Traficom on huolissaan ”haamuautoista”

Arkistokuva. Kuva: Kuusakoski.

Käytöstä pysyvästi poistuva ajoneuvo pitää toimittaa viralliseen kierrätysjärjestelmään, jolloin se poistetaan maksutta lopullisesti rekisteristä.

Suomessa ajoneuvon omistaja tai haltija voi myös ilmoittaa ajoneuvon haluamakseen ajaksi väliaikaisesti pois liikennekäytöstä. Tämän mahdollistaa Suomen lainsäädäntö.

– Väliaikaiseksi tarkoitettua liikennekäytöstä poistoa tulee käyttää vain tilanteissa, joissa ajoneuvo on tarkoitus ottaa myöhemmin takaisin käyttöön. Esimerkiksi harrasteautoja otetaan monesti käyttöön vain kesäkauden ajaksi, jolloin säästyy esim. ajoneuvoveroilta siltä ajalta kun autoa ei käytetä, summaa Traficomin kehityspäällikkö Markku Erkheikki.

– Sen sijaan omistajan tai haltijan ei tulisi tehdä tällaista rekisteri-ilmoitusta pysyvästi käytöstä poistuvalle ajoneuvolle, vaan ne ajoneuvot tulisi toimittaa viralliseen kierrätysjärjestelmään. Tällöin ne myös poistuisivat oikealla tavalla rekisteristä ja vieläpä maksutta, Erkheikki muistuttaa.

Vastuu romuttamisesta on romuajoneuvon haltijalla, kierrätysvastuu valmistajilla ja maahantuojilla

Ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja on velvollinen järjestämään käytöstä poistuvien ajoneuvojen asianmukaisen kierrätyksen. Kierrätysvelvollisuus koskee henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja.

Valmistajan tai maahantuojan on järjestettävä romuajoneuvojen vastaanottopaikkoja siten, että romuajoneuvon haltija voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa ajoneuvon kierrätykseen.

Tämän toiminnan toteuttamisesta vastaa Suomen Autokierrätys Oy. Sen maanlaajuisen vastaanottopisteverkoston kautta voi kierrättää romuauton lisäksi myös esimerkiksi käytöstä poistuneen traktorin tai perävaunun.

Ajoneuvon viimeisellä haltijalla on velvollisuus toimittaa romutettavaksi tarkoitettu ajoneuvo kierrätykseen.

Viralliseen kierrätysjärjestelmään toimitetusta ajoneuvosta annetaan romutustodistus ja lisäksi ajoneuvolle tehdään lopullisesta rekisteristä poistoa koskeva merkintä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin.

Ajoneuvon toimittaminen kierrätykseen sekä lopullisen rekisteristä poiston rekisteröinti on romuajoneuvon haltijalle maksutonta.

– Romuauto on tärkeää luovuttaa romutettavaksi nimenomaan Suomen Autokierrätyksen viralliseen vastaanottopisteeseen, sillä epäviralliselle toimijalle annettua autoa ei voida poistaa lopullisesti rekisteristä ja se voi siten jäädä roikkumaan omistajansa nimiin, korostaa Erkheikki.

Vuonna 2018 annettujen romutustodistusten määrä oli 88 362, kun se sitä edellisenä vuonna oli 72 710.

– Romutustodistusten määrä kasvoi hienosti ja osin tätä kehitystä on varmasti tukenut käytössä ollut henkilöautojen romutuspalkkio, Erkheikki iloitsee.

Osa ajoneuvoista voi jäädä ns. haamuajoneuvoiksi

Vuonna 2018 tavallisia väliaikaista liikennekäytöstä poistoa koskevia rekisteri-ilmoituksia tehtiin 1 004 604 ja ilmoituksia ajoneuvon otosta takaisin liikennekäyttöön 861 938.

