edukasta, kun auton omistaja voi tuloluokkaan katsomatta saada käyttöönsä laadukkaita, alkuperäisiä käytettyjä varaosia. Vuonna 2021 EU:lla on tarkoitus olla tarkasteltu ja päivitetty versio ELV-direktiivistä.

Autopurkamoiden avulla EU:n kierrätystavoitteisiin

Autopurkamot ovat toimineet kiertotalouden ylläpitäjinä jo vuosikymmeniä. Ilman autopurkamoita EU:n asettamaa kierrätystavoitetta ajoneuvoille ei voida saavuttaa.

Nykyaikainen autopurkamo toimii kuin käänteinen autotehdas – autosta varaosiksi. Autopurkamot ottavat vastaan matkansa päähän tulleet autot ja tekevät ne ympäristölle vaarattomiksi poistamalla ongelmajätteet, kuten vaaralliset nesteet ja kemikaalit.

Käyttökelpoiset varaosat ja arvokkaat materiaalit irrotetaan ja myydään eteenpäin tai hyödynnetään uudelleen. Loput ajoneuvosta päätyvät kierrätysoperaattoreille, jotka huolehtivat auton loppumatkasta ja -kierrätyksestä.

Tulevaisuudessa purkamot ovat entistä merkittävämmässä roolissa toimimalla esimerkiksi linkkinä autonvalmistajiin ja kontakteina viranomaistahoihin.

Tavoitteena on, että romuajoneuvot päätyisivät aina autopurkamolle tai takaisin valmistajalle käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla. Näin voidaan mahdollistaa toimiva ja ympäristöystävällinen kiertotalous.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here