Suomen motoristit huolissaan vaarallisista tärinäraidoista

Oheinen kuva havainnollistaa sylinterijyrsinnän ja siniaaltojyrsinnän erot. 

15.1.2018 21.40

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) on erittäin huolestunut siitä, että niin sanotulla siniaaltojyrsinnällä tehdyt pitkittäiset tärinäraidat yleistyvät teillä. Näin tehdyt raidat muodostavat moottoripyöräilijöille turvallisuusriskin, kun niitä on käytetty tien keskiviivan yhteydessä.

Suomen Motoristit ry on jo vuonna 2012 testiajanut siniaaltojyrsinnällä varustetun tien, jolloin asiasta raportoitiin Liikennevirastolle ja todettiin, että siniaaltojyrsintä on moottoripyöräilijän kannalta selkeästi vaarallisempi kuin sylinteri- l. kapulajyrsintä.

Kaistan suuntainen, pitkittäinen siniaaltojyrsintä vaikeuttaa moottoripyörän hallintaa ja ohjattavuutta uran loivissa ylityksissä. Jyrsittyyn uraan ajautuessa sieltä pois nouseminen on hankalaa yhtenäisen terävän reunan vuoksi. 

Vaikutus korostuu, mikäli uraan joutuu yllättäen, tahtomattaan tai kun uraan ajautuu kokematon kuljettaja. Uran liukkautta ja arvaamattomuutta pahentavat uran pohjaan maalatut keskialueen viivamerkinnät.

Vuonna 2012 tehdyn koeajon perusteella (40 motoristia) uran päällä ajamista pidettiin moottoripyörän hallintaa haittaavana. 

Sateella uran päällä ajamista tai sen ylittämistä ajamalla pidettiin todennäköisenä vaaratekijänä. Renkaan kitkan ääriolosuhteissa, liikenteen poikkeustilanteissa kuten hätäjarrutus tai väistö, siniaaltouraa pidettiin lähes varmana vaaratekijänä.

Näihin tuloksiin viitaten SMOTO esitti siniaaltomuotoisen urajyrsinnän käytön lopettamista Suomen tieverkostossa, koska tämä on riskitekijä moottoripyörän hallinnalle ja moottoripyöräilijöiden turvallisuudelle.

Liikennevirasto ei kuitenkaan ole huomioinut SMOTOn kannanottoa.

Erikoiseksi asiassa tekee sen, että siniaaltojyrsintäkokeilua laajennetaan jatkuvasti Liikenneviraston omien ohjeiden vastaisesti.

Liikenneviraston tiemerkintöjen suunnitteluohjeessa vuodelta 2015 todetaan: ”Siniaaltojyrsintää ei käytetä yksiajorataisen tien keskiviivojen yhteydessä. Siniaaltojyrsintää käytettäessä on varmistuttava sivukaltevuuden riittävyydestä, ettei vesi jää seisomaan jyrsintälaatikkoon.”

Sylinterijyrsintämenetelmällä tehdyn tärinäraidan yli ajaminen ei aiheuta kohtuutonta riskiä. Ainakaan siihen ei jää vesi seisomaan siten, että moottoripyörä lähtisi vesiliirtoon päinvastoin kuin siniaaltojyrsinnällä tehdyssä urassa, jonka pohjaan on vielä tarpeen niin vaatiessa tehty tiemaalauks

1 KOMMENTTI

  1. Kyllä pienet poikittaiset urapätkät saattavat olla autoilijalle hyvä huomautus kun ajosuunta on suuntautumassa keskiviivan yli. Tietysti talvella urapätkien ollessa jäässä niistä ei juuri ole hyötyä. Mikä ihme on yleensä päättäjillä mielessä, jos näitä uria tehdään tiensuuntaisena, tuskin niistä on edes mitään hyötyä. Keräävät vain kesällä vettä ja talvella auraus ei pysty phdistamaan niitä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here