Ajokortin hankkiminen uudistui – vähemmän opetusta ja vaikeammat kokeet

Suomalainen ajokorttijärjestelmän koki mittavan uudistuksen heinäkuun alussa. Osana uudistusta ajokortin hankkimiseen vaadittavien ajotuntien minimimäärä puolitettiin ja samalla ajotestin vaatimuksia tiukennettiin.

Aiemmin ajotestin eli ”inssin” läpäisi noin 70 prosenttia kokelaista ensiyrittämällä. Asiantuntijan mukaan jatkossa pelkällä vähimmäisopetuksella tähän yltää yhä harvempi.

Heinäkuun alusta voimaan tullut ajokorttiuudistus vähensi pakollisen opetuksen määrää ja kasvatti tutkinnon merkitystä. Nyt myös tiet ajokortin saamiseksi ovat yksilöllisemmin valittavissa. Autokoulu CAPin toimitusjohtaja Pekka Kari pitää ajokorttiuudistuksen muutoksia tervetulleina.

– Sääntelyn purkamisen ansiosta ajokortin suorittaminen on aikaisempaa vaivattomampaa ja yksilöllisempää, koska teoriatunnit voi suorittaa verkossa itselleen sopivimpaan aikaan. Lisäksi lakisääteisestä ajo-opetuksesta puolet voidaan antaa nyt simulaattorilla. Tämä on ollut hyvin suosittua ja lisää ajokortin hakijoille mahdollisuuksia valita yksilöllisesti erilaisia opiskelutapoja, Kari kertoo.

Karin mukaan autokoulussa käytettävän opetussimulaattorin etuna on esimerkiksi riskientunnistamiskoulutus, jossa voidaan harjoitella tilanteita, joita liikenteessä ei voi harjoitella ilman vahinkoriskiä. Simulaattoriharjoittelua voi täydentää ajoharjoitteluradalla, mutta pakollista radalla harjoittelu ei enää ole.

Vaikuttaako ajotuntien määrän puolittaminen liikenneturvallisuuteen?

Pakollisten ajotuntien määrän puolittaminen on myös herättänyt kysymyksiä liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien keskuudessa.

– Uudistusten osalta on herännyt myös huolta nuorten myönteisesti kehittyneen liikenneturvallisuuden jatkumisen osalta, mutta vielä on liian varhaista arvioida uudistuksen vaikutuksia. Nuoret, juuri kortin saaneet kuljettavat ovat riskiryhmässä ja heille sattuu muita enemmän onnettomuuksia. Yksi syy tähän on se, että heillä on vähemmän rutiinia ja ajamisen tuomaa kokemusta, LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen kertoo.

Opetusmäärien vähentymisestä johtuen ajokorttiin vaadittavien testien vaatimuksia on tiukennettu. Sekä Nieminen että Kari pitävät molemmat ajo- ja teoriakokeita aiempaa vaativampina. Ajokokeen kestoa on pidennetty ja eri nopeusalueilla myös maantienopeuksissa ajamista on jokaisessa ajokokeessa.

– Hyväksytyllä ajokokeella varmistetaan, että uudella kuljettajalla on heti ajokortin saamisen jälkeen tyydyttävät ajovalmiudet itsenäiseen ajamiseen. Lopulliseen ajotuntien määrään vaikuttavat ajokortin hankkijan oppimisvalmiudet ja tutkintomenestys. Aika näyttää, kuinka tiukka tutkinnosta tulee, Kari sanoo.

– Suurimmalle osalle autokoulua käyvistä lakimääräinen vähimmäisopetus ei välttämättä tule riittämään ajokokeen suorittamiseen hyväksytysti. He voivat kuitenkin hyvin joustavasti täydentää ajotuntien määrää itselleen sopivalla tavalla riittävän ajovarmuuden saavuttamiseksi, Nieminen toteaa.

Heinäkuun alusta voimaan tulleet keskeiset muutokset henkilöauton ajokortin suorittamiseen:

  • Ennalta ehkäisevän opetusmäärän puolittuminen
  • Ajokortin saamisen jälkeisen pakollisen jatko-opetuksen poistuminen
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen, kuten simulaation ja verkko-opiskelun hyödyntäminen aikaisempaa laajemmin
  • Asiakkaan tarpeita vastaavan opetuksen toteuttaminen aikaisempaa monipuolisemmin
  • Ajokortin suorittajan motivaatio ja itsenäiset oppimisvalmiudet korostuvat oppimisessa
  • Tutkintovaatimusten tiukentuminen

Lue lisää ajokorttiuudistuksesta: https://www.trafi.fi/tieliikenne/haluan_ajokortin/kuljettajantutkinto_uudistuu

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!