Yksityisteiden hallinnon kiemuroita helpotetaan uuden oppaan avulla

Kuva: Suomen Tieyhdistys.

Yleishyödyllinen asiantuntijajärjestö Suomen Tieyhdistys on julkaissut uuden oppaan Yksityisteiden hallinto.

Teos avaa vuoden alussa voimaan tullutta yksityistielakia sekä tiekuntien hallinnon kiemuroita.

Uusi laki ohjaa voimakkaasti siihen suuntaan, että asioista sovitaan riitelyn sijaan. Sopimisen mekanismi on laissa kevennetty. Laista voi jossain määrin poiketa, kun asioista on sovittu.

Tämä edustaa uudenlaista ajattelua yksityistiemaailmassa. Jos sopimukseen ei päästä, niin asia tulee viedä käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

Yhteiseksi haasteeksi jää miten yksityistiet tulevaisuudessa rahoitetaan? Tänä vuonna valtionapua on haettavissa 17 miljoonaa euroa. Seuraavan hallituksen pohjakehyksessä on rahoitusta vain alle 3 miljoonaa euroa.

Suomen Tieyhdistyksen puheenjohtaja Juha Ojala kertoo, että Suomessa on yksityisteitä yli 350 000 kilometriä.

– Yksityistiet koskettavat tavalla tai toisella joka kolmatta suomalaista. Pienuudestaan huolimatta nämä väylät näyttelevät erittäin suurta roolia koko yhteiskunnan toimivuudessa, korostaa Ojala.

Yksityistien tienpito on monen osapuolen yhteistyötä. Päävastuu on kuitenkin tiekunnalla ja sen osakkailla. Jatkossa osakkaiden vastuu on entistä suurempi, vaikka myös valtiolla ja kunnilla on omat roolinsa.

– Tiekunnan vastuunkantajien näkökulmasta on tärkeää osata hoitaa asioita lain mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti. Yksityistielain lisäksi uusia haasteita toimijoille ovat tuoneet muut liikennealan lakimuutokset, tietosuojasäädökset, hankintalaki ja Kemera-laki.

– Pelisääntöjen tuntemisella ja niiden mukaan toimimisella voi myös välttää turhia tieriitoja, ennustaa Ojala.

Suomalainen yksityistiejärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja on vuosikymmenten aikana osoittautunut erinomaisen toimivaksi.

Yksityisteiden hallinto –kirjassa on lainsäädäntöä seurattu vuoden 2019 alkuun saakka. Lait ja muutkin säädökset avataan kirjassa käytännönläheisesti. Liitteinä on yksityistielaki ja erilaisia asiakirjamalleja.

Kirjan on kirjoittanut diplomi-insinööri Esko Hämäläinen. Kirjaa ovat työstäneet myös diplomi-insinööri Jaakko Rahja ja taittaja Tuija Eskolin.

Kirjan (204 sivua) hinta on 35 euroa (Tieyhdistyksen jäsenille 28 euroa).

Oppaan voi hankkia Tieyhdistyksestä sivulta www.tieyhdistys.fi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here