Traficom auttaa romutuspalkkiosekoilun valitus- ja vahingonkorvausasioissa!

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 tuli voimaan 1.12.2020. Romutuspalkkion tarkoituksena on vähentää liikenteen päästöjä ja uudistaa ajoneuvokantaa. Tuen myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Traficom antoi romutuspalkkioasiassa neuvontaa, jonka mukaan romutuspalkkiota olisi mahdollista saada useammasta romutetusta autosta yhden uuden vähäpäästöisen auton hankintaan. Neuvontaa muutettiin 25.1.2021 niin, että tarkoitukseen voi hyödyntää vain yhden romutetun auton.

Traficomin neuvonnasta haittaa hyvässä uskossa toimineille

Traficom arvioi, että sen antamasta palkkioiden niputtamisen hyväksyvästä neuvonnasta on syntynyt haittaa niille hyvässä uskossa toimineille kansalaisille, jotka ovat romuttaneet useampia autoja ja hakeneet useita romutuspalkkioita ennen 25.1.2021, ja joiden osalta muut romutuspalkkiota koskevat edellytykset täyttyvät.

Virastoon saapuneista usean palkkion sisältävistä hakemuksista tällaisia tapauksia on 155.

Viranomainen voi tehdä toiminnassaan virheitä. Tällaisissa tapauksissa kansalaiset voivat saada korvauksia heille aiheutuneesta vahingosta. Virasto onkin keskustellut jo varhaisessa vaiheessa Valtiokonttorin kanssa tapahtuneesta. Valtiokonttori vastaa valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten käsittelystä.

– Pyydämme anteeksi sitä, että neuvonnastamme on syntynyt haittaa hyvässä uskossa toimineille kansalaisille. Autamme hakijoita valitus- ja vahingonkorvaussasioissa yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa, pahoittelee Traficomin Autoilijan palveluiden ylijohtaja Kati Heikkinen.

Nippuhakemuksen tehneille voidaan myöntää lain mukaan vain yksi romutuspalkkio. Traficom auttaa kaikkia hyvässä uskossa nippuhakemuksen tehneitä kansalaisia vahingonkorvausprosessissa. Traficom ottaa yhteyttä kaikkiin näihin hakijoihin. Päätöksiä ryhdytään tekemään 4.3.2021.

Nippuhakemusten kirjo on laaja

Useita romutuspalkkioita eli ns. nippuhakemuksia yhden uuden auton hankintaa varten on hakenut kaikkiaan 323 henkilöä. Yli puoleen nippuhakemuksista liittyy epäselvyyksiä. Yli 40 hakemukseen sisältyy epäselvyyksiä rekisterimerkinnöissä tai romuautojen omistajuudessa.

Hakemuksista noin 60 ei täytä romutuspalkkion saamisen muita edellytyksiä esimerkiksi siitä syystä, että romuautojen omistajuus- tai haltijuusaika ei täytä vaadittua 12 kuukautta tai että autoja ei ole vielä romutettu. Noin 70 hakijaa on jättänyt hakemuksensa vasta sen jälkeen, kun Traficom on oikaissut neuvontaansa. Traficom jatkaa näiden hakemusten selvittelyä ja tulee ottamaan yhteyttä jokaiseen hakijaan hänen omassa asiassaan.

Romutuspalkkio innostanut siirtymään autoilusta pyöräilyyn

Tähän mennessä romutuspalkkioita on haettu yhteensä yli 2500 kertaa. Näistä yli 60 prosenttia eli yli 1500 kertaa on haettu palkkiota sähköavusteisen polkupyörän hankintaan. Joukkoliikenteen kausilipun tai liikkumispalvelun hankkimiseen on haettu romutuspalkkiota noin 70 kertaa.

Vähäpäästöisten autojen hankintaan romutuspalkkiota on haettu tähän mennessä yhteensä yli 900 kertaa. Määrärahaa tarkoitukseen on varattu kahdeksan miljoonaa euroa. Romutuspalkkiokampanja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Edellisessä romutuskampanjassa hakemuksia tuli noin 6000 kappaletta.

Mitä seuraavaksi?

Traficom arvioi, että sen antamasta palkkioiden niputtamisen hyväksyvästä neuvonnasta on syntynyt haittaa niille hyvässä uskossa toimineille kansalaisille, jotka ovat romuttaneet useampia autoja ja hakeneet useita romutuspalkkioita ennen 25.1.2021, ja joiden osalta muut romutuspalkkiota koskevat edellytykset täyttyvät.

Nippuromutushakemuksiin liittyviä päätöksiä ryhdytään tekemään 4.3.2021. Traficom ottaa yhteyttä kaikkiin näihin hakijoihin. Valtiokonttori vastaa valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten käsittelystä. Traficom auttaa yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa kaikkia hyvässä uskossa nippuhakemuksen tehneitä kansalaisia vahingonkorvausprosessissa.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!