Uusi asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta astuu voimaan 18.4.

Valtioneuvosto antoi asetuksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta 13.4.2022. Asetus tulee voimaan 18.4.2022.

Asetuksella yhdenmukaistetaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaa EU-lainsäädännön kanssa ja vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten työnjakoa.

Jatkossa ajo- ja lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia, yrityksiä ja ajoneuvoja valvotaan tienvarsilla ja yrityksissä asetuksen mukaisesti. Taustalla on tavoite ehkäistä kuljettajan väsymyksestä aiheutuvia onnettomuuksia.

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat lainsäädännön noudattamista tienvarsilla ja työsuojeluviranomainen yrityksissä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on toimittaa valvojille riskiluokitustietoa yritysten riskiperusteisen valvonnan suorittamiseksi.

Työsuojeluviranomainen nimettiin koordinoimaan kansallista valvontastrategiaa ja yhteydenpitoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Taustalla EU:n liikkuvuuspaketti

EU:n liikkuvuuspaketin tiekuljetusalaa koskevat sosiaali- ja markkinasäännökset julkaistiin heinäkuussa 2020. Paketin kansallista täytäntöönpanoa varten hallitus antoi esityksen, joka tuli voimaan 1.2.2022.

Nyt annettu valtioneuvoston asetus täydentää EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa valvonnan osalta.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here