Ajokorttilain uudistuksella ei olennaista vaikutusta nuorten onnettomuuksien kokonaismäärään

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistuksen liikenneturvallisuusvaikutusten tilastollinen analyysi on valmistunut. Ajokorttilain uudistuksen ei havaittu olennaisesti vaikuttaneen nuorten tieliikenneonnettomuuksien lukumäärään, todetaan Traficomin tiedotteessa.

17─19-vuotiaiden onnettomuuksissa henkilövahinkojen määrä jatkanut laskuaan

Positiivinen kehitys liikenneturvallisuudessa on jatkunut Suomessa entiseen tapaan ajokorttiuudistuksen jälkeenkin. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät edelleen tasaisesti kaikissa ikäryhmissä.

Tutkimuksessa vertailtiin Suomen ja Ruotsin liikenneturvallisuuskehitystä vuosina 2016─2020. Molemmissa maissa kehitys on ollut hyvin saman suuntaista. Ajokorttiuudistuksen ei voida selvästi osoittaa lisänneen tai vähentäneen henkilövahinkoja missään ajokorttiluokassa.

Onnettomuustyypeissä havaittiin muutoksia

Onnettomuustilastoissa ajokorttiuudistuksen ei havaittu olennaisesti vaikuttaneen 17-vuotiaiden henkilövahinkojen kokonaismäärään. 17-vuotiaiden kuljettajien henkilövahingot esimerkiksi mopoilla ja moottoripyörillä ovat vähentyneet samalla kun henkilövahingot henkilö- tai pakettiauton kuljettajina ovat lisääntyneet.

– Muutoksia selittää 17-vuotiaiden siirtyminen henkilöautojen rattiin ja se, että he ajavat autolla enemmän kuin kevytrakenteisemmilla ajoneuvoilla on aikaisemmin ajettu, toteaa erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

17-vuotiaiden henkilöautonkuljettajien onnettomuusriskiä vertailtiin muihin ikäryhmiin

Tutkimuksessa vertailtiin 17-vuotiaiden onnettomuustilastoja 18─19-vuotiaita koskeviin tilastoihin. Todennäköisyys joutua onnettomuuteen on ollut 17-vuotiailla suurempi kuin 18─19-vuotiailla.

Vuonna 2020 17-vuotiaiden todennäköisyys joutua onnettomuuteen oli kuitenkin jo alittanut tason, jolla 18–19-vuotiaat olivat vuonna 2018.

– Kokonaisuudessaan 17-vuotiaiden suurempi todennäköisyys joutua henkilövahinko-onnettomuuteen vuoden sisällä ajokortin saamisesta voi tutkimuksen perusteella selittyä suurelta osin muita suuremmalla ajosuoritteella eli ajettujen kilometrien määrällä. Lisäksi tutkimuksen mukaan suurin osa ikäpoikkeuslupakuljettajista on nuoria miehiä ja nuorilla miehillä on naisia suurempi todennäköisyys joutua onnettomuuteen, kertoo Uusitalo.

Liikenneturvallisuuteen on panostettava myös tulevaisuudessa

Onnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä tulisi jatkossakin saada vähentymään. Vaikka ajokorttilain edellisen uudistuksen ei havaittu olennaisesti vaikuttaneen henkilövahinkojen määrään minkään ajokorttiluokan kohdalla, antaa tutkimus myös hyvää pohjatietoa uusille toimenpiteille.

Esimerkiksi 17-vuotiaiden onnettomuuksissa lisääntyneet muiden osapuolten ja matkustajien henkilövahingot olisi hyvä ottaa tarkasteluun. Tämä tyypillisesti henkilöautolla ajamiseen liittyvä ilmiö huomioidaan ajokorttilain muutosehdotuksessa matkustajamäärän rajauksella 17-vuotiaille henkilöauton kuljettajille.

– Tämä ehdotus vaikuttaa, tutkimuksen tulokset huomioiden, oikeansuuntaiselta. Lakiesityksessä esitetään myös 17-vuotiaille henkilöauton kuljettajille yöaikaan ajamisen rajoituksia. Traficomin aiemmin tekemässä selvityksessä ilmeni, että suurin osa kaikista 17-vuotiaiden ajokieltorikoksista tapahtui yöaikaan. Tämäkin ehdotettu rajoitus näyttäisi siis oikeansuuntaiselta, toteaa Uusitalo.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän