Muuntotukien käyttäjät: Kimmokkeena halvemmat ajokilometrit ja pienemmät päästöt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi vuosina 2018-2022 valtionavustusta bensiinikäyttöisen henkilöauton muuntamiseksi kaasulla tai korkeaseosetanolilla toimivaksi. Muuntotukea myönnettiin yhteensä lähes 7 000 etanolikonversion ja 700 kaasukonversion tekemiseen. Muuntotuen vaikuttavuutta selvitettiin muuntotukea saaneille suunnatun kyselytutkimuksen avulla.

Kyselyaineiston perusteella muuntotuella on ollut suuri merkitys konversion toteuttamiselle. 83 % vastaajista arvioi muuntotuen tarjonneen tilaisuuden saada jo suunniteltuun konversioon alennusta, mutta toisaalta 69 % arvioi puolestaan muuntotuen rohkaisseen tekemään konversion, jota ei muuten olisi toteuttanut.

Näin ollen kyselystä saadun palautteen pohjalta voidaan arvioida, että muuntotuki tarjosi huomattavalle osalle lopullisen sysäyksen konversion tekemiseen. Erityisesti kaasukonversion teettäneille muuntotuella vaikuttaa olleen suuri merkitys. Heistä jopa neljä viidestä kertoi muuntotuen rohkaisseen tekemään konversion, jota ei muutoin olisi tehnyt.

Muuntotuen suuruus oli 200 euroa etanolikonversion ja 1 000 euroa kaasukonversion tekemiseen. Tuen tavoitteena oli edistää entistä useamman autoilijan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin sekä vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen tavalla, joka nopeuttaa siirtymistä vähäpäästöiseen liikenteeseen.

Kimmokkeena halvemmat ajokilometrit ja pienemmät päästöt

Konversion toteuttamisen yleisin motiivi oli mahdollisuus säästää autoilun kustannuksissa. Toinen miltei yhtä vahva motiivi oli halu vähentää oman auton päästöjä. 83 % vastaajista kertoi haluavansa vähentää oman liikkumisensa ympäristövaikutuksia ja 81 % vastanneista oli sitä mieltä, että teki konversion, koska halusi ympäristöystävällisemmän auton.

”Kyselyn avoimista vastauksista on nähtävissä, että monet olivat valmiita näkemään paljonkin vaivaa autoilunsa kustannusten ja päästöjen vähentämiseksi ja muuntotuet tarjosivat tähän tervetulleen keinon”, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Outi Ampuja.

”Osa vastaajista korosti myös paikallisen energiantuotannon tärkeyttä, jota haluttiin tukea tilanteessa, jossa erilaiset konfliktit voivat heijastua energian hintoihin ja myös toimintavarmuuteen” jatkaa Ampuja.

Korkeaseosetanolin ja biokaasun raaka-aineita ovat muun muassa elintarviketeollisuuden jätteet ja tähteet sekä kauppojen ja kotitalouksien biojätteet.

Pääosa tyytyväisiä jakeluinfran laajuuteen

Muunnoksen tehneet olivat pääosin tyytyväisiä korkeaseosetanolin ja kaasun jakeluinfran laajuuteen. Peräti 97 % kaasumuunnoksen tehneistä ilmoitti tankkaavansa pääosin biokaasua.

Tarkasteltaessa ajoneuvotasolla muunnettujen autojen käytönaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä autojen jäljellä olevilta käyttövuosilta, muuntotukien ansiosta arvioidaan saavutettavan yhteensä noin 37 000 hiilidioksiditonnin päästövähennys.

Linkki tutkimukseen Muuntotukien seurantaraportti 2024

Lue myös

Kohta voi taas saada tukea auton muuttamisesta kaasu- tai etanolikäyttöiseksi

Nyt se on mahdollista: Minkä tahansa bensa-auton saa muuttaa bioetanoliautoksi!

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän