Tältä näyttää Hyundain virtuaalinen kojelauta

Autot eivät enää pitkään aikaan ole olleet pelkkiä kulkuvälineitä.

Modernille kojelaudalle asetettavat vaatimukset ovatkin muuttuneet rajusti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Varsinkin näyttöjen avulla kuljettajalle välitetään yhä monipuolisempaa informaatiota.

Vuodesta 2015 Hyundai-autojen kojelautakehityksessä on ollut neljä merkittävää vaihetta. Aluksi niin Hyundain kuin kilpailijoidenkin automallien kojelaudoissa oli runsaasti monenlaisia kytkimiä ja nappuloita.

Hyundai otti tavoitteekseen vähentää kytkinten määrää ja luoda selkeämpi käyttöliittymä.

Sen vuoksi päädyttiin esimerkiksi korvaamaan kojelaudan keinukytkimet kahdella kosketuslevyllä.

Vuonna 2016 Hyundai otti uuden askeleen korvaamalla kaikki mekaaniset kytkimet kosketuslevyillä.

Tällä uudistuksella saatiin Hyundain mukaan kojelautaan lisää selkeyttä ja joustavuutta.

Vuotta myöhemmin kosketuslevyt korvattiin kahdella näytöllä, minkä ansiosta kojelaudasta saatiin helposti käyttäjän mukaan muokattava.

Viime vuonna Hyundai keskittyi kehittämään kosketusnäyttöihin perustuvaa konseptia, jossa ohjauspyörä viestii kuljettajalle värinällä. Yhtiö päätyi käyttämään ominaisuutta i30-mallissaan.

Ohjauspyörä on varustettu kahdella näytöllä, joiden kokoa on kasvatettu ja jotka on sijoitettu ergonomisesti.

Jotta järjestelmä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien kuljettajien tarpeisiin, näyttöjen painikkeet ovat säädettävissä kunkin käyttäjän yksilöllisten toiveiden mukaan.

Näytöt on varustettu uudella vapaasti muokattavalla ulkoasulla niiden käytön helpottamiseksi.

Lisäksi näyttöjen pinnan alla on kaksi moduulia antamassa haptista eli tuntoaistiin perustuvaa palautetta.

Tämä värinäpalaute täydentää kuljettajan käyttökokemusta.

Hyundai on varustanut myös kojelaudan keskinäytön moderneilla haptisilla moduuleilla ja liittänyt sekä ohjauspyörän että keskikonsolin ja mittariston näytöt toiminnallisesti yhteen.

Kuva: Hyundai.

Virtuaalinen kojelautateknologia kehittyy edelleen

Viimeisimmässä kehitysvaiheessa mittaristonäyttö toteutettiin monikerrostekniikalla (MLD).

Se mahdollistaa uuden ja hyvin luonnollisen tavan kiinnittää käyttäjän huomio. Toisin kuin perinteiset näytöt, jotka esittävät sisältöä vain yhdellä tasolla, MLD koostuu kahdesta kuuden millimetrin etäisyydellä toisistaan olevasta näytöstä.

Näyttöjen välimatka mahdollistaa kolmiulotteisen vaikutelman: osa grafiikasta näytetään etummaisella ja osa taaimmaisella näytöllä.

Kuvioiden limittyessä syntyy vaikutelma kohteesta sitä ympäröivässä tilassa.

Tätä keinoa käytetään käyttäjän huomion saamiseksi vähemmän häiritsevästi.

Kussakin tilanteessa oleellisin tieto, esimerkiksi nopeusrajoitus, näytetään etummaisella näytöllä kuljettajan huomion varmistamiseksi.

Ohjauspyörän näytöillä välitettävä tietosisältö vaihtelee riippuen kuljettajan valinnoista ja ajotilanteesta.

Käyttäjä voi myös muuttaa näyttöjen ulkoasua ja pikapainikkeita päästäkseen nopeasti juuri haluamiinsa toimintoihin.

Kuljettaja voi räätälöidä kullekin näytölle jopa viisi painiketta omien halujensa ja käyttötiheyden mukaan – aivan kuin älypuhelimessa.

Muokattavat hallintalaitteiden toiminnot ovat yhä tärkeämpiä, sillä ne tarjoavat kuljettajalle maksimaalista vapautta ja parantavat käyttökokemusta tehden siitä luontevampaa ja mukavampaa.

Aidossa autossa

Viimeisimmässä kehitysvaiheessa vuonna 2018 kehitetty ohjauspyöräversio asennettiin aitoon autoon.

Hyundai toteutti kuljettajaan kohdistuvia häiriötekijöitä selvittävän tutkimuksen yhdessä Wurzburgin liikennetiedeinstituutin kanssa arvioidakseen viimeisimpien innovaatioiden käytettävyyttä ajossa.

Kaikissa tapauksissa tutkimuksen tulokset osoittivat Hyundain tiedotteen mukaan selvästi, että Hyundain uusi kojelauta suoriutuu merkittävästi paremmin kuin maailmanlaajuisesti arvostetut turvallisuusalan järjestöt AAM ja NHTSA edellyttävät.

Haastavimmissakin tapauksissa kaikki testaajat viestivät Hyundain mukaan vain lievistä häiriötekijöistä, joita kuvailtiin havaittaviksi muttei rasittaviksi eikä ajamista haittaaviksi.

Lisäksi testaajat ylistivät Hyundain tiedotteen mukaan prototyypin muotoilua, näkö- ja tuntoaistiin perustuvaa palautetta sekä selkeää ja helposti omaksuttavaa yleisvaikutelmaa.

Vapaasti muokattavat ohjauspyörän näytöt ovat joustavia käyttää ja helposti sovitettavissa moniin automalleihin useissa kokoluokissa.

Tällä hetkellä Hyundai on vielä varhaisessa prototyyppivaiheessa virtuaalisen kojelaudan kehittämisessä.

Työssä on kuitenkin saavutettu jo tärkeä etappi, ja virtuaalinen kojelauta tarjoaa alustan uusille ominaisuuksille teknologian edelleen kehittyessä.

Matkan pää ei siis ole vielä näkyvissä. Hyundai aikoo hyödyntää tämänhetkisten tutkimusten tuloksia ja nivoa ne osaksi tulevaisuudensuunnitelmiaan.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!