Vetoomus Eduskuntaan: Tällaisia muutoksia moottoripyöräilijät haluavat ajokorttilainsäädäntöön

5.4.2018  15.55

Moottoripyöräilyn etujärjestöt ovat lähettäneet vetoomuksen Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Alan keskusjärjestöt – Teknisen Kaupan Liitto ry:n Moottoripyöräjaosto maahantuojien edustajana, MP-kauppiaat ry kauppiaiden edustajana, Suomen Motoristit ry (Smoto) harrastajien edustajana sekä Suomen Moottoriliitto moottoriurheilun edustajana – esittävät valiokunnalle yhteisen vetoomuksen ajokorttilakiuudistuksen kehittämiseksi tasapuolisemmaksi jo aiemmin annettujen lausuntojen tueksi.

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvojat toteavat yhteisenä kantanaan, että aiottu ajokorttiuudistus purkaa sääntelyä ja helpottaa ajokortin hankintaa varsinkin B-ajokortin suhteen.

Sen sijaan mopo- ja moottoripyöräkorttien hankinnan osalta se päinvastoin vain kiristää monelta osin vaatimuksia sekä lisää kuluttajalle aiheutuvia kustannuksia erityisesti mopokortin hankinnan yhteydessä.

Moottoripyörä- ja mopomarkkinat ovat olleet voimakkaassa laskussa edellisen ajokorttiuudistuksen (2011) jälkeen. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan moottoripyörien rekisteröinnit ovat pudonneet 49 prosenttia (5736 kpl/2011,  2927 kpl/2017) ja mopojen rekisteröinnit vastaavasti peräti 57 prosenttia (17403 kpl/2011,  7455 kpl/2017).

Taloudellisella taantumalla on luonnollisesti ollut oma vaikutuksensa tähän. Se ei kuitenkaan selitä rekisteröintien romahtamista kuin osittain etenkin, kun vastaavalla ajalla moottoripyörä- ja moporekisteröinnit ovat joko kasvaneet tai pysyneet ennallaan muissa pohjoismaissa.

Suomen rekisteröintilukujen romahtaminen on johtunut merkittävimmin juuri edellisestä ajokorttiuudistuksesta.

Ajokorttilain uudistamisessa moottoripyöräilijöiden kannalta keskeisiä tavoitteita ovat:

  • Ajokortin, erityisesti mopokortin, hinnan alentaminen vähentämällä pakollisen teoriakoulutuksen osuutta, lisäämällä ajoharjoittelumahdollisuuksia sekä mahdollistamalla yksilöllisesti valitut oppimispolut, jotta mahdollisimman moni nuori voisi suorittaa mopokortin.
  • Poistamalla hallituksen esityksestä mopokortin tutkintovaatimus (AM-120) ajokokeesta liikenteessä ja kehittämällä nykyistä käsittelykoevaatimusta, jotta positiivinen liikenneturvallisuuskehitys jatkuu. Tutkintojen hintojen kilpailukykyisyyteen tulee kiinnittää huomiota kilpailuttamalla säännöllisesti tutkinnon vastaanottajayrityksiä, jotta markkinatalous toimisi.
  • Moottoripyörien ajokorttiluokkien korottamisen helpottaminen hallituksen esityksen mukaisesti ja käsittelykoevaatimusten pitämisellä ennallaan.
  • B-kortin hankkineille kuljettajille myönnetään käsittelykokeen jälkeen lupa ajaa 125cc:n kevytmoottoripyörää, kuten kahdessatoista muussa Euroopan maassa.
  • Ensimmäisen kortin suorittamiseen liittyvä liikenteen perusteiden koulutus, joka olisi vapaasti hankittavissa ja/tai sisällytettäisiin jo II-asteen opetusohjelmiin.

Mopokortin osalta hallituksen esityksessä käytännön harjoittelu korvataan muutamalla teoriatunnilla. Hyväksi osoittautunut käsittelykoe korvattaisiin liikenteessä suoritettavalla ajokokeella.

Mopolla ajamista ei kuitenkaan pysty harjoittelemaan laillisesti ilman mopokorttia muuten kuin autokoulun kautta. Se taas tuplaisi mopokortin hinnan nykyisestä noin 500 eurosta helposti yli 1000 euron.

Uudistus heikentää suoraan liikenneturvallisuutta, koska pyörän käsittelyä ei suoranaisesti opeteta korttiin liittyen.

Tämän lisäksi liikenneturvallisuus heikkenisi alan muidenkin toimijoiden (Autokoululiitto, Ajovarma Oy) mukaan, kun nuoret kokemattomat kuljettajat joutuisivat todentamaan osaamisensa liikenteessä käsittelykokeen kustannuksella.

Myös moottoripyöräkortin käsittelykoetta kiristetään hallituksen esityksessä, vaikka se on jo nykyään EU-direktiivin mukainen.

Kokeen U-käännöksen kääntösädevaatimusta tiukennettiin yhdellä metrillä, vaikka se kaikkien kouluttajien ja asiantuntijoiden mukaan on liian tiukka ja Autokoululiiton mukaan turha. Se siirtää fokuksen käsittelyssä epäolennaisiin asioihin.

Oppilaan aika menee U-käännöksen harjoitteluun, ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta tärkeimpien asioiden harjoittelu jää vähemmälle.

Toimiala on jo nyt kriisissä, eikä sitä helpota, jos moottoroitujen kaksipyöräisten osalta montaa asiaa tiukennetaan edelleen ”liikenneturvallisuuteen perustuen”.

Tähän ei kuitenkaan olemassa olevien onnettomuustilastojen valossa ole perustetta.

Tiukentaminen on erikoista, sillä varsinkin kaupunkialueilla pitäisi EU:n liikenteen valkoisen kirjan mukaan suosia moottoroituja kaksipyöräisiä.

Se vähentäisi ruuhkia ja päästöjä ja vaatisi paljon vähemmän pysäköintitilaa. Lisäksi se parantaisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Pyydämme, että eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ottaa edellä mainitut tavoitteet ja arviot vakavaan harkintaan, jottei sinällään oikean suuntaisella uudistuksella jälleen lisätä kuluttajien kustannuksia ja vaikeuteta kaksipyöräisten ajokortin hankintaa.

Ajokorttilakia ja liikenneturvallisuutta tulee kehittää jatkossa kaikki ajoneuvoluokat- ja muodot tasapuolisemmin huomioiden.

Kunnioittaen

Teknisen Kaupan Liitto ry            
Mikko Summa      

Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja         

MP-Kauppiaat ry.

Anu

Åberg    

Varapuheenjohtaja

Suomen Motoristit ry (SMOTO)

Marja Kuosmanen            
Puheenjohtaja

Suomen Moottoriliitto ry        

Kurt Ljungqvist

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here