Vuoden 2018 lopussa yhtäjaksoisesti yli 2 vuotta liikennekäytöstä poistettuna oli ollut yhteensä 908 031 ajoneuvoja, joista 534 256 oli henkilö- ja pakettiautoja.

– Osa väliaikaisista liikennekäytöstä poistoista uhkaa jäädä pysyviksi, sillä yli 2 vuotta yhtäjaksoisesti poistettuna olleiden ajoneuvojen määrä kasvoi vuoden 2017 lopusta noin 125 000:lla. Ainakin osan pitkään poistettuna olleista ajoneuvoista voidaan epäillä olevan haamuajoneuvoja eli ne on voitu romuttaa epävirallisella toimijalla tai viedä pysyvästi maasta ilman oikeaa ilmoitusta. Olemme tästä kehityksestä hyvin huolissamme, sanoo Erkheikki.

Ongelmana Suomesta pysyvästi pois vietävien ajoneuvojen kohdalla on, ettei rekisteriin välttämättä saada tietoa maastaviennistä.

Vuonna 2018 yhteensä 12 445 ajoneuvoa poistettiin rekisteristä Ahvenanmaalle tai ulkomaille pysyvän viennin tai rekisteröinnin perusteella.

– Me saamme toisista EU- ja ETA-valtioista tietoja näihin maihin rekisteröidyistä Suomen rekisterissä olevista ajoneuvoista, ja näiden ilmoitusten perusteella voimme poistaa ne ajoneuvot rekisteristä. Tällaiset ajoneuvot eivät jää kummittelemaan tilastoihin, kertoo Erkheikki.

– Sen sijaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vietävistä ei tietoja saada, ellei omistaja tai haltija toimita meille dokumenttia pysyvästä maastapoistumisesta ja siten tällaiset ajoneuvot voivat jäädä ns. roikkumaan rekisteriin, täsmentää Erkheikki.

Romuauton toimittaminen kierrätykseen on ympäristöteko

Määräajan voimassaolleilla romutuspalkkioilla on pyritty uusien vähäpäästöisten henkilöautojen myynnin edistämisen ohella vauhdittamaan myös romuautojen kierrättämistä. Keinoja kierrättämisen edistämiseksi on hyvä miettiä tulevaisuudessakin. Erkheikki haluaa kuitenkin lisäksi korostaa ihmisten omaa vastuuta ympäristöstään.

– Toisen romu voi olla toisen aarre, kuten sanotaan. Kuitenkin ympäristön kannalta pihoilla ja metsissä lojuvat ja ruostuvat ajoneuvot olisi todella tärkeää toimittaa pikimmiten asianmukaiseen kierrätykseen. Toivon, että jokainen meistä kantaisi oman vastuunsa yhteisestä luonnosta ja ympäristöstä. Samalla siistinä pysyy myös rekisteri.

Ajoneuvokannan tilastoja

Liikennekäytöstä poisto

Lopullinen poisto ja romutus

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

2 KOMMENTIT

  1. Tässä suomen autokierrätys oy saa ilmaista mainosta ja kalastelee itselleen romuautoja. Se on ihan sama kuka toimittaa romuauton viimeiselle matkalle kunhan se viedään viralliseen toimipisteeseen. Tässä yritetään mustamaalata pienempiä romunkerääjiä. Mikään autojen vastaanottopiste ei ota autoja vastaan ilman, että siitä on rek. Nro. Tai valmistenumero. Ja siitä tehdään aina romutustodistus.eli myy autosi mieluimmin pienyrittäjälle kuin lahjoita se ilmaiseksi jollekin isolle romufirmalle.

  2. Tiedän erään autopuiston , joka on taidetta! Autoja eri vuosikymmeniltä metsiköissä ja niityillä. Oikeasti en olisi uskonut, ennen kuin näin itse, että tuo paikka ansaitsee nimen todellakin taidepuisto. Siellä ei ole mitään rojukasoja vain autoja. Irroitettuja osia ei loju missään , mutta autot voi olla todella rämiä ja romuja.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here