Sähköautojen ja ladattavien hybridien akut energivarastoina toimistorakennuksessa

20.7.2018 22.35

 
Mitsubishi Motors, Hitachi ja Alankomaalainen energiayhtiö ENGIE ovat aloittaneet kehityshankkeen, jossa selvitetään sähkö- ja ladattavien hybridiautojen akkujen käyttämistä tilapäisinä energiavarastoina toimistorakennusten ylimääräiselle energialle.

Hankkeen tutkimusvaiheessa hyödynnetään Mitsubishin ladattavaa hybridimallia Outlander PHEV:tä, Hitachin kaksisuuntaista V2X-latauslaitetta ja ENGIEN aurinkopaneeleilla varustettua toimistorakennusta.

Hitachin kaksisuuntainen V2X-latauslaite on markkinoiden ensimmäinen latauslaite, joka pystyy lataamaan sähkö- tai ladattavan hybridiauton akun, sekä palauttamaan ylimääräistä energiaa takaisin rakennuksiin ja/tai sähköverkkoon.

Lisäksi latauslaitteeseen on mahdollista kytkeä sekä energianlähde että ulkoinen energiavarasto, mahdollistaen tehokkaan ylimääräisen energianvälityksen esimerkiksi rakennuksiin.

Kun V2X-latauslaite on kytkettynä toimiston energialähteenä toimiviin aurinkopaneeleihin, ja kun energialähde tuottaa enemmän aurinkoenergiaa kuin toimisto tarvitsee, ylimääräinen energia varastoituu automaattisesti latauslaitteeseen kytketyn sähköauton tai ladattavan hybridin akkuun.

Ylimääräinen energia siirtyy akusta latauslaitteen avulla takaisin toimiston sähköverkkoon, kun energialle on jälleen tarvetta.

Mitsubishi Motors, Hitachi ja ENGIE uskovat, että autojen ja rakennusten välinen energiansiirto auttaa luomaan esimerkiksi toimistorakennuksien suunnitteluun lisää synergioita niiden kokonaisvaltaiseen energiasuunnitteluun.

Työntekijöiden sähköautojen ja ladattavien hybridien akut latautuvat päivän aikana täyteen, ja samalla ne auttavat toimistojen energialähteiden ylimääräisen energian tilapäisessä varastoimisessa.

Rakennusten ja logistiikan tuottamat CO2-päästöt vastaavat noin 75 prosenttia tyypillisen palvelualan yrityksen kokonaispäästöistä.

Täten ajoneuvojen akuston kytkeminen rakennuksiin on suuressa roolissa maailmanlaajuisessa päästöjen alentamisessa ja yritysten energiakulujen vähentämisessä.

Kehityshankkeessa Hitachi toimittaa hankkeelle V2X-latauslaitteen ja tarvittavan energiansiirtoon vaadittavan teknologian auton ja toimistorakennuksen sähköverkon välille.

ENGIE asentaa vastaavasti toimistorakennukseensa aurinkopaneelit ja älykkään sähköverkon kaksisuuntaista energiansiirtoa varten.

Mitsubishi Motors antaa hankkeen käyttöön Outlander PHEV -auton ladattavan hybridin ylimääräisen energian tilapäistä varastoimista varten.

Kehityshankkeen seuraavassa vaiheessa analysoidaan tarkemmin, kuinka sähköautot ja ladattavat hybridit, uusiutuvat energialähteet ja rakennusten sähköverkot toimivat yhdessä energianeutraalisti.

Käytettävissä olevien energiaratkaisujen optimointi ja yhteistyö auttavat suunnittelemaan energiatehokkaampia rakennuksia, vähentämään päästöjä ja säästämään energiakustannuksissa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here